Informácie pre najbližšie dni

Farský kostol bude otvorený v pracovných dňoch od 12:00 – 15:00 hod. a cez víkend od 8:30- 10:00 hod.  k súkromnej modlitbe.

O 15:00 hod. ( v pracovných dňoch ) zazvonia zvony, ktoré nás budú takýmto spôsobom pozývať k spoločnej modlitbe za seba navzájom, budú nám pripomínať Hodinu milosrdenstva a zároveň okamih, kedy nám kňaz v pracovné dni udelí Eucharistické požehnanie. Požehnanie Eucharistiou cez víkend bude o 12:00 hod.

Online vysielane sv. omše z nášho kostola- každú nedeľu o 10:30 hod.

Sv. omše budeme podľa pokynov ABÚ Košice slúžiť v zhode s rozpisom, ako ste ich nahlásili. V prípade, že máte záujem zmeniť dátum slávenia- napíšte nám na he.sidl3@abuke.sk alebo v úradných hodinách nás kontaktujte na telefónnom čísle našej kancelárie.

Úradné hodiny –  Farská kancelária

  • Pondelok 15:30 – 16:30 (farár)
  • Streda  15:30 – 16:30 (kaplán)
  • Piatok   15:30 – 16:30 (kaplán)

Sviatosť zmierenia: V prípade, že budete mať záujem o svätú spoveď alebo duchovný rozhovor, môžete si ho dohodnúť s kňazom v úradných hodinách na telefónnom čísle : Telefón – kancelária : 057 / 77 23 701

Podporiť finančne našu farnosť môžete vkladom na účet:

IBAN Farský účet: SK60 0900 0000 0004 6246 5726

IBAN filiálka Lackovce: SK83 0900 0000 0004 6033 9945

IBAN filiálka Kochanovce: SK67 0900 0000 0050 3351 2224

Pokyny na najbližšie dni

Kostoly sa otvárajú 30 minút pred sv. omšou. V kostole sa striktne dodržiavajú všetky hygienické pravidlá- rúško zakrýva ústa aj nos! Dezinfekcia rúk. Prísny zákaz vstupu veriacim, ktorí majú stanovenú povinnú karanténu.


Štvrtok

12:00 – podľa príchodu do kostola 35 miest – ostatné, kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, asistencia – 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený

18:00  20 miest – ruža podľa rozpisu hlavnej horliteľky – plus 16 ľudí podľa záujmu


Piatok 

7:00 – podľa veku a príchodu do kostola 35 miest – ostatné, kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, miništranti – 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený

17:00– podľa veku a príchodu do kostola 35 miest – ostatné, kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, miništranti- 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený

18:00 sv. omša vyhradená pre prvoprijímajúce detí


Sobota 

8:00– 20 miest – ruža podľa rozpisu hlavnej horliteľky – plus 16 ľudí podľa veku a záujmu

17:00– podľa veku a príchodu do kostola 35 miest- ostatné, kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, miništranti- 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený

18:00– podľa veku a príchodu do kostola 35 miest- ostatné, kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, miništranti- 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený


Nedeľa

8:00, 10:30 hod. – kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, lektori, asistencia, kantor- 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený- ostatní podľa veku a voľných miest. 

Sv. omša o 9:15 hod. – na túto sv. omšu sa bude môcť hlásiť jedine cez formulár daný na našej farskej facebokovej stránke. 


Lackovce a Kochanovce :

omše cez týždeň – podľa príchodu do kostola 35 miest- ostatné, kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, miništranti- 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený 

Nedeľa: kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, lektori, asistencia, kantor- 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený- ostatní podľa veku a voľných miest.

Oslavy druhého výročia blahorečenia Anny Kolesárovej

Drahí kňazi, milí veriaci.

1.septembra 2018 sme boli účastní nádhernej slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej na košickom štadióne. Čas rýchlo plynie a my sa blížime už k druhému výročiu.

Pozývame vás do Vysokej nad Uhomna „Ankinu oslavu“, ktorá sa uskutoční dňa 30. augusta 2020.

Program (na pódiu pri kostole):

  • 9:00 večeradlo – vedie spoločenstvo Fatima.
  • 10:00 svätá omša – celebruje otec Marcel Jurč, nový správca farnosti.
  • 13:00 pásmo slova, svedectiev a hudby známej slovenskej heligonkárky Vlasty Mudríkovej a hudobníka Jozefa Opatovského.

Počas programu bude adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a tiež bude možné navštíviť hrob Anky Kolesárovej a Domček pastoračného centra.

Všetko dozrieva v čase. Ankin príbeh sa odohráva aj v príbehoch mnohých mladých ľudí, keď svoj život formujú hodnotami, pre ktoré blahoslavená Anka zomrela. Tešíme sa všetkým pútnikom, ktorí prichádzajú do jej rodiska – dedinky Vysoká nad Uhom neďaleko ukrajinskej hranice.

Oslavy blahorečenia Anny Kolesárovej chceme prežiť v atmosfére veľkej duchovnej rodiny, ktorá sa stretne, aby zažila krásu a bohatstvo medziľudských vzťahov. Chceme sa povzbudiť vo viere a láske, aby sme sa nedali unaviť hektickou dobou. Zastavme sa. Prestaňme sa míňať a stretnime sa v rodisku blahoslavenej Anky, aby sme vyjadrili vďačnosť Bohu a modlili sa k Anke, aby nám vyprosila milosti spolu s Nebeskou matkou Kráľovnou rodín.

Ankine posledné slová „Ježiš, Mária, Jozef“ nás volajú žiť z viery a budovať vzťahy so svätými. Nebo je pripravené pre nás, nebo nás čaká. Tešíme sa na spoločenstvo modlitby a stretnutie veľkej duchovnej rodiny. Nech príbeh Anny Kolesárovej prináša zmenu do našich životov.

Kňazi Farnosti Pavlovce nad Uhom s veriacimi a duchovní otcovia z Domčeka.

FATIMA

Vo štvrtok, 13.8.2020,  prišla do kín strhujúca dráma Fatima,
slovenskí diváci ju uvidia medzi prvými na svete

Inšpirovali tisíce veriacich, no museli bojovať aj s nedôverou skeptikov. Na filmové plátna prichádza príbeh troch detí, ktoré sa stali svedkami zjavení Panny Márie v portugalskej Fatime. Strhujúcu drámu, nakrútenú podľa skutočných udalostí, uvidia slovenskí diváci a diváčky medzi prvými na svete. Slovensko dostalo od tvorcov výnimku a snímku môže do kín uviesť už vo štvrtok 13. augusta 2020, presne na výročie štvrtého zjavenia. 

Príbeh filmu rozpráva o tom, ako sa desaťročnej Lucii, jej bratrancovi a sesternici v roku 1917 viackrát zjavila Panna Mária. Povedala im, že len modlitby a obeta ukončia prvú svetovú vojnu. Napriek snahám o umlčanie detí predstaviteľmi vlády i cirkvi, chýr o zjaveniach sa rozšíril naprieč celou krajinou. Pokojný život detí sa zmenil a upreli sa na ne zraky celého sveta, túžiaceho po mieri. Po rokoch, pri stretnutí s profesorom Nicholsom, známym autorom a skeptikom, Lucia už ako rádová sestra spomína na udalosti svojho detstva, aj na to, akým spôsobom im všetkým zmenili život. 

Herecké obsadenie filmu zahŕňa niekoľko hviezdnych mien a tvárí. Dospelú Luciu stvárňuje uznávaná americko-brazílska herečka Sônia Braga, aj u nás známa z filmov ako Aquarius či Zázrak. Desaťročnú Luciu si zahrala Stephanie Gil, ktorá nedávno zažiarila vo filme Terminátor: Temný osud. Harvey Keitel, ktorý prijal úlohu profesora Nicholsa, je hollywoodskou hereckou legendou, obľúbenou vďaka filmom ako Pulp Fiction: Historky z podsvetia, Grandhotel Budapešť, Mladosť či nedávny Írčan. Goran Višnjić, ktorý vo Fatime stvárňuje Artura, je jedným z najúspešnejších chorvátskych rodákov vo filmovom svete, známym sa stal vďaka seriálu Pohotovosť, ale aj filmom Magická posadnutosť či Muži, ktorí nenávidia ženy. Portugalskú herečku Lúciu Moniz si mnohí pamätajú z roly temperamentnej Portugalky vo filme Láska nebeská, vo Fatime sa zhostí úlohy Luciinej matky Márie. 

Film Fatima režiséra Marca Pontecorva do kín prináša distribučná spoločnosť Continental film