Celohumennská mládežnícka sv. omša

Opäť sa v našej farnosti konala Celohumennská mládežnícka sv. omša. Spolu s mladými z Humenného k nám zavítali aj seminaristi z propedeutického ročníka Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. S nimi pricestoval aj prefekt o. Marek Kunder, ktorý bol celebrantom sv. omše.

V homílii povzbudil mladých, aby boli sami sebou. Poukázal na niektoré dôležité momenty života, ktoré ovplyvňujú naše budúce povolanie. Tradične po sv. omši všetci sme sa zišli v Pastoračnom centre, kde bolo pripravené pohostenie pre všetkých mladých a birmovancov z Humenného.

Celohumennská mládežnícka sv. omša II.
« 1 z 2 »