Celoslovenská púť seniorov v Levoči

Celoslovenská púť seniorov

Štvrtok 07.07.2011 7:50 – 13:30

Miesto konania: Levoča, Mariánska hora

Pozývame 7. júla na celoslovenskú púť seniorov do Levoče.

Program:
7.50 uvítanie,
8.00 príhovor,
8.30 posvätný ruženec,
9.30 slávnostná svätá omša, celebruje Mons. František Tondra,
11.00 rozhovor s otcom biskupom,
12.00 krížová cesta,
13.30 záver.