Slovko pre všetkých


Súčasná veľmi zlá situácia a s ňou súvisiace obmedzenia žiadajú si od každého silnú dávku trpezlivosti, sebadisciplíny, zodpovednosti a ohľaduplnosti. Keď nemôžeme voľne ísť do kostola kvôli určitým obmedzeniam a limitom, vôbec to neznamená, žeby bol niekto daný bokom alebo vylúčený. Boh je pre každého so svojou láskou, starostlivosťou a milosrdenstvom. Prečkajme toto obdobie v zdraví a samozrejme v osobnom spojení s Bohom. Zlé časy sa raz pominú a budeme môcť bez akýchkoľvek rozdielov všetci byť spolu zjednotení v oslave dobrotivého Pána Boha.

viac tu…

Púť dôvery 2o21

Milí mladí priatelia,

tento rok budeme organizovať dopravu pre mladých pútnikov (18-35) na Silvestrovkské stretnutie s Bratmi z Taizé, ktoré sa uskutoční v severotalianskom meste Turín.

Bratia z Taizé sa s dôverou otvárajú mladým ľuďom z celej Európy na stretnutie, aby im ukázali hĺbku a potrebu duchovného života. Hostiteľom bude severotalianske mesto Turín, známe pôsobením zakladateľa rehole saleziánov Don Boscom. Mimoriadne počas stretnutia bude vystavená veľmi vzácna relikvia plátna, do ktorého bolo zavinuté Ježišovo telo (Turínske plátno). Stretnutie bude prebiehať v dňoch 28. december 2o21 – 1. január 2o22. Cena za dopravu: 9o,- €/ účastnícky poplatok: 65,- €. Prihlasovanie končí 21. novembra 2o21.

Bližšie informácie a odkaz na elektronický prihlasovací formulár nájdete na plagáte: QR kód resp. na FB: UPeCe Prešov alebo u nášho pána kaplána Mareka.

Marek VARGA,

UPeCe Prešov

APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA V KOŠICIACH

 • Príhovory pápeža Františka.

Dávame Vám do pozornosti texty všetkých príhovorov Svätého Otca Františka z návštevy na Slovensku, ktoré môžete nájsť na linku: https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/prihovory-svateho-otca-frantiska-na-slovensku

 

 • Dokumentárne filmy.

V súčasnosti sa pripravujú dva krátkometrážne dokumentárne filmy z návštevy pápeža Františka na Luníku IX a zo stretnutia s mladými na Lokomotíve. Dokumenty budú zverejnené v priebehu mesiaca na webovej stránke Košickej arcidiecézy a na sociálnych sieťach (uvedené nižšie).

 

 • Spätná väzba a vaše dojmy zo stretnutia.

Po návšteve Svätého Otca by sme Vás chceli poprosiť o zdieľanie krátkeho formulára, prostredníctvom ktorého môžu účastníci zanechať svoje svedectvá, príbehy a dojmy zo stretnutia so Svätým Otom. Formulár nájdete na tejto adrese: https://forms.gle/4NG1FS7kpWegnJcQ8

 

 • Fotografie

Obraciame sa na vás s prosbou o zaslanie skupinovej fotografie za vašu farnosť/ vaše spoločenstvo zo stretnutí s pápežom. Fotografie budú použité pri príprave kalendára z návštevy pápeža Františka. Môžete ich posielať mailom na stretni.papeza@gmail.com. Do predmetu môžete uviesť „Skupinové foto“.

 

 • Spomienkové predmety.

Jednotlivcom aj skupinám ponúkame možnosť zakúpiť si spomienkové predmety z návštevy pápeža v Košiciach. Ide o balíčky pútnika, pamätné mikiny, tričká, šiltovky, rúška či magnetky. Dá sa tak spraviť cez e-shop https://www.stretnipapezashop.sk/

 

 • Pre mladých.

Pripomíname možnosť sledovať sociálne siete stretnutia s pápežom Františkom, na ktorých v najbližších dňoch pribudnú videá s príhovorom pápeža Františka, jeho dojmy z návštevy Slovenska a ďalšie posolstvá, ktoré môžu slúžiť na povzbudenie do ďalších dní.

 

Sociálne siete:

Facebook: https://www.facebook.com/stretnipapeza/

Instagram: https://instagram.com/stretni_papeza

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCgjmsNgnTq-u5c-iDfN0alQ

Aktulne pravidla v kostole

Oranžové okresy: BOHOSLUŽBY

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.

Základ: státie – exteriér max. 100 osôb, státie – interiér max. 50 osôb; sedenie – exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie – interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb )

Oranžové okresy: OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.

Základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri. Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA V KOŠICIACH

Registrácia je rozšírená aj pre testovaných všetkých vekových kategórií.

Okrem plne zaočkovaných, ktorí budú mať vlastné vstupy a sektory, sa na podujatiach na Lokomotíve i na Luníku IX môžu zúčastniť aj neočkovaní, ktorí sa zaregistrujú cez určený link na stránke www.navstevapapeza.sk a po obdŕžaní a vytlačení vstupenky sa pri označenom vstupe pre OTP (na Lokomotíve to bude vstup č. 1 do areálu) preukážu buď platným negatívnym testom alebo dokladom o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní.

Link na prihlasovanie  OTP bude podľa dohody s registračným portálom spustený v nedeľu, 5.9.2021 o 24:00 hod.

Testy je potrebné absolvovať ešte pred príchodom na podujatie. Upozorňujeme, že každý účastník sa musí registrovať.

Viac informácií na tkkbs:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210904003

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK 14. SEPTEMBRA 2021 V KOŠICIACH

Ďalšie informácie pre návštevu Svätého Otca v Košiciach.

 •  Registrácia na stretnutie so Svätým Otcom v Košiciach už bola spustená:

Každý účastník sa musí registrovať VOPRED INDIVIDUÁLNE.

https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/

Kvôli organizačnému zabezpečeniu podujatia odporúčame prichádzať v organizovaných skupinách. Skupinu nahlási jedna zodpovedná osoba prostredníctvom registračného formuláru.

Registrácia skupín na štadión Lokomotívy v Košiciach:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmlNwK5BEojHkzVWojPALO0ATFsI-Xiu09fKiLoE6R5Pi_4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Registrácia skupín na Luník IX v Košiciach:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBtOjmZFJBvLT6vBnriDEoKODXNcLwtsKaTJbjoJtyznQLoA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Pre pútnikov z Košickej arcidiecézy je zabezpečená bezplatná preprava autobusmi, ktorú ponúka Košický samosprávny kraj do Košíc a späť. V prípade záujmu nahláste počet ľudí najneskôr do 20. augusta 2021 na infoke@navstevapapeza.sk. Košický samosprávny kraj vás následne bude v tejto veci kontaktovať a dohodne prepravu.

Balík pútnika.

Pripravujeme aj balík pútnika, ktorý si budú môcť záujemcovia objednať. Bude obsahovať spomienkové predmety (magnetky, kľúčenky, perá…), ale aj tričko s oficiálnym logom stretnutia Svätého Otca Františka na Slovensku. Nezáväzný ponukový list budeme zasielať zodpovedným osobám za prihlásené skupiny. Ponukový list bude zverejnený aj na webstránke Košickej arcidiecézy.

Dobrovoľníctvo.

Sme vďační za pomoc pri nábore dobrovoľníkov. V tejto chvíli mierne presahujeme polovicu potrebného počtu, preto prosíme o motiváciu a povzbudenie ďalších ľudí ochotných pomôcť.

Pripájame aktívny link na prihlasovanie dobrovoľníkov, kde sú podrobné informácie o termínoch a službách.

Duchovná príprava.

Prosíme vás o modlitbovú podporu návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku.

Od nedele 15. augusta bude prebiehať spoločná duchovná príprava cez Katolícke médiá a sociálne siete, ktorú vám dávame do pozornosti.

Podmienka účasti.

Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom môžu zúčastniť tí, ktorí sú plne očkovaní (v prípade dvojdávkovej vakcíny – 14 dní od 2. dávky alebo v prípade jednodávkovej vakcíny – 21 dní od podania dávky).

V prípade, že má záujem o očkovanie minimálne 20 ľudí, je možné sa ešte nahlásiť mailom na infoke@navstevapapeza.sk najneskôr v pondelok 16.8.2021. Košický samosprávny kraj zabezpečí mobilný očkovací tím, ktorý príde priamo do farnosti. Jednotlivcom odporúčame využiť vakcinačné centrá dostupné v mieste bydliska alebo v kraji.


Informácie pre Luník IX:

 Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža.

Všetkým Vám, ktorí sa chystáte na Luník IX, dávame do pozornosti možnosť účasti na svätej omši o 11:00 hod. Celebrovať ju bude slovenský biskup pôsobiaci
v Azerbajdžane Mons. Vladimír Fekete SDB. Kazateľom bude don Jozef Luscoň SDB. Pre kňazov je možnosť koncelebrovať na tejto svätej omši. Svoj záujem bude potrebné  vyznačiť v registračnom formulári skupín. Je potrebné, aby si kňazi doniesli vlastnú albu a červenú štólu.

Program na Luníku IX

 • 8:00 hod. otvorenie sektorov
 • 11:00 hod. slávenie svätej omše na bočnom pódiu
 • 13:00 hod. program na bočnom pódiu
 • 16:00 hod. program s pápežom Františkom
 • 16:30 hod. blok piesní a záver

Napĺňanie sektorov na Luníku IX

Na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami. Z tohto dôvodu budú aj sektory na Luníku IX otvorené už od 8.00 hod.

Duchovná príprava deviatnikom.

V rámci bezprostrednej duchovnej prípravy sa spojíme v modlitbe deviatnika k rómskym blahoslaveným mučeníkom Zefirínovi a Emílii.


Informácie pre štadión Lokomotívy:

Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža.

Na základe mnohých ohlasov došlo k rozhodnutiu, že svätá omša bude slávená o 11:00 hod. na záložnej ploche PRIAMO NA ŠTADIÓNE Lokomotívy. Túto svätú omšu bude celebrovať kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Pre kňazov je možnosť koncelebrovať na tejto svätej omši a svoj záujem bude potrebné  vyznačiť vo formulári prihlasovania farnosti. Kňazi nech si donesú vlastnú albu, červená štóla im bude zapožičaná.

Program na štadióne.

 • 8:00 hod. otvorenie brán štadióna
 • 11:00 hod. slávenie svätej omše na záložnej ploche v areáli štadióna
 • 12:00 hod. program na hlavnom pódiu
 • 16:45 príchod Svätého Otca/prechod pomedzi sektory v papamobile
 • 17:00 – 18:00 hod. hlavný program so Svätým Otcom
 • 18:00 hod. pokračovanie sprievodného programu až do 20:00 hod.

Otvorenie štadióna.

Na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami. Z tohto dôvodu budú aj brány štadióna Lokomotívy otvorené už od 8.00 hod.

Prosíme Vás, aby ste si príchod naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu.

Napĺňanie štadióna.

Vstup všetkých účastníkov je z Čermeľskej cesty. Na samotnej ploche ihriska budú vytvorené jednotlivé sektory pre účastníkov. Sektory na štadióne sa budú zapĺňať postupne. Po naplnení sektora sa sektor uzavrie a bude sa napĺňať ďalší. Zapĺňanie budú usmerňovať dobrovoľníci. Účastníci si môžu doniesť karimatky alebo podsedák na sedenie, pršiplášť, šiltovku, fľašu vody, pravidelne užívané lieky a osobné doklady. Celý areál bude monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom.

Toto stretnutie je PRIORITNE URČENÉ PRE MLADÝCH od 15-30 rokov, ktorí budú smerovaní na trávnatú plochu štadióna. No MÔŽU PRÍSŤ AJ STARŠÍ, ktorí budú smerovaní na sektory po obvode štadióna, kde sú miesta na sedenie.  Povzbudzujeme aj rodinky s deťmi, aby neváhali a využili túto príležitosť na stretnutie s pápežom a prijali jeho apoštolské požehnanie naživo.

Vyhradené sektory.

Na štadióne bude vyhradený SEKTOR PRE ZNEVÝHODNENÝCH (na invalidnom vozíku alebo pre nepočujúcich a slabozrakých). Pri prihlasovaní v poznámke prosíme vyznačte, ak máte znevýhodnenie.

Taktiež bude jeden SEKTOR PRE STARŠÍCH KŇAZOV. Kvôli obmedzenej kapacite prosíme o nahlásenie svojich osobných údajov (meno a priezvisko kňaza, rodné číslo a e-mail) na infoke@navstevapapeza.sk. Na váš uvedený e-mail vám bude spätne zaslaná vstupenka s QR kódom, ktorým sa preukážete pri vstupe do areálu štadióna. Pokiaľ sa nahlásite do sektora pre starších kňazov, nie je už potrebné sa registrovať cez celonárodný systém.

Mladších kňazov povzbudzujeme, aby prišli so skupinami mladých a boli s nimi v sektoroch aj počas programu, podobne ako na Svetových stretnutiach mládeže s pápežom.

Každý účastník si zabezpečí jedlo z vlastných zásob. Na štadióne bude k dispozícii niekoľko predajných stánkov s bagetami resp. s inou ponukou. Pitná voda bude zabezpečená v cisternách.

Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na:

Webovej stránke:     https://www.navstevapapeza.sk

Facebooku:               https://www.facebook.com/stretnipapeza/

Instagrame:              https://instagram.com/stretni_papeza

 

KONTAKTY:          

Infocentrum:           kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk,

+421 948 246 031, +421 948 246 032 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)

Pre dobrovoľníkov: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk,

+421 948 246 033 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)

PRÍHOVOR RIADITEĽKY CIRKEVNEJ SPOJENEJ ŠKOLY V HUMENNOM PRI PRÍLEŽITOSTI ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI ŠKOLY

Drahí rodičia, milí mladí priatelia!

 Ako riaditeľka Cirkevnej spojenej školy v Humennom chcem v prvom rade vyjadriť veľkú vďaku za možnosť pozdraviť Vás a tiež vyjadriť svoje poďakovanie za Vašu doterajšiu priazeň.

Zároveň si s pokorou v srdci dovoľujem pozvať Vás všetkých na vzájomné spojenie sa v duchu radosti pri príležitosti odpustovej slávnosti našej školy a kaplnky, ktorú slávime podľa kalendára Všeobecnej Cirkvi práve 14. februára na sviatok sv. Cyrila a Metoda, hoci privilégiom Slovenska je sláviť príchod našich vierozvestov 5. júla v čase školských prázdnin. K týmto svätcom prechovávame my Slováci i ostatné slovanské národy hlbokú úctu po celé stáročia.

Spája nás spoločné kultúrne dedičstvo.

Keď sa veľkomoravské knieža Rastislav svojho času obrátil so žiadosťou o vyslanie slovanských vierozvestcov na Veľkú Moravu na byzantského cisára Michala III., začala sa písať nová kapitola našich dejín. Počiatkom nevídanej misie bola prosba Rastislava adresovaná Michalovi: „Náš ľud odmietol pohanstvo a pridŕža sa kresťanského zákona – nemáme však učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil pravú kresťanskú vieru.“

Naša cirkevná škola pamätá na skutky misionárov – sv. Cyrila a Metoda. Preto sa zo všetkých síl snažíme byť pokračovateľmi v ich misijnom diele. Nadväzujeme tým, že sa hrdo hlásime k ich odkazu. Rozvíjame cirkevné spoločenstvo tak, že z neho mladí ľudia odchádzajú posilnení na duchu, bohatí na vedomosti a pripravení na službu spoločnosti. Veríme, že týmto naša škola bude aj naďalej rásť a stane sa čoraz príťažlivejšou pre širokú verejnosť.

Dovoľte mi, byť v tejto chvíli trochu osobná.

Pred istým časom som sa zúčastnila na krstnej slávnosti v našej rodine. V obradnej reči kňaza ma výrazne oslovila myšlienka, keď sa dieťaťu prihovoril slovami: „Adam, Svätá Matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou.“

V  tomto duchu  sa  chcem prihovoriť  Vám – našim budúcim žiakom: „Milé dieťa, ak sa chceš stať úspešným človekom, naša škola Ťa prijme s veľkou radosťou. Príď sa učiť a vzdelávať k nám!“

Na všetkých našich žiakov čaká svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, hľadanie miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez poznanie krásy materinského jazyka i štúdium biblických príbehov. Vyučovanie cudzích jazykov formou aktivizujúcich metód a konverzácie, aktivity spojené so spomienkami na našich predkov a na zvyky nášho regiónu, rôznorodé ročníkové projekty plné farebnosti a originality umocňujú osobitosť našej školy.

Drahí naši sympatizanti!

Prosíme Vás, podporte nás silou svojej modlitby za našu školu, aby naša cirkevná škola, ako jediná svojho druhu v meste, mohla svoju misiu a predsavzatia napĺňať. Všetkým Vám z úprimného srdca ďakujem.

                                                                                                                                           Marianna HARVANOVÁ
riaditeľka CSŠ

Zo závislosti k slobode

Drahí bratia a sestry,

z nášho Arcidiecézneho centra pre mládež sme pripravili online svedectvo a diskusiu „Zo závislosti k slobode“ pre mladých, ale aj veriacich, ktorí majú záujem. Uskutoční sa v sobotu 6.2.2021 o 17.00 na Facebooku ACM. Hosťom bude otec Peter Vician, kapucín. Vyrozpráva svoje osobné svedectvo o živote v neslobode, v závislosti od stávkovania a o tom, ako ho Pán neopustil a oslobodil. Bude tiež odpovedať na otázky, ktoré mu bude možné položiť počas diskusie prostredníctvom aplikácie sli.do alebo sa budú môcť poslať na premladez@gmail.com

Prajeme vám požehnaný čas.

S úctou a vďakou

Ján Kulan, moderátor ACM
Mimka, Viktor a Miro, tím ACM