Púť humenských farností k blahoslavenej Anke Kolesárovej

V sobotu 9. novembra 2019  veriaci všetkých troch rímskokatolíckych farností v Humennom putovali spolu so svojimi farármi do Vysokej nad Uhom k blahoslavenej Anke Kolesárovej. Po privítaní sa im ako prvý prihovoril vicerektor Domčeka Anky Kolesárovej otec Tomáš Tupta. Ten našim veriacim predstavil život a okolnosti smrti našej blahoslavenej. Okrem iného zdôraznil dobré a úctivé rodinné vzťahy, spoločnú modlitbu a sviatostný život v rodine Kolesárových. Aj vďaka tomuto základu, Anka dospela ku kvetu mučeníctva.

Nasledovala prehliadka Domčeka a presun do kostola vo Vysokej nad Uhom, kde sme sa spoločne pomodlili svätý ruženec a zúčastnili svätej omše, ktorú pre nás slúžil novokňaz  Rastislav Gὃnci. Po svätej omši sme mali možnosť uctiť si relikvie blahoslavenej.

Pokračovali sme potom návštevou hrobu blahoslevenej Anky a zastavili sme sa aj v kostole svätého Jána Krstiteľa v Pavlovciach nad Uhom, kde sme pri krstnom prameni kde bola pokrstená naša Anka obnovili si krstné sľuby a pomodlili sa v Hodine milosrdenstva Korunku Božieho milosrdenstva.

Domov sme si odnášali nielen krásne zážitky, obrázky, či Ankin prsteň, ktorý je symbolom túžby po vnútornej krásy a čistých vzťahoch. Ale aj túžbu, vrátiť sa opäť na toto milostivé miesto.

Púť humenských farností k blahoslavenej Anke Kolesárovej, 2019

KURZ NA KĽÚČ

V jeden jesenný víkend (18.-20.10.2019) sa 5 animátoriek z našej farnosti vybralo na vandrovku do  Hermanoviec. Zbalili sme si naše vrecúška a išli sme. No dobre, možno väčšie tašky. Tak kufre. Ale maličké. Naozaj.

Kurz na kľúč viedli animátori z organizácie eRko (hnutie kresťanských spoločenstiev detí). Klára, Janka, Dominika a Maťo nás naučili, ako by sme mali pracovať s deťmi, ako sa zlepšovať a ukázali nám aj nové hry či tance. Všetko prostredníctvom príjemných, zábavných a nenásilných prednášok a aktivít.

Slovo animátor pochádza zo slova „anima“ – duša. Animátor by mal „odovzdávať“ svoju dušu. Animátorstvo nie je cieľ, je to cesta. Cesta, po ktorej vedieme deti, aby spoznávali Ježiša, mali túžbu nasledovať ho a aby mali radosť. Aj toto sme sa naučili na kurze o skutočnom animátorstve.

Ďalej sme si uvedomili a určili jednotlivé vlastnosti, ktoré by sme mali mať. Neskôr sme zhodnotili, v čom sa ešte máme zlepšovať. A že toho je!

Ďalšia prednáška bola o našich talentoch. Každému z nás dal Boh talenty. Každému z nás niečo iné. Niekto vie písať básne, iný spievať, tancovať alebo má dobré organizačné schopnosti. Naučili sme sa, ako naše talenty vieme využiť na stretkách alebo v táboroch. Ale zároveň každý máme aj svoje „muchy“. Hravou aktivitou sme si na svoju papierovú muchu napísali, aká naša vlastnosť nás hnevá. Tieto muchy sme symbolicky udreli mucholapkou. Takto sme sa rozhodli, že sa chceme zlepšovať.

Veľmi nás bavili aj hry o spolupráci. Vytvorili sme tímy, v ktorých sme mali plniť úlohy. Keď treba prejsť stoličkami na druhú stranu miestnosti, bez toho, aby ste sa dotkli zeme a taktiež bez rozprávania, je to dosť náročné. Rovnako, ako aj spoločne nakresliť obrázok a nevedieť, čo si predstavujú iní. Aktivity nás naučili, že pri práci v skupinke je komunikácia naozaj veľmi dôležitá.

Každé ráno a večer sme sa spolu modlili. Večerná modlitba bola niečím výnimočná. Krásna a silná. V útulnej miestnosti, pri plameni sviece, za tónov hudby sme sa zamýšľali. K modlitbe sme mali kreatívnu aktivitu, ktorá nám v premýšľaní pomohla. Napríklad napísať na strom svoje talenty alebo poďakovať Bohu za deti na stretkách.

Na záver kurzu nám prezradili  ultragigaextratajné ingrediencie potrebné na namiešanie superstretka. Dôležitými prísadami sú komunikácia, zodpovednosť, dôvera, modlitba, radosť a úcta k životu.

Víkend v spoločnosti ľudí s rovnakými hodnotami nám neuveriteľne prospel. Opäť raz sme o niečo duchovne vyrástli. Cítili sme sa veľmi príjemne. Animátori v nás nanovo zapálili plamienok radosti a túžby. Veríme, že tento plameň, na hranici nášho srdca a duše, bude ešte dlho horieť. Že budeme vedieť deťom veľa dávať. Lebo aj my dostávame. Od nich. Radosť, lásku, úprimnosť a puto. Ďakujeme animátorom a Bohu za ťažko zabudnuteľný víkend(niežeby sme chceli zabudnúť). Zo srdca.

Nina Peráčková, Diana Dudová

KURZ NA KĽÚČ

Výlet dôchodcov do Bardejovských kúpeľov

V utorok 1. októbra OZ Podaj ruku v spolupráci s Mestom Humenné zorganizovalo výlet do Bardejovských kúpeľov pre dôchodcov. Začali sme najprv prehliadkou v meste Bardejov, kde sme navštívili aj Baziliku sv. Egídia. Potom sme sa presunuli do Bardejovských kúpeľov. Tu sme relaxovali v bazénoch a vo wellness, či prechádzkou v prírode v areáli kúpeľov spojenou s nákupom kúpeľných oblátok i degustáciou liečivej vody. Cestou späť sa autobusom ozývali ľudové piesne, či humorné povedačky. Ďakujeme každému účastníkovi, že svojím talentom prispel do tejto zábavy. Veríme, že výlet prospel na duši i na tele a tešíme sa na ďalšie takéto akcie.

Víkend vo farnosti, 9/2019

V piatok večer sa začali schádzať naši miništranti na fare, začala sa ďalšia nocovačka na fare. Po krátkej večeri naše animátorky pripravili pre miništrantov niekoľko súťaži, kde si chlapci precvičili svoje zručnosti. Ráno po svätej omši a raňajkách bolo „liturgické okienko“, kde sa miništranti učili používať liturgické knihy pri svätej omši. Pre ktorých to bolo neznáme, dozvedeli sa ako sa nastavujú liturgické knihy a kedy, ktorú knihu majú použiť pri sv. omši. Samozrejme, že nesmel chýbať ani hokejbal, ktorým sa skončila nocovačka na fare.

Ale víkend pokračoval ďalej. V nedeľu skoro ráno sa išlo do Bratislavy, kde bolo mimoriadne rušno. V dňoch 20. – 22.9 sa odohrala séria verejných zhromaždení, ktorá vyvrcholila Národným pochodom za život. Viac ako 50 000 ľudí sa zišlo na Námestí slobody v Bratislave, aby spoločne vyjadrili túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka. Naši animátori s p. kaplánom Marekom reprezentovali našu farnosť a neodradila ich ani dlhá cesta. Organizátori pochodu vyzvali poslancov NR SR, aby sprísnili zákon o potratoch. My však veríme, že dobro zvíťazí a podarí sa nám zachrániť najmenších. Lebo život je dar a treba ho chrániť. A aj keď je to niekedy boj, tak stojí za to !

Tonka Pacoľáková & kaplán Marek

Víkend vo farnosti, 9/2019

Trojka v Tatrách 2019

V utorok 30. júla 2019 sme sa opäť po roku vybrali na náš už pravidelný výlet do Vysokých Tatier. Tento rok sme si za cieľ určili najvyššie položený horský hotel Sliezsky dom. Priamo pod Gerlachovským štítom, v nadmorskej výške 1670 m n. m.

Sliezsky dom poskytol prístrešie nespočetnému množstvu turistov, horolezcov a lyžiarov, medzi ktorými nechýbali významné osobnosti. V roku 1995 ho navštívil pápež Ján Pavol II., ktorý počas svojej návštevy vysvätil drevený kríž. Ten je na jeho počesť osadený nad Sliezskym domom dodnes.

V skorých ranných hodinách sme sa na dvoch autobusoch presunuli do Tatranskej Polianky. V Prešove sa už zdalo, že náš výlet pre počasie bude musieť meniť cieľ. Avšak Boh rozhodol inak. Tatry nás vítali skoro dokonale. K čomu isto prispela nie jedna modlitba i odhodlanie účastníkov podporené mocným orodovaním a presvedčivým postojom animátorky Tonky. Za čo jej patrí vďaka.

Nakoniec všetkých 91 účastníkov vyšlo k Sliezskemu domu a malo možnosť kochať sa krásou Slovenskej prírody.

Ďakujeme všetkým za krásny deň, ZKSM a Mestu Humenné za podporu a spoluprácu.

Trojka v Tarách 2019
« z 2 »

Kompletnu sadu fotiek z akcie, pre účastníkov ,  sprístupním na základe mailu resp FB

Týždeň s prvoprijimajúcimi -Dedičstvo otcov

V rámci projektu „Dedičstvo otcov“ s podporou dotácie Mesta Humenné sme sa spolu s prvoprijímajúcimi deťmi a ich  rodičmi zúčastnili 2 x výletu na Mariánsku horu v Levoči. Cestou sme sa zastavili v Prešove. Žiaľ, z technických dôvodov nám nebolo umožnené navštíviť výrobňu hostii, ale náhradný program stál zato.

Najprv sme sa v rámci mediálnej výchovy zastavili v pobočke TV Lux v Prešove. Ochotní pracovníci televízie našim deťom a rodičom priblížili prácu v televízii a umožnili nahliadnúť zvedavým žiakom za kameru, či technickej miestnosti. Ďalšou zastávkou bolo SKY RADIO. Pokračovali sme tak v rozšírení mediálnej výchovy našich detí.

Následne sme sa presunuli do gréckokatolíckeho Chrámu sv. Jána Krstiteľa, kde sme obdivovali kópiu turínskeho plátna a v Konkatedrále sv. Mikuláša sme poďakovali Bohu pri sv. omši za dar Eucharistie.

Po svätej omši sme sa presunuli do Levoče, kde sme vyšli Alejou sv. Jána Pavla II. až k Bazilike Navštívenia Panny Márie, kde sme sa oboznámili s históriou Mariánskej hory a spoločne sa pomodlili desiatok sv. ruženca za našu arcidiecézu.  Ďakujeme deťom a rodičom za spoločný čas a katechétke Gabike za super organizáciu.

PF

Dedičstvo otcov

Vykroč! (Duchovná obnova – birmovanci)

Vykroč! Aj takto by sa dal charakterizovať víkend 10.-12.05.2019 pre birmovancov v diecéznom CVČ Premeny vo Važci.

V piatok po príchode do Važca sme sa po dlhej ceste vlakom ihneď večerali, ubytovali a hrami utužovali vzťahy medzi sebou. Po menšej „zoznamke“ sme mali diskusiu o hokejistoch, ktorí sa vzdali svojich snov. Keďže práve prebiehajú majstrovstvá v hokeji, tak sme strávili čas aj pozeraním hokeja, konkrétne USA so Slovenskom. Vyhrali sme…

Sobotňajší deň sme začali rannou modlitbou. Dopoludnia sme absolvovali dve prednášky spolu s workshopmi. Animátorka Zdenka nám v prvej prednáške rozprávala o svojom živote – kým je pre ňu vlastne Ježiš a kde ho vidí. Druhá prednáška, v podaní animátora Peťa, bola o hriechu.  Keďže všetci sme hriešni, na znak toho sme dostali na oči šatku a ruky nám zviazali šnúrkou. Potom počas sv. omše pri úkone kajúcnosti nám kňazi odstrihovali tieto šnúrky na znak oslobodenia. Po chutnom obede prišiel aj zaslúžený oddych. Každý ho využil vlastným spôsobom (spoznávaním prírody, spánkom či upevňovaním priateľstiev).

Popoludní nás čakali ďalšie dve prednášky. Otec Ľuboš nám hovoril o približovaní sa k Bohu. Zároveň sme dostali možnosť vziať si šatku, ktorá znamenala prijatie Boha do našich životov. V ďalšom vstupe sme sa zamysleli nad tým, ako naše hriechy pribili Ježiša na kríž. Nakoniec – opäť dobrovoľne – sme absolvovali „cestu dôvery“, keď sme so zaviazanými očami kráčali do neznáma držiac sa napnutého lana. Nakoniec sme došli do kaplnky, kde sme napísali list Bohu – kým pre nás je, resp. čo pre nás znamená a či veríme alebo neveríme v Neho. Zvyšok večera sme strávili pozeraním hokeja, spoločenskými hrami alebo pri rozprávaní sa s priateľmi.

Nedeľu po rannej omši a po raňajkách, nasledovala prednáška o láske medzi mužom a ženou v podaní o. Ľuboša a nášho animátora Janka. Po debate v skupinkách a napísaní spätnej väzby sme našu duchovnú obnovu ukončili obedom a poďakovaním.

Za seba môžem povedať, že to bol veľmi požehnaný a príjemne strávený čas, ktorých nás na chvíľu odtrhol od internetu a bežných povinností. Načerpali sme nové vedomosti, spoznali nových ľudí, upevnili staré priateľstvá – aj to s Bohom. Myslím si, že tento čas pomohol nám všetkým nabrať nové skúsenosti a nebol to len stratený čas bez internetu. J

Adriána Belcáková

Duchovná obnova birmovanci. 5/2019
« z 2 »

Trojka na hokeji

V nedeľu 18. novembra 2018 sa s našimi kňazmi farárom Jozefom a kaplánom Mariánom vybralo 26 miništrantov a 38 športových fanúšikov na hokejový zápas HC Košice: HKM Zvolen. Tak ako každý rok, tento výlet bol zorganizovaný ako odmena za službu chlapcov pri oltári. Ďakujeme chlapcom za ich službu a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie aj mimo oltára.

Krakov 2018

 V dňoch 18.-19. októbra 2018 sme sa opäť z našej farnosti vybrali na púť do Krakova. Tentoraz iniciatívu organizácie zobrali na seba veriaci z filiálnej obce Lackovce. Vďaka podpore pani starostky a poslancov obecného zastupiteľstva sme mohli za tieto dni prejsť a zažiť silné chvíle na miestach kde žil a pôsobil dnes už svätý pápež Ján Pavol II. a kde sa dar Božieho milosrdenstva cez svätú Faustínu šíril do všetkých krajín.

Vo štvrtok ráno sme sa v skorých ranných hodinách vybrali smerom na Zakopane, kde sme o 12.00 hod. mali svätú omšu v kostole, ktorý poliaci nazývajú Poľská Fatima. Práve tam sa veriaci zo Zakopaného a blízkeho okolia modlili za pápeža Jána Pavla II. po atentáte, keď bol vo vážnom stave.

Následne sme sa presunuli do Centra Jána Pavla II. v Krakove. Kardinál Dziwish o ňom povedal: „Nech krakovské Centrum Jána Pavla II. bude mestom viery, kultúry a milosti. Nech je preniknuté pokojom. Nech umocňuje jednotu medzi ľuďmi i národmi.“ Toto centrum začali budovať v roku 2006, krátko po smrti pápeža. Veľkolepá krása od Rupnika, slovinského umelca zachvátila všetkých. Zvlášť sme zastali pri relikviách Jána Pavla II. a svätého Šarbela.

Ubytovali sme sa v blízkosti Sanktuária Božieho milosrdenstva, kde bola pre nás pripravená chutná večera a Slovko milosrdenstva sr. Faustíny.

V piatok ráno sme mali milosť byť na svätej omši pri milostivom obraze Milosrdného Ježiša. Svätú omšu pán farár Jozef obetoval za farnosť. Po svätej omši sme sa presunuli do centra Krakova, kde už na nás čakala pani Marta, naša sprievodkyňa. Prešli sme Rynek- hlavné námestie Krakova až po Wawel- najvzácnejšie miesto Poliakov v Krakove, symbol Poľského národa. Zvlášť nám v pamäti utkvela chvíľa na Františkánkej ulici. Na mieste osobného stretnutia veriacich s Jánom Pavlom II. ako aj lavica v kostole, kde sa zvyčajne svätý pápež modlil.

Po chutnom obede sme sa pomodlili v Lagievnikoch ešte Korunku Božieho milosrdenstva, navštívili Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska a následne sme sa vybrali na cestu domov.

Ďakujeme OÚ v Lackovciach za finančnú podporu tejto púte a ďakujeme všetkým za spoločný krásny čas.

Trojka v Tatrách

V utorok 7. augusta 2018 sme sa v  spolupráci so ZKSM  vybrali na náš už pravidelný letný výlet do Vysokých Tatier. Vyše 90 našich veriacich sa ráno po sv. omši o 6.00 hod. vybralo na Štrbské pleso, odkiaľ sme sa presunuli k Popradskému plesu. Časť sa s kaplánom Mariánom vybrala na Sedlo pod Ostrvou. Druhá skupina sa spolu s farárom Jozefom prešla k symbolickému cintorínu, kde sme sa pomodlili za zosnulých v Tatrách i našich blízkych. Bohom požehnaný deň nás opäť presvedčil nielen o Otcovej láske, ale aj o jeho kráse v stvorenom svete. Viac fotografií z Trojky v Tatrách nájdete tu:

V rámci projektu nám na túto akciu  Komisia športu a mládeže Mesta Humenné poskytla dotáciu 250 €.

Relive ‚Sedlo pod Ostrvou‘