Advent na Trojke

Milé deti! 

Pozývame vás, aby ste sa spolu s nami zapojili do adventnej hry, ktorá aktuálne prebieha v našej farnosti. Na každý deň je pre nás prichystaná výzva, modlitba či citát zo Svätého písma. Veríme a tešíme sa, že nás bude takáto virtuálna forma prežívania adventu všetkých spájať.


NÁDEJ (adventná svieca zapálená 29. novembra)

1. „Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.“

2. Vypočuj si pesničku od Simy Martausovej – Baránok: https://youtu.be/ixnBWdssRK4

3. Dnes sa pomodli sa túto modlitbu:

„Pane daj, aby som sa modlil vždy s veľkou dôverou.
Nech táto dôvera vo mne posilňuje Tvoju odvahu,
Ty sám buď mojou nádejou na mojej ceste k Tebe.“

4. „Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.“

5. Napíš tri veci, v ktoré máš nádej:

 1. ………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………

VIERA (adventná svieca zapálená 6. decembra)

6. Dnes si vypočuj pieseň – Život svoj ti odovzdám: https://youtu.be/zIpSROJ1suY

7. S členmi svojej domácnosti si navzájom vyskúšajte pád dôvery.

8. V Svätom písme vyhľadaj a prečítaj si citát o viere podľa týchto súradníc: Marek 11:24

9.  Ak chceš mať veľkú vieru, pozeraj sa na to, čo môžeš vidieť, aby si si bol/-a istý/-á tým, čo vidieť nemôžeš. Už si niekedy videl/-a listy poletujúce vo vetre? Nevidíš vietor, ale vieš, že existuje, vďaka tomu, že vidíš listy. Aj keď nevidíme Ježiša, vidíme dôkazy, že existuje. Teraz si to nacvič! Vezmi si list papiera a ceruzu. Choď von alebo sa iba pozri z okna a slobodne nakresli, čo vidíš. Keď kreslíš, mysli na to, že všetko to, čo vidíš,  stvoril Boh. Stromy, oblohu aj ľudí… Keď bude nabudúce pre teba ťažké mať vieru, pozri sa na to, čo môžeš vidieť, aby si uveril tomu, čo vidieť nemôžeš.

10. Dnes pros Ježiša o posilnenie tvojej viery:

Viera je Tvoj dar a bez viery sa Ti nemôžem páčiť. Bez viery Ťa nemôžem poznať a skusovať, že Ty si Cesta, Pravda, Život.
Ježišu, pomôž mi veriť v Teba.
Ježišu, pomôž mojej slabej viere.
Ježišu, pomôž mi počúvať Tvoje slová,
lebo z počúvania Tvojich slov sa rodí viera.

11. Dnes si trochu zasurfuješ po internete. Všetky tieto 3 linky patria k jednej piesni. Na jednom nájdeš jej veľmi silný príbeh, ale nebudem ti nič prezrádzať. Na druhom je originál piesne, ktorý si rozhodne vypočuj a na treťom jej preklad.

 1. https://youtu.be/2f_qXeGSfG4 (Príbeh piesne „It is well with my soul“)
 2. https://youtu.be/YNqo4Un2uZI (It is well – Kristine DiMarco)
 3. https://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/chvaly-k-bohu/it-is-well-122757

12. Už si niekedy musel čeliť strachu? Ako si myslíš, že by si sa cítil v takejto situácii, keď vieš, že Boh je s tebou? Súčasťou viery je dôvera, že Boh je s nami. Dnes večer pred spaním stráv pár minút s Bohom. Povedz mu, že si vďačný, že je vždy s tebou.


PRIATEĽSTVO (adventná svieca zapálená 13. decembra)

 13. Pomodli sa modlitbu za svojich priateľov:

Pane, stoj blízko pri tých, ktorí ma majú radi.
Ochraňuj mojich priateľov, keď sú na cestách.
Drž nad nimi svoju otcovskú ruku, keď im hrozí nebezpečenstvo.
Daruj im úspech v práci a radosť z každého dňa.

14. Pre svojho kamaráta alebo kamarátku vyrob náramok priateľstva a podaruj mu ho.

15. „Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.“

16. Mysli na niekoho, kto je v tvojom živote veľmi dôležitý. Niekoho, kto ti pomohol vidieť veci inak. Môže to byť tvoj učiteľ, animátor, priateľ. Napíš jeho meno: ……………. Teraz napíš tri veci, v ktorých by sa tvoj život líšil, ak by si sa s touto osobou nikdy nestretol.

 1. …………………………………………………………………………………..
 2. …………………………………………………………………………………..
 3. …………………………………………………………………………………..

17. Aj dnes venuj modlitbu svojim priateľom:

Nebeský Otecko,
zverujem ti svojich priateľov.
Ochraňuj ich od všetkého zlého a veď ich po ich ceste.
Pomôž nám rozlišovať, čo nás spája a čo nás rozdeľuje, čo nám pomáha, a čím sme jeden pre druhého.
Požehnaj naše priateľstvo.

18. Napíš svojmu kamarátovi alebo kamarátke list. Povedz mu v ňom, čo pre teba znamená, čo máš na ňom rád, prečo si ho ceníš. List mu aj odošli poštou. Nič mu neprezrádzaj, prekvap ho.

19 . Kto je tvojím najväčším priateľom? Poznanie ľudí môže zmeniť spôsob, ktorým vidíme veci. Ale poznanie Ježiša mení spôsob, ktorým vidíme všetko.


LÁSKA (adventná svieca zapálená 20. decembra)

 20. Keďže máš svojich rodičov veľmi rád/rada, pomodli sa za nich Modlitbu za rodičov.

21. „A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“

22 . Vypočuj si pieseň opäť od Simy Martausovej – Len ma ľúb https://youtu.be/koIbCQ_O4ZM

23. „Neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“

24. Spolu so svojimi rodičmi sa pri štedrovečernom stole pomodli krátku modlitbu za rodinu:

Daj Bože našej rodine lásku,
aby sme lásku vedeli priniesť aj iným ľuďom,
ukáž nám, akí môžeme byť šťastní,
tak ako bola šťastná tvoja rodina v betlehemskej maštaľke.

Červená streda – pomoc trpiacej Cirkvi

Postavme sa na pomoc prenasledovaným a trpiacim pre vieru

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok pozýva pripojiť sa k podujatiu pod názvom „Červená streda“, ktorá sa uskutoční 25. novembra 2020.

Na svete žije 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, diskriminovaní alebo trpia existenčnou núdzou. Trpia len preto, že veria v Ježiša Krista a chcú svoju vieru verejne žiť a vyznávať. Potrebujú našu pomoc.

Červená (farba mučeníkov) streda (25. 11.): V tento deň si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty i kostoly na celom svete vysvietia na červeno.

Na Slovensku sa rozžiari červenou farbou niekoľko významných i lokálnych objektov:

Bratislavský hrad
Most SNP v Bratislave
Katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa v Trnave
Bazilika svätého Mikuláša v Trnave
Katedrála svätého Emeráma v Nitre
Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline
Kostol svätého Martina v Trstenej
Mestská veža v Banskej Bystrici
Kostol všetkých svätých v Ludrovej
Katedrála svätého Martina, Spišská kapitula
Bazilika na Mariánskej hore v Levoči
Dóm svätej Alžbety v Košiciach

Viac info o tejto udalosti nájdete na stránkach ACN.

Mimoriadni rozdávatelia Eucharistie

V sobotu 21. novembra  pri spomienke na Obetovanie Panny Márie pri rannej svätej omši sme prežívali veľkú radosť. Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita dekrétom poveril liturgickou službou mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania štyroch mužov z nášho farského spoločenstva.

 • Mgr. art. Matúša Jeňa
 • JUDr. Ľuboša Kračanského
 • Ing. Tomáša Krška
 • Mgr. Mareka Šutku.

V príhovore im pán farár priblížil slová Ježiša: „Poď za mnou!“ Ktoré dnes adresuje práve im, keď ich v tejto službe pozýva viac priblížiť sa k Ježišovi. Dostáva sa im podľa pána farára milosť, že tak ako Mária držala v rukách Ježiša, tak aj oni od dnešného dňa budú môcť podávať Telo Kristove svojim bratom a sestrám. Nech sa však neboja svojej slabosti a nehodnosti, lebo Boh pozýva k sebe nie preto, že sme už dobrými, ale preto, aby sme sa v jeho blízkosti takými stavali.

Ďakujeme Bohu za nových mužov v službe v našej farnosti. Prosíme o modlitbu za ich rodiny a rozdávateľom prajeme, aby tak ako zaznelo v modlitbe – podporovaný silou tejto sviatosti dosiahli účasť na nebeskej hostine.

Mimoriadny rozdávatelia eucharistie

Informácie k účasti na sv. omšiach od 16.11.2020

 •  do kostola vždy vstupujeme s rúškom – ktoré zahaľuje nos aj ústa počas celej sv. omše. Samozrejmosťou je pri vstupe dezinfekcia rúk.
 • vždy je potrebné dodržať odstup od seba pri príchode, odchode a tiež keď čakáme v rade na sv. prijímanie
 • povinnosť sedenia v lavici sadáme si od stredu lavice, nie od kraja, sedíme šachovnicovo, tzn. v lavici predo mnou nesmie sedieť nikto. Z toho dôvodu k šachovnicovému sedeniu vyzývame aj rodinných príslušníkov.
 • v miestnosti pre deti môže byť iba jeden z rodičov, nie starý rodič
 • pre tých, ktorí majú vážny dôvod, stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši ale vždy zostáva povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň: venovať primeraný čas modlitbe zdržať sa ťažkých prác a nákupov v obchode
 • sv. spoveď 30 min pred sv. omšou (okrem soboty a nedele) garantujte sebe a spovedníkovi, že ste zdraví, bez respiračných symptómov na sv. spoveď prichádzame pripravení a sme struční
 • farské katechézy sú naďalej pozastavené
 • sv. omša v nedeľu o 8:00 v Humennom vyhradená osobitne pre seniorov
 • na sv. omše v nedeľu o 9:15 a 10:30 hod. máte možnosť si rezervovať miesto prostredníctvom el. formulára cez našu farskú facebookovú stránku.
 • do kostola sa nedovoľuje vstup  ľuďom v povinnej karanténe, pozitívnym na COVID, tým, ktorí bývajú v domácnosti s COVID pozitívnym, tým, ktorí mali kontakt s pozitívnym. Zároveň tým, ktorí trpia respiračnými chorobami.

viac tu…