VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
14.4
18:00 + Monika, Miroslav
Utorok
15.4
18:00 + Mária, Ján, Jozef  17:00
Streda
16.4
18:00 + z rod. Butkovskej 17:00
Štvrtok
17.4
ZELENÝ ŠTVRTOK
17:00 ZBP pre detí, rodičov a učiteľov MŠ Aura  18:00
Piatok
18.4
VEĽKÝ PIATOK
10:00
15:00
Celohumenská krížová cesta na Kalvárii
Veľkopiatkové obrady
10:00
Krížová cesta
16:00
Veľkopiatkové
obrady
Sobota
19.4
BIELA SOBOTA
15:00
19:30
Požehnanie jedál
za farnosť
14:00
Požehnanie jedál

14:00
Požehnanie jedál
19:30
Veľkonočná vigília

Nedeľa Pánovho
ZMŔTVYCHVSTANIA
20.4
7:30
8:00
10:30
Požehnanie jedál
ZBP Dávid/20 r.ž./
ZBP Stela, Agáta, Milan /50 r.ž./
10:30

Oznamy:

 • Zelený štvrtok: Katedrála sv. Alžbety Košice – 09.30 sv. omša svätenia olejov. O. arcibiskup Bernard Bober pozýva všetkých kňazov aj veriacich na túto sv. omšu.
 • Veľký piatok: je dňom prísneho pôstu: zdržiavame sa mäsitého pokrmu a jeme len trikrát cez deň, len raz dosýta.
 • V tomto roku Sedembolestnej Panny Márie by sme chceli posilniť, či obnoviť náš vzťah ku kalvárii. Preto sme sa rozhodli, že na Veľký Piatok bude v Humennom len jedná, spoločná krížová cesta na našej humenskej kalvárii. Začiatok krížovej cesty bude o 10.00 hod.
 • Po obradoch Veľkého piatku bude adorácia pri Božom hrobe večer do 20.00 hod, Biela sobota od 9.00 – 19.30hod.
 • Prosíme, aby sa v sakristii nahlásili mužovia a otcovia so svojimi synmi na stráž pri Božom hrobe.
 • Biela sobota: Pri obradoch Bielej soboty je obnova krstných sľubov, prineste si prosíme sviece.
 • 26. apríla v Prešove bude Arcidiecézne stretnutie mládeže- prosíme mladých, ktorí by mali záujem ísť na toto stretnutie s arcibiskupom, aby sa nahlásili v sakristii kostola.
 • Pozývame vás na slávenie Nedele Božieho Milosrdenstva v nedeľu 27. apríla 2014 do farnosti Nižný Hrušov. Slávnostná sv. omša je o 10.30 hod., spoločný odchod bude od farského kostola sv. Košických mučeníkov o 7.30 hod.. Poplatok za dopravu: 3 €. Prihlásiť sa môžete u pani Zlatici Gavaľovej, resp. v sakristii.
 • Ohlášky snúbencov, ktorí chcú uzatvoriť sviatosť manželstva sú vyvesené na nástenke Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri uprataní kostola. Zvlášť chceme poďakovať Bohu známym za upratanie fary a celého pastoračného centra. Kancelária farského úradu bude do 24.4. zatvorená – v neodkladných záležitostiach kontaktujte kňaza po sv. omši.
 • Dnes vyšlo nové číslo Trojky, nájdete tam celý rozpis obradov aj požehnávanie jedál.
 • Dnes máme zbierka na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary. Okrem pravidelnej splátky úveru, chceme z tejto zbierky pokryť náklady na rekonštrukciu lavíc – časť z nich už môžete vidieť ako aj zrealizovanú modernizáciu ozvučenia.

5. pôstny týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
7.4
18:00 ZBP Peter /30 r.ž./  18:00
Utorok
8.4
12:00 + Matúš
Streda
9.4
12:00
18:00
na úmysel
+ z rod. Krabačovej a Kilianovej
17:00
Štvrtok
10.4
12:00 + Dagmar
Piatok
11.4
18:00 za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 17:00
Sobota
12.4
8:00
18:00
Na úmysel
ZBP Valéria, Lenka /20 r.ž./
17:00
Nedeľa utrpenia Pána
13.4
Kvetná nedeľa
8:00
10:30
18:00
ZBP Anna /60 r.ž./
ZBP Štefan /50 r.ž./
Za farnosť
9:15

Vo farskom kostole spovedáme pred Veľkou nocou takto:

 • Streda 9.4 : 10:00 – 12:00
 • Piatok 11.4 : 19:30 – 21:00
 • Nedeľa 13.4 : 14:00 – 18:00

 

V Lackovciach takto:

 • Pondelok 7.4 : 16:00 – 18:00


Oznamy:

 • Pripomíname pravidlo, že prednosť v rade na spoveď majú ženy v požehnanom stave a s malými deťmi.
 • prosíme ochotných mužov, ktorí by sa chceli zapojiť do „stráženia Božieho hrobu“, aby sa nahlásili v sakristii.
 • Chorých, ktorých ste nahlásili v sakristii budeme spovedať v piatok v dopoludňajších hodinách.
 • Mladí, ktorí by sa chceli zúčastniť ADSM v Prešove 26.4.2014 vyzývame, aby sa nahlásili v sakristii. Poplatok je 8 €.
 • Pozývame vás na krížové cesty, ktoré budú v našom kostole v piatok pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedeľu pred pôstnym zamyslením o 14.30 hod.
 • Dnes je posledné pôstne zamyslenie na ktoré Vás pozývame. Začína o 15.00 hod.
 • Kancelária FÚ je do 24.4 zatvorená. Neodkladné záležitosti vybavíme po sv. omši.
 • V rámci dobrého a hlbokého prežitia pôstneho obdobia vás opäť pozývame k celonočnej adorácii do nášho kostola sv. Košických mučeníkov z 11. na 12. apríla 2014. Prosíme jednotlivé spoločenstvá, ale aj rodiny, aby svoj záujem a zároveň pomoc v nepretržitom adorovaní prejavili zapísaním sa na jednotlivú hodinu. Nech nám čas s Kristom v Eucharistii prinesie milosti potrebné pre nás a pre našich blízkych.
 • Jarné upratovanie – prosíme vás o pomoc pri veľkom jarnom upratovaní našich kostolov- sobota 12.4. od 9.00 hod.
 • Na budúci týždeň je zbierka na FaPC. Chceme z nej zaplatiť nielen pravidelnú čiastku nášho úveru v banke, ale taktiež rekonštrukciu lavíc vo farskom kostole. Prosíme vás o podporu tohto úmyslu.

4. pôstny týždeň

  Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
31.3
12.00
18:00
na úmysel
+ Eduard, Ján, Otília, Július
   
Utorok
1.4
18:00 + Stanislav, Emília, Jozef   17:00
Streda
2.4
18:00

+ Elena, Ján, Ján, Mária

17:00  
Štvrtok
3.4
18:00 + Anna, Jozef    
Piatok
4.4
7.00
18:00
na úmysel
+ Alžbeta, Mária, Štefan
  17:00
Sobota
5.4
8:00
18:00
Ružencové bratstvo
+ Belo, Andrej, Anna
17:00  
5.pôstna nedela
6.4
8:00
10:30
ZBP Adriana /40 r.ž./
Za farnosť
  9:15

Prvopiatková spoveď:

[TABLE=4]


Oznamy:

 • Vyšla nová TROJKA.
 • Prosíme vás, aby ste do budúcej nedele 6.4. nahlásili v sakristii kostola chorých na predveľkonočnú spoveď. Navštívime ich 11.4. v dopoludňajších hodinách.
 • Aj tento rok Vás poprosíme o 2% z Vašich daní pre naše OZ Podaj ruku. Tlačivá nájdete pri východe z kostola  a na našom farskom webe: www.humenne3.rimkat.sk
 • Pozývame vás na krížové cesty, ktoré budú v našom kostole v piatok pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedeľu pred pôstnym zamyslením o 14.30 hod.
 •  Pozývame vás na pôstne zamyslenia s Vladimírom Juhásom. Začíname o 15.00hod. a dnešnou témou je Zajatie a Vypočúvanie
 • Kancelária farského úradu bude od 4. do 23. apríla zatvorená. V nevyhnutnom prípade kontaktujte kňazov po sv. omši.
 • V stredu 2.4. na mládežnícku sv. omšu o 18.00 hod. príde k nám náš bývalý pán kaplán František Voľanský.
 • Prosíme mladých našej farnosti, ktorí by sa chceli zúčastniť 26.4.2014 ADSM v Prešove, aby sa prihlásili v sakristii kostola.

3. pôstny týždeň

  Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
24.3
18:00 + Mária    
Utorok
25.3
Zvestovanie Pána, slávnosť
7:00
18:00
Na úmysel
+ Štefan
  17:00
Streda
26.3
18:00

ZBP Katarína, Ján

17:00  
Štvrtok
27.3
18:00 + Anna, Michal    
Piatok
28.3
kántry
18:00 ZBP Marián, Vladimír, Ján   17:00
Sobota
29.3
8:00
18:00
+ Miroslav – pohrebná
ZBP Jozef
17:00  
4.pôstna nedela
30.3
8:00
10:30
ZBP Mária s rod. /75 r.ž./
ZBP Zdenka /19 r.ž./
  9:15

Oznamy:

 • Budúcu nedeľu posúvame hodiny o 02.00 hod. dopredu na 03.00 hod. 
 • Pozývame vás na krížové cesty, ktoré budú v našom kostole v piatok pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedeľu pred pôstnym zamyslením o 14.30 hod.
 • Pozývame vás na pôstne zamyslenia s Vladimírom Juhásom, dnes o 15.00hod. na tému: Posledná večera II, Getsemany.
 • Faustínum – pozývame vás v piatok 28.3.2014 po sv. omši na ďalšie stretnutie Združenia Faustínum
 • Stretnutie kantorov v pondelok po sv. omši
 • V sobotu ponúkame jednodňový kurz predmanželskej náuky- začíname o 9.00 hod.
 • Koncom týždňa by sme mali začať s rekonštrukciou lavíc, prosíme vás o trpezlivosť. Všetky lavice by mali byť hotové do 9. mája 2014.
 • Aj tento rok Vás poprosíme o 2% z Vašich daní pre naše OZ Podaj ruku. Z týchto prostriedkov sme financovali  aktivity pre deti a mládež v našej farnosti. Tlačivá nájdete pri východe z kostola  a na našom farskom webe: www.humenne3.rimkat.sk

2. pôstny týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
17.3
18:00 +Ladislav
Utorok
18.3
14:00
18:00
dekanátne večeradlo
ZBP Martin /18 r.ž./ a Simona
 17:00
17:Streda
19.3
Sv. Jozef, ženích Panny Márie, slávnosť
7:00
18:00

Na úmysel
Na úmysel

 17:00
Štvrtok
20.3
18:00 + Andrej
Piatok
21.3
kántry
18:00 Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 17:00
Sobota
22.3
8:00
18:00
+ Ferdinand, Mária, Martin, Saloma
+ Ján, Anna
 17:00
3.pôstna nedela
23.3

8:00
10:30
za farnosť
ZBP Jozef, Mária /38 rokov manželstva/
9:15

Oznamy:

 • Dnes je zbierka na FaPC – úprimné Pán Boh zaplať. 
 • Vyšla nová Trojka.
 • Počas celého týždňa bude v našom meste vo farskom kostole Všetkých svätých program s názvom „Humenné za život“. Program na jednotlivé dni nájdete na výveske.
 • V sobotu sa uskutoční v Humennom Pochod za život spojený so sv. omšou, ktorú celebruje Mons. Bernard Bober.
 • 22.3. o 14.00 hod. začína na fare program pre všetkých birmovancov. Pripravil ho misijný tím ACM z Prešova. Účasť povinná
 • Pozývame vás na krížové cesty, ktoré budú v našom kostole v piatok pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedeľu pred pôstnym zamyslením o 14.30 hod.
 • Dnešné pôstne obrazové zamyslenie s Vladimírom Juhásom bude na tému: Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema a Posledná večera. Začíname o 15.00 hod.
 • Aj tento rok Vás poprosíme o 2% z Vašich daní pre naše OZ Podaj ruku. Z týchto prostriedkov sme financovali  aktivity pre deti a mládež v našej farnosti. Tlačivá nájdete pri východe z kostola  a na našom farskom webe: www.humenne3.rimkat.sk

1. pôstny týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
10.3
18:00 ZBP Valéria, Anna, Marek
Utorok
11.3
18:00 + Jozef, Mária  17:00
17:Streda
12.3
kántry
18:00

+Michal, Helena, Jozef, Mária

 17:00
Štvrtok
13.3
18:00 ZBP Anna, poďakovanie za život
a požehnanie celej rodiny
Piatok
14.3
kántry
18:00 + Ján, Ferdinand, Helena 17:00
Sobota
15.3
8:00
18:00
+ Zuzana
+ Emília
 17:00
2.pôstna nedela
16.3

8:00
10:30
za farnosť
ZBP Veronika, Martin, Tomáško
9:15

Oznamy:

 • Budúcu nedeľu je zbierka na FaPC. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Pozývame vás na krížové cesty, ktoré budú v našom kostole v piatok pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedeľu pred pôstnym zamyslením o 14.30 hod.
 • Pozývame vás na pôstne zamyslenia s Vladimírom Juhásom, vždy v nedeľu o 15.00hod. 
 • Aj tento rok Vás poprosíme o 2% z Vašich daní pre naše OZ Podaj ruku. Tlačivá nájdete pri východe z kostola a na našom farskom webe: www.humenne3.rimkat.sk
 • Jarné kántrové dni: streda, piatok, sobota. Záväzný je jeden deň. Obsah: Príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 
 • V sobotu 15.3 . pozývame do nášho FaPC deti a mládež na Tvorivé dielne – začíname o 14.30 hod. 
 • V poslednej Trojke ste sa mohli dočítať o ponuke farskej púte do Izraela – Svätá Zem 2015. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

Aktuálny

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
3.3
12:00
18:00
na úmysel
+ z rodiny Babinovej a Drugovej
Utorok
4.3
18:00 + Adam, Margita, Anna
Streda
5.3
POPOLCOVÁ STREDA
12:00
16:00
18:00

za farnosť
ZBP Juraj, Jozef
na úmysel

 9:00  17:15
Štvrtok
6.3
prvý štvrtok v mesiaci
18:00 Dušan, Jozef, Ján, Mária, Pavlína
Piatok
7.3
prvý piatok v mesiaci
7:00
18:00
na úmysel
+Silvia
17:00
Sobota
8.3
8:00
18:00
na úmysel
+ Jozef, Helena, Roman
 17:00
1.pôstna nedela
2.3

8:00
10:30
za farnosť
ZBP Jozef s rodinou
9:15

Oznamy:

5-3

7. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
24.2
18:00 ZBP Andrej s rod. /83 r.ž./
Utorok
25.2
18:00 + Ján  17:00
Streda
26.2
18:00

+ Ján, František, Ján

 17:00
Štvrtok
27.2
18:00 + Stanislav
Piatok
28.2
18:00 ZBP kňazov našej farnosti 17:00
Sobota
1.3
Katedra sv. Petra, apoštola,
sviatok
8:00
18:00
Ružencové bratstvo
+ Jozef, Margita
 17:00
8. nedeľa cez rok
2.3

8:00
10:30
ZBP Alena s rod. ( 40 r.ž.)
ZBP Marián, Emília
9:15

Oznamy:

 • Dnes popoludní o 15.00 hod. vás pozývame k spoločnej modlitby v Hodine milosrdenstva a následne na stretnutie združenia Faustínum.
 • Výzva arcibiskupa Bernarda Bobera: Znepokojene vnímame zložitú situáciu a to, čo sa deje na Ukrajine. V ťažkých chvíľach našich susedov je nevyhnutné zjednotiť sa v modlitbe a prosiť dobrotivého Pána Boha  za pokoj pre obyvateľov Ukrajiny, za slobodu a za dodržiavanie základných ľudských práv. Na tento úmysel prosím obetujte modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlievate pred sv. omšou. Okrem toho, všetkých veriacich povzbudzujem k osobnej modlitbe pred Svätostánkom alebo pred krížom 
 • Prosíme rodičov a zároveň kresťanských učiteľov a vychovávateľov na školách, aby s väčšou starostlivosťou a záujmom pristupovali k rôznym školským aktivitám. Pred istým časom sa mnohým školám ponúkal projekt Sex nie je tabu, ktorý sa odvoláva na podporu Ministerstva školstva- ale nemá ju! Nebolo by múdre, aby si niekto robil reklamu, resp. prichádzal medzi naše deti a mládež s myšlienkami a inšpiráciami, ktoré nie sú v zhode s hodnotami kresťanskej rodiny. Zároveň povzbudzujeme rodičov, aby ste to boli práve vy, kto medzi prvými a pravdivo predstavia v otvorených rozhovoroch svojim deťom dar sexuality. 
 • Pôst so sv. otcom – Od 4. marca do 21. apríla 2014 (Veľkonočný pondelok) budú môcť záujemcovia získať každý deň na e-mail myšlienku od Svätého Otca Františka. Pochádzajú z jeho pôstnych homílii, príhovorov a posolstiev..Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na stránke post.kbs.sk. 
 • V tomto týždni si v sobotu 1.marca v Košiciach a v nedeľu 2.marca v Udavskom pripomenie 90 rokov života a 65 rokov kňazstva Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko a 80 rokov života emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. Prosíme vás, aby ste ich zahrnuli do svojich modlitieb. 
 • Košická arcidiecéza v tomto roku pripravuje dve významné púte a to v máji (22.5. – 23.5.)  púť Levoča- Šaštín- Mariánka – a v októbri (6.10. – 13.10.)  púť  do Svätej Zeme. Nahlásiť sa môžete v sakristii. 
 • O pár dní začíname pôstne obdobie – preto prosíme birmovanecké skupiny a spoločenstvá v našej farnosti aby sa nahlásili k modlitbe krížovej cesty. 
 • Spovedanie pred začiatkom pôstu a mesiaca – streda 26.2. od 16.00 kaplnka Božieho milosrdenstva , v piatok od 15.00 – 17.00 Lackovce 
 • Prosíme o podporu O.Z. Podaj Ruku – darujte nám  2 % . tlačivá nájdete v kostole a na našom webe: www.humenne3.rimkat.sk/

6. týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
17.2
18:00 ZBP Viera, Andrej
Utorok
18.2
14:00
18:00
dekanátne večeradlo
+ Pavol – pohrebná
 17:00
Streda
19.2
18:00

+ Michal

 17:00
Štvrtok
20.2
18:00 + Jozef, Andrej, František, Angela, Žofia
Piatok
21.2
18:00 ZBP prvoprímajúce deti a ich rodiny 17:00
Sobota
22.2
Katedra sv. Petra, apoštola,
sviatok
8:00
18:00
Na úmysel
ZBP František
 17:00
6. nedeľa cez rok
23.2

8:00
10:30
ZBP Alojz /40 r.ž./
za farnosť
9:15

 

 • Dnes máme zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • V utorok je dekanáte večeradlo.
 • Prosíme vás o podporu OZ Podaj ruku – tlačivá na odovzdanie 2 % nájdete na webe ako aj pri dverách kostola.
 • Na našej farskej webovej stránke nájdete aj fotogalériu z farského karnevalu, ako aj kázeň Imricha Degra.
 • Cirkevná škola sv. Cyrila a Metoda v Humennom nás pozýva na Deň otvorených dverí – viac informácií nájdete na nástenke.
 • Vyšlo nové číslo Trojky – nájdete ju pri východe – taktiež vám ponúkame nové číslo KN.