2. adventný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
9.12
Nepoškvrnené počatie Panny Márie,
slávnosť 
Prikázaný sviatok
6:00
16:00
18:00
Terézia
na úmysel
+ z rod. Boňkovej, Mackovej a Tkáčikovej
 17:00
Utorok
10.12
Sv. František Xaverský
6:00
14:00
15:00
+ Milan, Mária, Juraj, Jozef, Alojz
Dekanátne večeradlo
+ Anna, Andrej, Emil
Streda
11.12
6:00 + Margita, Jozef, Anna 16:30
18:00 + Jozefína, Ján
Štvrtok
12.12
6:00
18:00
ZBP a pokoj Jozefína, Matej, Filip
+ Michal
Piatok
13.12
Sv. Lucia, panna a mučenica,
spomienka 
6:00
+ Milan, Anna, Štefan, Vladimír, Mária 17:00
18:00 ZBP Roman s rod. /1. rok/
Sobota
14.12
Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ
Cirkvi, spomienka
8:00
18:00
+ Juraj /pohrebná/
+ Štefan, Štefan
 16:30
3. Adventná nedeľa
15.12
GAUDETE
8:00
9:15
10:30
Za farnosť
Na úmysel
ZBP Jozef, Dalibor
9:15

 

 • V pondelok  je prikázaný sviatok. Pri večernej sv. omši o 18.00 požehnáme novú spovednú miestnosť.
 • Katolícka cirkev oslávi v pondelok prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Keďže ide o slávnosť, ktorá je preložená z dnešného dňa, v tomto roku veriacich nezaväzuje vo svedomí ako prikázaný sviatok (to znamená, že nie je pod ťažkým hriechom povinnosť účasti na svätej omši a zdržania sa vykonávania prác prekážajúcich zasväteniu dňa).
  http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20131208001
 •  V utorok je celodekanátne večeradlo. V utorok budú sv. omše ráno o 6.00 a o 15.00 hod! svätá omša o 18.00 hod. nebude. Úmysel bude slúžený o 15.00 hod.
 • V sobotu 14.12. o 9.00 prosíme o pomoc pri predvianočnom veľkom upratovaní kostola.
 • V sakristii môžete do 15.12. nahlásiť chorých na predvianočnú spoveď.
 • V nedeľu 15. decembra sv. omšu o 10.30 hod. v našej farnosti bude slúžiť otec biskup. Pri tejto príležitosti budú vyslaní koledníci Dobrej noviny do rôznych farností našej arcidiecézy, aby ohlasovali radostnú zvesť o Ježišovom narodení. Z toho dôvodu, sme v tento deň pridali sv. omšu o 9.15 hod., aby sme pripravili priestor pre deti a mládež, ktorí prídu ako hostia do nášho kostola. Prosíme vás, aby ste nechali priestor dole k dispoziícii deťom a mládeži. Zároveň pozývame na túto sv. omšu naše deti a mládež s rodičmi, aby sme takto spoločne mohli vytvoriť veľké spoločenstvo. Špeciálny obetný dar, ku ktorému môže prispieť každý z nás  poputuje do Záchytného tábora migračného úradu MV SR v Humennom. Zbierať sa budú školské potreby, trvanlivé potraviny a čistiace prostriedky.
 • V prípade, že máte chuť nám pomôcť s pohostením koledníkov Dobrej noviny, prosíme vás o dar v podobe chutných koláčov J Pán Boh zaplať.
 • Farský ples – od stredy 11.12.2013 si budete môcť zakúpiť vstupenku na náš farský ples, ktorý bude 1.2.2014.Cena lístka je 23 €. V cene ja zahrnuté: prípitok, polievka, hlavné  jedlo, okolo polnoci ďalšie hlavné jedlo a káva. Prosíme vás o pomoc pri zháňaní tombolových cien, ďakujeme vopred za každú pomoc. Lístky si môžete zakúpiť u p. Kulovej a p. kurátora Kovalčina v sakrestii.
 • Úmysly sv. omší na mesiac január a február budeme vyberať vo štvrtok 12.12. od 16.30.
 • Vyšla nová Trojka – o.i. nájdete tam už aj rozpis na predvianočné spovedanie.

1.adventný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
2.12
6:00
18:00
Peter, Rudolf, Gizela
ZBP Ľudmila s rod.
Utorok
3.12
Sv. František Xaverský
6:00
18:00
ZBP pre Slávku
+ Jozef, Mária
17:00
Streda
4.12
6:00 ZBP Tomáš, Katka, Majka, Jolana 16:30
18:00 + Ján, Anna, Juraj
Štvrtok
5.12
6:00
18:00
+ Ivona
ZBP pre Ladislava a Evu
Piatok
6.12
Sv. Mikuláš
6:00
+ Alexander, Margita, Alexander, Zlatica 17:00
18:00 + Andrej, Štefan, Ján, Andrej, Miroslav
Sobota
7.12
8:00
18:00
Ruž. bratstvo
ZBP Helena, Helena, Filip
 16:30
2. Adventná nedeľa
8.12
8:00
10:30
ZBP Tatiana s rod.
ZBP Agnesa
9:15

Prvopiatková spoveď:
[TABLE=4] 

Oznamy:

 • Dnes je zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • Okrem adventných vencov sme požehnali aj ,už pre našu farnosť tradičné, sviečky O.Z. Podaj ruku – zakúpením týchto sviečok podporujete aktivity pre detí a mládež v našej farnosti.
 • V utorok 3.12.2013 po sv. omši do FaPC pozývame tých, ktorí nám chcú pomôcť s vysielacou sv. omšou koledníkov Dobrej noviny na druhé pracovné stretnutie.
 • V stredu 4.12. 2013 po sv. omši do FaPC pozývame tých, ktorí by nám chceli pomôcť s organizáciou farského plesu na prvé pracovné stretnutie.
 • Ešte nesnežilo, ale predvídavo už dnes hľadáme ochotných mužov, ktorí by si v prípade potreby vzali na zodpovednosť odhŕňanie snehu spred kostola.

34. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
25.11.
18:00  + Imrich
Utorok
26.11

18:00
+ Michal, Anna, Milan 17:00
Streda
27.11

18:00 + Milan 16:30
Štvrtok
28.11

18:00  + Eva
Piatok
29.11
18:00  ZBP Regina 17:00
Sobota
30.11
Sv. Ondrej, apoštol
patrón košickej arcidiecézy
8:00
18:00

ZBP Maroš s rod.

 16:30
1. Adventná nedeľa
1.12
Nový liturgický rok „A“
8:00
10:30

ZBP Štefan
ZBP Andrea s rod. /40 r.ž./

9:15

 

 • Požehnanie adventných vencov pri všetkých sv. omšiach – sobota podvečer a nedeľa.
 • O týždeň je vyhlásená KBS Zbierka na Charitu – Pán Boh zaplať.
 • Predprípravné stretnutie dobrovoľníkov Dobrej noviny utorok 26.11.2013 po sv. omši.
 • Dnes popoludní o 15.00 hod. pozývame na Faustýnum.
 • Ešte nesnežilo, ale predvídavo už dnes hľadáme ochotných mužov, ktorí by si v prípade potreby vzali na zodpovednosť odhŕňanie snehu spred kostola.
 • Dnes na slávnosť Krista Kráľa môžeme pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia získať za obvyklých podmienok (sv. spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) úplné odpustky.
 • Adventné besedy na nástenke
 • Vyšla nová Trojka

33. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
18.11.

18:00  + Mária –  1 .výr
Utorok
19.11

14:00
18:00
Dekanátne večeradlo
+ Alžbeta, Štefan
17:00
Streda
20.11

18:00 ZBP Július – 90 r.ž. 16:30
Štvrtok
21.11
Obetovanie Panny Márie,
spomienka
18:00  +Zdenka- 1.výr
Piatok
22.11
Sv. Cecília,
panna a mučenica
18:00  + Anna 17:00
Sobota
23.11

8:00
18:00

+Ján – pohrebná
+Ján – 1.výr

 16:30
34. Nedeľa cez rok
24.11
Nedeľa Krista Kráľa
8:00
10:30

ZBP Ján – 65 r.ž.
ZBP Ján – 50 r.ž.

9:15

 

 • Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy vyhlásil výberové konanie na pracovné miesto ekonóm školy. Viac informácií nájdete na nástenke .
 • Na budúcu sobotu 23.11. od 14.30 hod. pozývame deti aj ich rodičov na „Tvorivé dielne“ do nášho FaPC.
 • Birmovancom ponúkame druhý termín víkendovky od 22.-24.11.2013, ktorý je povinný v rámci prípravy k prijatiu sv. birmovania. Nahlásiť sa môžete a bližšie informácie dostanete u pána kaplána Dalibora.
 • V nedeľu 24.11.2013 vás pozývame o 15.00 hod. na ďalšie stretnutie združenia Faustýnum. Pomodlíme sa Korunku  Božieho milosrdenstva a opäť sa dáme obohatiť slovom, ktoré nám povie     sr. Faustýna.
 • Na budúcu nedeľu je celodiecézna zbierka „Zachráňme katedrálu“ .  Zbierka na FaPC – dnes – PBZ

32. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
11.11.
Sv. Martin z Tours, biskup
spomienka
18:00  + Matúš, Pavol
Utorok
12.11
Sv. Jozafát, biskup a mučeník spomienka
18:00
+ Ján 17:00
Streda
13.11

18:00 Mária, Mikuláš, Juraj  
ZBP pre Alojza
16:30
Štvrtok
14.11

18:00  +Pavol, Alžbeta, Katarína
Piatok
15.11
Sv. Albert Veľký
biskup a učiteľ Cirkvi
18:00  + Igor 17:00
Sobota
16.11

8:00
18:00

+Štefan, Helena, Milan
+ Mária, Vladimír

 16:30
33. Nedeľa cez rok
17.11
8:00
10:30

ZBP Ján s rod. /40 r.ž./
Za farnosť

9:15

 

 • V utorok 12.11. GODZONE 2013 odchod autobusu je o 15.45 hod. z parkoviska od kvety Leny
 • Birmovancom ponúkame druhý termín víkendovky od 22.-24.11.2013, ktorý je povinný v rámci prípravy k prijatiu sv. birmovania. Nahlásiť sa môžete u pána kaplána Dalibora.
 • V stredu 13.11 2013 k nám na mládežnícku sv. omšu príde pán farár z Kamenice nad Cirochou, bývalý kaplán v Humennom a moderátor pastorácie mladých v košickej arcidiecéze Peter Sepeši.
 • Vo štvrtok po sv. omši vás pozývame na Lectio divina do FaPC.
 • Ponúkame pozemok v Lackovciach na prenájom. Je vhodný aj na záhradkársku činnosť, s prístupovou cestou. Bližšie informácie u pána farára.
 • Pozývame vás na celonočnú adoráciu – z piatka na sobotu do farského kostola 15.-16.11. Zapísať sa môžete v sakrestii.
 • Lektori – možnosť zapísať sa.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na FaPC

31. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
4.11.
Sv. Karol Boromeo, biskup spomienka
18:00  + Anna 17:30
Utorok
5.11

9:00
18:00
rekolekcie
+ Mária, Ján, Justína
17:30
Streda
30.10

18:00 + Andrej, Andrej 16:30 17:30
Štvrtok
6.11

18:00  + Jozef, Rozália, Anna, Vasiľa  17:30
Piatok
7.11

18:00  + Mária 17:30
Sobota
8.11
Výročie posviacky Lateránskej baziliky,
sviatok
8:00
18:00

+Irena, Ján, Milan
+ Dušan a ostatní z rod.

 16:30
32. Nedeľa cez rok
9.11
8:00
10:30

ZBP Barbora
Za farnosť

9:15

 

 • Dnes má náš arcibiskup Bernard Bober narodeniny, prosíme vás, aby ste ho zahrnuli do svojich modlitieb.
 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – popoludní je vo farskom kostole pobožnosť o 15.00 hod.
 • V utorok 5.11 sa budú v našej farnosti konať kňazské rekolekcie – pozývame vás na sv. omšu o 9.00 hod.
 • V utorok 5.11 o 18.30 hod. je stretnutie rodičov prvoprijimajúcich detí v FaPC.
 • Vo štvrtok 7.11. vás pozývame na ďalšie stretnutie Lectio divina
 • Birmovancom ponúkame prvý termín víkendovky od 8.-10.11.2013, ktorý je povinný v rámci prípravy k prijatiu sv. birmovania. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola- bližšie informácie u animátorov.
 • V utorok 12.11 ponúkame všetkým mladým možnosť zúčastniť sa evanjelizačného projektu GODZONE 2013 – cena za dopravu 5 €. Nahlásiť sa môžete v sakrestii do stredy 6.11.2013. letáčiky GODZONE nájdete pri východe.

30. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
28.10.
Sv. Šimon a Júda, apoštoli sviatok
18:00  + Dušan, Jolana, Andrej
Utorok
29.10

18:00
 + Anna, Ján 17:00
Streda
30.10

18:00 Za obrátenie – Pavol 16:30
Štvrtok
31.10

11:30
18:00 
Na úmysel
+ Ján, Justína, Miroslav, Helena
Piatok
1.11
Všetkých svätých, 
prikázaný sviatok
8:00
10:30
18:00 
Na úmysel
Na úmysel
Na úmysel
9:15
Sobota
2.11
Spomienka na všetkých
verných zosnulých
8:00
18:00

Ružencové bratstvo
+ Emília, Stanislav

 16:30 8:00
31. Nedeľa cez rok
3.11
8:00
10:30

ZBP Martina, Igor, Lukáš
Za farnosť

9:15

Prvopiatková spoveď:
[TABLE=4]

 • Vyšla nová TROJKA. Dozviete sa viac aj o „dušičkovej oktáve“ a možnosti získať odpustky.
 • Úmysly sv. omší na mesiac november a december bude vyberať pán farár vo štvrtok 31.10. cca. od 12.00- 12.30 hod. Úmysly na mesiac január budeme vyberať až koncom novembra!
 • Keďže v piatok je prikázaný sviatok, nebudeme spovedať a chorých navštívi pán kaplán vo štvrtok od 8.00 hod.
 • Stretnutie rodičov prvopirjimajúcich detí bude v utorok 5.11.2013 o 18.30 vo FaPC.
 • Zmena úradných hodín farskej kancelárie.

28. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
14.10.
18:00  Za dar viery pre bohuznámu rodinu
Utorok
15.10
Sv. Terézia od Ježiša, panna
a učiteľka Cirkvi
18:00
 + Helena 17:00
Streda
16.10

18:00 + Juraj, Anna, Michal 16:30
Štvrtok
17.10
Sv. Ignác Antiochijský,
biskup 
a mučeník
18:00  + z rod. Pavlíkovej a Kaššaiovej
Piatok
18.10
Sv. Lukáš, evanjelista
18:00  + Helena, Pavol 17:00
Sobota
19.10

8:00
18:00

Na úmysel
+ Dušan

 16:30

8:00
10:30

ZBP Tibor, Lenka
ZBP Bernardína

9:15
 • Dnes môžete prispieť do pripravených pokladničiek na rekonštrukciu kostola v Ľubiši.
 • Na budúcu nedeľu máme zbierku na Misie. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • Vyšlo nové číslo Trojky, nech sa páči, zoberte si ho do svojej domácnosti.

27. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
7.10.
Panny Márie Ružencovej, spomienka
18:00  Za uzdravenie – Peter
Utorok
8.10
18:00
 + Helena, Július 17:00
Streda
9.10

18:00 + Milan, Helena, Vasiľ 16:30
Štvrtok
10.10
18:00  + Anna, Ján, Eugen, Helena
Piatok
11.10

18:00  + Margita 17:00
Sobota
12.10

8:00
18:00

Na úmysel
ZBP Ján, Monika, Lívia

 16:30
28. Nedeľa cez rok
13.10

8:00
10:30

 ZBP Anna s rod.
ZBP   Vladimír, Michaela, Lukáš

9:15
 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – pozývame na spoločnú modlitbu pri vyloženej Oltárnej sviatosti o 15:00 hod. vo farskom kostole.
 • Vo štvrtok po sv. omši pokračujeme v Lectio Divina na fare. Pri tejto príležitosti otvoríme aj našu obnovenú farskú knižnicu.
 • Na budúcu nedeľu do našej farnosti príde kňaz z farnosti sv. archanjela Michala v Ľubiši. Poprosili nás o finančnú pomoc pri rekonštrukcii ich kostola. Preto pri dverách budú pokladníčky, do ktorých budete mať možnosť prispieť na ich úmysel.

   

26. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
30.9.
Sv. Hieronym,kňaz a učiteľ Cirkvi
18:00  + Monika,  Alžbeta,  Ondrej
Utorok
1.10
Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi
18:00
+ Peter 17:00
Streda
2.10
Sv. anjeli strážcovia
18:00 + Mária,  Štefan, Helena 16:30
Štvrtok
3.10
18:00  ZBP pre Petru – 18 r.ž.
Piatok
4.10
Sv. František Assiský
7:00
18:00 
ZBP pre Zuzku a Martina
+ Vladislav, Karolína
17:00
Sobota
5.10

8:00
18:00

   Ruž. bratstvo
+ Milan

 16:30
27. Nedeľa cez rok
6.10

8:00
10:30

za farnosť
ZBP  Laura a Samuel

9:15
 • V nedeľu 29.9.  vás o 15.00 hod. pozývame na prvé stretnutie združenia Faustýnum
 • V stredu 2.10. na sv. omši privítame hosťa – kňaza Michala Muchu
 • Štvrtok 10.10 vás po sv. omši pozývame na ďalšie stretnutie Lectio divina do nášho FaPC

[table=4]