Nocovačka na fare

V noci zo 6. na 7.6. sme zopakovali úspešnú nocovačku na fare. Animátori pripravili pre decká rôzne hry a pekný program. Ďakujeme animátorom i rodičom a deťom. viac tu…

10. týždeň v období cez rok

omse

 • Naše O.Z Podaj ruku pripravuje pre detí letný tábor- bližšie informácie Vám dáme už najbližšiu nedeľu.
 • Budúcu nedeľu sú v našej farnosti primície. Zmena časov sv. omší.
 • V piatok je v Dóme sv. Alžbety diakonská vysviacka a v sobotu kňazská vysviacka aj nášho Mareka Vajsa. Obidve slávnosti začínajú o 10.00 hod. Tí, ktorí ste sa nahlásili na kňazskú vysviacku, odchod autobusu je o 8.00 z parkoviska pri kvetinárstve Leny.
 • Budúcu nedeľu bude popoludňajšia pobožnosť mimoriadne o 17.00 a povedie ju primiciant. Po nej vás pozýva na osobné stretnutie a malé občerstvenie na farský dvor.
 • Vyšla nová Trojka

7. Veľkonočný týždeň

rozpis

Oznamy

 • Dnes bude pobožnosť o 15.00 hod.
 • V utorok 3.6. je v našej farnosti celofarská poklona Sviatosti Oltárnej. Vo farskom kostole začne poklona o 9.00 hod. a v Lackovciach od 15.00 hod. Z tohto dôvodu na prvý piatok celodenná poklona nebude.
 • Nocovačka na fare. Pozývame detí na ďalšiu nocovačku na fare zo 6.-7. júna 2014. Prihlášku pre svoje dieťa nájdete v sakristii aj kontakt na zodpovedných animátorov.
 • V sobotu 14.6. v Košiciach má kňazskú vysviacku Marek Vajs a ďalší diakoni. Kto má záujem ísť autobusom nech sa nahlási v sakristii do 8.6.2014. Poplatok za autobus je 5 €.
 • Veriaci, ktorí sa zúčastní na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 • Kancelária farského úradu bude v prvopiatkovom týždni zatvorená.
 • V pondelok 2. júna od 16.00 -16.45 hod. budeme vyberať intencie na mesiace júl, august, september.
 • Dnes máme zbierku na Masmédia. PBZ za vaše milodary.

6. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
26.5
Sv. Filip Neri, kňaz
spomienka
18:00 + Berta, Anna
Utorok
27.5
18:00 ZBP Gabriela, Ján s rod.  17:00
Streda
28.5
18:00 ZBP členov r. Rošáková, Ružičková 17:00
Štvrtok
29.5
Nanebovstúpenie Pána
Slávnosť – prikázaný sviatok
12:00
16:00
18:00
Pro populo
+ Patrícia
ZBP Ján,Viera
 18:00
Piatok
30.5
18:00 Dary DS pre Miroslavu
Sobota
31.5
8:00
18:00
Na úmysel
+ Jozef, Júlia, Štefan, Štefan, Helena
 17:00
7. Veľkonočná nedeľa
1.6
7:30
9:00
11:00
Na úmysel
Na úmysel
birmovka
7:30

Oznamy:

 • Upozorňujeme na zmenu časov sv. omší v nedeľu vzhľadom na slávnosť prijatia sviatosti birmovania.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na masmédia

5. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
19.5
18:00 ZBP Radoslav /40 r.ž./, Vladimír /70r.ž./ 17:00
Utorok
20.5
7:00
14:00
ZBP Aneta, Matúš, Alžbeta, Jozef
dekanátne večeradlo
Streda
21.5
18:00 + Matúš 17:00
Štvrtok
22.5
18:00 + Ján, Ján, Michal
Piatok
23.5
18:00 + Mária, Juraj 17:00
Sobota
24.5
8:00
18:00
Na úmysel
+ Michal – 1. rok
 17:00
6. Veľkonočná nedeľa
25.5
8:00
10:30
ZBP Peter /50 r.ž./ s rod.
ZBP Juraj /80 r.ž./
9:15

Oznamy:

 • V pondelok na sv. omšu k nám príde Radoslav Lojan, ktorý sa nám prihovorí na tému: Dar života a rodiny.
 • V utorok vás pozývame na dekanátne večeradlo o 14.00. zároveň pripomíname, že v utorok sv. omša nebude večer, ale ráno o 7.00 hod.
 • V stredu sv. omšu nielen pre mladých bude slúžiť náš bývalý diakon, teraz už kaplán v Trebišove Ján Kocúrko.
 • Tí, ktorí ste sa prihlásili na Farskú púť Izrael – Svätá Zem nezabudnite do 31.5. priniesť zálohu 100 €. Zálohu preberá v pondelok po sv. omši naša ekonómka pani Marika Kulová.
 • Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí prijali naše pozvanie na farský guláš – či už ako kuchári alebo ochutnávači. Tešíme sa opäť na spoločne strávený čas.
 • Niektorí z vás ste sa pýtali ako môžete pomôcť nášmu primiciantovi Marekovi Vajsovi – druhé stretnutie tých, ktorí by chceli pomôcť priamo pri primíciách bude v pondelok 19. mája po sv. omši vo farskom  kostole. Tí, ktorí by ste chceli prispieť finančne – pokladnička na tento úmysel bude vo farskom kostole  pri soche Panny Márie.
 • Dnes máme zbierku na FaPC, Pán Boh zaplať za vaše milodary

4. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
12.5
18:00 + Dušan, Ondrej, Mária
Utorok
13.5
Panna Mária Fatimská
18:00 ZBP Jozef, Mária, Miroslava  17:00
Streda
14.5
Sv. Matej, apoštol
sviatok
18:00 ZBP Ivan s rod. 17:00
Štvrtok
15.5
18:00 +Ján, Pavlína
Piatok
16.5
Sv. Ján Nepomucký, kňaz
a mučeník, spomienka
18:00 ZBP Eva, Radek 17:00
Sobota
17.5
8:00
18:00
Na úmysel
ZBP Štefan /55 r.ž./, Peter
 17:00
5. Veľkonočná nedeľa
18.5
Nedeľa Dobrého Pastiera
7:30
9:00
11:00
Za uzdravenie Silvie
1. sv. prijímanie
1. sv. prijímanie
7:30

Oznamy:

 • Udalosťou tohto týždňa v našej farnosti bude 1.sv. prijímanie, ktoré je naplánované na nedeľu 18. mája. Program pre detí a rodičov pre tento týždeň je zverejnený v Trojke. Upozorňujeme na zmenu časov nedeľných sv. omší – farská ráno o 7.30 a potom prijímanie máme o 9.00 hod a o 11.00 hod. Prosíme vás o modlitby za detí a za ich rodičov. Zároveň vás pozývame na ich slávnosť, kde sa aj my môžeme posilniť a povzbudiť k úprimnejšiemu vzťahu k Eucharistii – k sv. prijímaniu.
 • Z arcibiskupského úradu v Košiciach nám prišli ohlášky pred presbyterátom: Diakon Marek Vajs patriaci do tejto farnosti, chce prijať kňazské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to v priebehu budúceho týždňa zahlási na farskom úrade.
 • Niektorí z vás ste sa pýtali ako môžete pomôcť nášmu primiciantovi Marekovi Vajsovi – stretnutie tých, ktorí by chceli pomôcť priamo pri primíciách bude v pondelok 12. mája po sv. omši vo farskom  kostole. Tí, ktorí by ste chceli prispieť finančne – pokladnička na tento úmysel bude vo farskom kostole  pri soche Panny Márie.
 • V stredu 14. mája po sv. omši pozývame rodičov birmovancov na krátke stretnutie s pánom farárom. Témou bude priebeh sviatosti birmovania a organizačné pokyny. Birmovanci, ktorí ešte neboli na rozhovor s pánom farárom majú poslednú možnosť v pondelok 12.5. – zapísať sa na rozhovor môžete v sakristii.
 • Farský guláš: Ak Boh dá dobré počasie, radi by sme vás pozvali na farský guláš, ktorý v sobotu 17. mája na farskom dvore od 15.00 hod. budú pre vás podávať tímy kurátorov z Humenného a z Lackoviec, OZ Podaj ruku a tím kaplána Dalibora. Od 14.00 hod. budú pre detí pripravené Tvorivé dielne. Tešíme sa na spoločný čas s vami. Ak by ste mali záujem ponúknuť nás vašim gulášom, potešíme sa aj ďalším kuchárskym tímom. V prípade nepriaznivého počasia akcia bude preložená.
 • Na budúcu nedeľu máme pravidelnú zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • V najnovšej Trojke sa venujeme okrem iného aj téme rozvedených – prosíme vás pomôžte tým, ktorých sa to dotýka k spoznaniu potrebných informácií.
 • Dnes je Deň matiek – chceme poďakovať všetkým ženám, ktoré prijali pozvanie prijať dar života a stali sa matkami. Chceme uistiť o svojej modlitbe všetky ženy, ktoré túžia byť matkami – prosíme s vami a za vás, aby vám Boh požehnal detí. A chceme zvlášť poďakovať tým ženám, ktoré sa o nás s pánom kaplánom starajú ako naše mamy. Ďakujeme vám, že ste nás prijali do svojho srdca a zahŕňate nás svojou dobrotou.

3. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
5.5
18:00 + Anna, Helena, Viktor, Peter
Utorok
6.5
18:00 ZBP a pokoj v rodine Miroslava  17:00
Streda
7.5
18:00 Dary DS pre bohuznámeho maturanta 17:00
Štvrtok
8.5
18:00 ZBP Viktória, Lenka, Viera s rod.
Piatok
9.5
18:00 + Anna, Ján 17:00
Sobota
10.5
8:00
18:00
Na úmysel
+ Nadežda, Anna, Ján
 17:00
4. Veľkonočná nedeľa
11.5
Nedeľa Dobrého Pastiera
8:00
10:30
Pro populo
ZBP Melánia /70 r.ž./
9:15

Oznamy:

 • Lavice- chceme vám poďakovať za vašu trpezlivosť v čase úpravy lavíc. Ako vidíte, všetky už sú na svojom mieste. Ešte však to nie je úplný koniec. Do 10. mája budú prebiehať záverečné úpravy a doplnenie niektorých komponentov. Zároveň chceme ešte raz touto cestou poďakovať OcÚ v Lackovciach a starostke pani Ing. Hofericovej za zapožičanie stoličiek v čase realizácie úprav našich lavíc.
 • Dnes je májová pobožnosť a Eucharistická poklona o 14.00 hod.
 • Budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár v Košiciach – Pán Boh Zaplať za milodar.
 • radi by sme uskutočnili výmenu ventilátorov na našom chóre. Chceli by sme znížiť ich hlučnosť, zväčšiť výkonnosť a zabrániť úniku tepla cez otvory. Cenové ponuky na nové prístroje a zrealizovanie výmeny prijímame na adrese: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Košických mučeníkov, Dargovských hrdinov 6177/22, 066 01 Humenné do 10.5.2014. Výmenu by sme radi zrealizovali do 30.6.2014. Firmy, ktoré by mali záujem dať svoju cenovú ponuku môžu kontaktovať pána farára.
 • Tí, ktorí ste sa prihlásili na našu farskú púť : Izrael – Svätá Zem 2015 pripomíname, že prvú zálohu: 100 € je potrebné uhradiť do 31.5.2014. Zálohu vás prosíme odovzdať našej ekonómke pani Marike Kulovej, ktorá bude preberať zálohu vždy v pondelok po sv. omši.
 • Ohlášky našich snúbencov nájdete na farskej výveske.
 • Tí, ktorí sa pripravujú k sviatosti birmovania môžu sa začať zapisovať na rozhovor s pánom farárom, v prvom týždni prešlo pohovorom 23 birmovancov. Hárok na druhý týždeň nájdete v sakristii.
 • Na základe výzvy KBS vás pozývame zapojiť sa do petície, ktorú pripravila Aliancia za rodinu. Viac o petícii ste sa mohli dočítať v našej Trojke. Petičné hárky sú v sakristii resp. vzadu pri východe.
 • Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Prosíme vás, aby ste zvlášť vo svojich modlitbách pamätali na nášho diakona Mareka Vajsa, ktorý 14. Júna prijme kňazské svätenie a 15. júna v našom farskom kostole sv. Košických mučeníkov bude sláviť primičnú sv. omšu.
 • V mesiaci máj, pravdepodobne v sobotu 17.5.2014 by sme radi zopakovali minuloročnú vydarenú akciu – súťaž vo varení guláša. Touto cestou by sme chceli vyzvať rodiny, alebo rôzne partie z našej farnosti, ktoré by mali chuť zapojiť sa do tejto akcie, aby sa nahlásili v sakristii u pána farára alebo kurátorov.

2. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
28.4
18:00 + Helena, Ján
Utorok
29.4
Sv. Katarína Sienská,
panna a učiteľka cirkvi,
patrónka Európy, sviatok
12:00
18:00
Na úmysel
+ Alojz, Mária, František, Štefan
 17:00
Streda
30.4
18:00 +Alžbeta, Jozef 17:00
Štvrtok
1.5
Sv. Jozef, robotník
Prvý štvrtok mesiaca
18:00 ZBP Anna /70 r.ž./
Piatok
2.5
Prvý piatok mesiaca
7:00
18:00
+ z rod. Džuganovej  17:00 17:00
Sobota
3.5
Sv. Filip a Jakub,
apoštoli sviatok
8:00
18:00
Na úmysel
Prvoprijímajúce deti a ich rodiny
 17:00
3. Veľkonočná nedeľa
4.5
8:00
10:30
Pro populo
ZBP Imrich, Mária
9:15

Spoveď:

[TABLE=4]

Oznamy:

 • Tak, ako sme vám to avizovali už v rámci oznamov pri sv. omši, radi by sme uskutočnili výmenu ventilátorov na našom chóre. Chceli by sme znížiť ich hlučnosť, zväčšiť výkonnosť a zabrániť úniku tepla cez otvory. Cenové ponuky na nové prístroje a zrealizovanie výmeny prijímame na adrese: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Košických mučeníkov, Dargovských hrdinov 6177/22, 066 01 Humenné do 10.5.2014. Výmenu by sme radi zrealizovali do 30.6.2014. Firmy, ktoré by mali záujem dať svoju cenovú ponuku môžu kontaktovať pána farára.
 • Tí, ktorí ste sa prihlásili na našu farskú púť : Izrael – Svätá Zem 2015 pripomíname, že prvú zálohu: 100 € je potrebné uhradiť do 31.5.2014. Zálohu vás prosíme odovzdať našej ekonómke pani Marike Kulovej.
 • posledné stretnutie rodičov prvoprijimajucich detí s pánom farárom bude v utorok 29.4.2014 po sv. omši o 18.45 hod. Téma: Organizačné pokyny k slávnosti detí.
 • Všetky deti, ktoré sa zapojili do zbierania nálepiek korytnačky Viery prosíme, aby svoje preukazy s nálepkami odovzdali pri sv. omši 2.5. Odovzdanie odmeny za nálepky bude 9.5. po sv. omši
 • Ohlášky našich snúbencov nájdete na farskej výveske.
 • Tí, ktorí sa pripravujú k sviatosti birmovania môžu sa začať zapisovať na rozhovor s pánom farárom, kde sa okrem iného zhodnotí ich doterajšia príprava. Hárok na prvý týždeň nájdete v sakristii.
 • Na základe výzvy KBS vás pozývame zapojiť sa do petície, ktorú pripravila Aliancia za rodinu. Bližšie informácie nájdete v najnovšej Trojke.
 • OZ Podaj ruku môžeme podporiť poukázaním 2% z našich daní. Tlačivá nájdete pri východe z kostola.Vyšla nová Trojka

Veľkonočná oktáva

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
21.4
Veľkonočný pondelok
8:00
9:30
+ Dušan, Michal, Mária, Jozef
+ Mária, Ján, Mária, Anna, Jozef
 9:15  8:00
Utorok
22.4
Veľkonočná oktáva
7:00
15:00
+ Peter
dekanátne večeradlo
Streda
23.4
Veľkonočná oktáva
18:00 + Zuzana, Andrej, Michal 17:00
Štvrtok
24.4
ZELENÝ ŠTVRTOK
Veľkonočná oktáva
18:00 +Milan
Piatok
25.4
Veľkonočná oktáva
18:00 + z rod. Džuganovej 17:00
Sobota
26.4
Veľkonočná oktáva
8:00
18:00
Na úmysel
+ Ján – výročná

2. Veľkonočná nedeľa
27.4
Božieho milosrdenstva
8:00
10:30
ZBP Emília s rod
ZBP Jaroslav/60 r.ž./

10:30
Odpustová slávnosť

9:15

Oznamy:

 • 26. apríla  v Prešove bude Arcidiecézne stretnutie mládeže- prosíme mladých, ktorí by mali záujem ísť na toto stretnutie s arcibiskupom, aby sa nahlásili v sakristii kostola.
 • Pozývame vás na slávenie Nedele Božieho Milosrdenstva v nedeľu 27. apríla 2014 do farnosti Nižný Hrušov. Slávnostná sv. omša je o 10.30 hod., spoločný odchod bude od farského kostola sv. Košických mučeníkov o 7.30 hod.. Poplatok za dopravu: 3 €. Prihlásiť sa môžete u pani Zlatici Gavaľovej, resp. v sakristii.
 • V  nedeľu – 27.4.2014 TV LUX o 10.00 hod.  sv. omša – Svätorečenie Jána Pavla II. a Jána XXIII.