Losovanie patróna na nový rok

Prevzaté zo stránky https://www.milosrdenstvo.sk/

Od 1. januára si môžete vylosovať svojho osobnáho patróna na nový rok 2021. Ako sme vám avizovali, pripravili sme na našej webstránke v ľavom dolnom rohu novú záložku, aby ste si aj vy mohli vylosovať svojho patróna na celý nový rok 2021.

Zároveň s patrónom si vylosujete aj úmysel, na ktorý ste pozvaní modliť sa, napr. krátkou strelnou modlitbou. Pri každom patrónovi bude aj citát z Denníčka sv. sestry Faustíny.

Prihlasovanie na sv.omše 24-25.12.2020

Spustili sme registráciu na sv. omše – Vianoce 2020

Ak máte záujem prísť na svätú omšu a chcete mať istotu, že sa dostanete dnu do kostola, ponúkame vám možnosť prihlásiť sa cez registračný formulár:

Pripomíname – Sedenie 25 % – Rúška – Rozostupy – Dezinfekcia rúk.

Taktiež pravidlo, že do kostola sa nedovoľuje vstup ľuďom:

  • v povinnej karanténe,
  • pozitívnym na COVID,
  • tým, ktorí bývajú v domácnosti s COVID pozitívnym,
  • tým, ktorí mali kontakt s pozitívnym.
  • Zároveň tým, ktorí trpia respiračnými chorobami.

Oznam na 4.adventnú nedeľu

Nedeľné sv.omše budú podľa rozpisu slúžené v Humennom otcom Martinom Harčárom, kaplánom z UPC v Prešov. Na filiálnych obciach odslúži sv.omše pán farár z Kamenice nad Cirochou, vdp. Peter Sepeši

Počet účastníkov na sv.omšiach sa riadi  podľa najnovších inštrukcii RUVZ – maximálne 25% z kapacity kostola na sedenie (každý druhý rad, každé druhé miesto v ňom). Môžete len sedieť. Rúška sú samozrejmosťou.

Prosíme vás, rešpektujte to. On-line registrácia nebude.

Zostávajme spolu zjednotení v modlitbách

Slovko pred 4. adventnou nedeľou

V čase, keď píšem tieto riadky, mali sme byť spolu s pánom kaplánom k dispozícii k vysluhovaniu sviatosti zmierenia. Namiesto toho obaja sme doma a dodržiavame karanténu. Je to nová skúsenosť, ale ako som si neraz v tieto dni pomyslel, skúsenosť mnohých vás.
A aj keď to nie je vôbec ľahké, nestrácam nádej. Stále mi totiž rezonovali slová: „Boh tvorí veci nové.“ Verím, že aj teraz, aj keď my dvaja nie sme aktívnymi. Boh má vždy svoje cesty do srdca a života človeka.
Ďakujeme vám za vaše modlitby a prejavy blízkosti. Osobitne ďakujem všetkým za želania k mojím narodeninám. Čo prinesú ďalšie dni, nevieme. Ale verím, že Boh aj tieto Vianoce chce si nájsť miesto v našich srdciach.
Ostávam v modlitbe a vďake za vás. Žehnám vám a prosím o modlitbu nielen za nás kňazov, ale za všetkých chorých.
Prosím, pamätajme na seba nielen v modlitbe, ale aj v malých službách lásky. Pozrime sa, ako je na tom náš sused, priateľ, príbuzný. Buďme si reálne blízkymi.
Boh prichádza z lásky a v láske…Boh chce prísť aj k nám, aj cez nás…
Farár Jozef