6. týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
17.2
18:00 ZBP Viera, Andrej
Utorok
18.2
14:00
18:00
dekanátne večeradlo
+ Pavol – pohrebná
 17:00
Streda
19.2
18:00

+ Michal

 17:00
Štvrtok
20.2
18:00 + Jozef, Andrej, František, Angela, Žofia
Piatok
21.2
18:00 ZBP prvoprímajúce deti a ich rodiny 17:00
Sobota
22.2
Katedra sv. Petra, apoštola,
sviatok
8:00
18:00
Na úmysel
ZBP František
 17:00
6. nedeľa cez rok
23.2

8:00
10:30
ZBP Alojz /40 r.ž./
za farnosť
9:15

 

 • Dnes máme zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • V utorok je dekanáte večeradlo.
 • Prosíme vás o podporu OZ Podaj ruku – tlačivá na odovzdanie 2 % nájdete na webe ako aj pri dverách kostola.
 • Na našej farskej webovej stránke nájdete aj fotogalériu z farského karnevalu, ako aj kázeň Imricha Degra.
 • Cirkevná škola sv. Cyrila a Metoda v Humennom nás pozýva na Deň otvorených dverí – viac informácií nájdete na nástenke.
 • Vyšlo nové číslo Trojky – nájdete ju pri východe – taktiež vám ponúkame nové číslo KN.

5. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
10.2
Sv. Školastika, panna,
spomienka
18:00 + Marta – výročná
Utorok
11.2
Panna Mária Lurdská,
ľubovoľná spomienka
18:00 + z rod. Šalamonovej  17:00
Streda
12.2
18:00

ZBP rod. Otávková

 17:00
Štvrtok
13.2
18:00 Za obrátenie Róberta
Piatok
14.2
Sv. Cyril a Metod, patróni
Európy, votívna sv. omša
18:00 ZBP prvoprímajúce deti a ich rodiny 17:00
Sobota
15.2
8:00
18:00
Na úmysel
ZBP Viliam
 17:00
6. nedeľa cez rok
16.2

8:00
10:30
ZBP Katarína s rod. a Stanislava s rod.
ZBP Vierka /65 r.ž./ a Marek /40 r.ž./
9:15

 

 • V pondelok od 16.00- do 17.00 budeme brať úmysly sv. omší na mesiace marec, apríl a máj.
 • V utorok 11. februára je 22. Svetový deň chorých, pri tejto príležitosti budeme pri sv. omšiach udeľovať pomazanie chorých. Pomazanie nemocných môže prijať každý človek, ktorý má pokročilý vek, čaká ho vážna operácia alebo má ťažkú chorobu, prípadne sa jeho zdravotný stav zhoršil. Potrebné je predtým prijať sv. zmierenia a pri sv. omši ísť na sv. prijímanie.
 • V rámci Národného týždňa manželstva do našej farnosti opäť po krátkom čase zavíta Imrich Degro, kňaz košickej arcidiecézy, ktorý sa venuje exorcizmu otázkam mágie, veštenia a rôznych povier. Pozývame vás na sv. omšu v stredu 12.2.2014 o 18.00hod. , aby sme sa spolu posilni v našom zápase so zlom v nás a v našich blížnych.
 • Ak Boh dá a nič nepredvídané sa nestane, tak Národný týždeň manželstva by sme v našej farnosti mali ukončiť v nedeľu 16. februára spolu s riaditeľom TV Lux Jánom Bucom. Srdečne vás preto pozývame na sv. omše o 8.00 a 10.30 hod. do nášho farského kostola.
 • V nedeľu 16. februára budeme mať pravidelnú zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • Ďakujeme animátorom, CVČ Dúha a O.Z. Podaj ruku za Farský karneval.
 • Od 10.-16.2.2014 máme Národný týždeň manželstva – prosíme, zahrňme svoje aj našich blízkych manželstvá do svojej modlitby.

4. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
3.2
sv. Blažej, biskup a mučeník,
ľubovoľná spomienka
12:00
18:00
ZBP pre Petra s rod.
+ Mária, Arnošt, Jarmila
 17:00
Utorok
4.2
18:00 + Michal – výročná
Streda
5.2
Sv. Agáta, panna a mučenica,
spomienka
18:00

+ Katarína, Elemír, Eva, Juraj, Filip

 17:00
Štvrtok
6.2 Sv. Pavol Miki a spoločníci,
mučeníci, spomienka
18:00 ZBP Ninka s rod. /3 r.ž./
Piatok
7.2
Prvý piatok
7:00
18:00
ZBP rod. Poláková
+ Emília
17:00
Sobota
8.2
8:00
18:00
+ Mária – pohrebná
+ Tomáš – výročná
 17:00
5. nedeľa cez rok
9.2

8:00
10:30
ZBP Angela s rod.
ZBP Roman s rod.
9:15

[TABLE=4]

 • V pondelok  pri  záverečnom  požehnaní  udelíme  aj  spoločné  požehnanie  hrdiel,  zvyčajne udeľované práve na spomienku na sv. Blažeja. Pridaná sv. omša o 12.00 hod.
 • Pozývame mladých na prvé stretko s novými animátormi mládeže v našej farnosti – pondelok  po večernej sv. omši na fare.
 • Saleziáni  don Bosca  pozývajú  na tradičný KARNEVAL NA ĽADE,  ktorý  sa  uskutoční cez  polročné prázdniny 3.2.2014 na zimnom štadióne v Humennom. Začína sa o 11.00 hod.
 • OZ  Podaj  ruku, CVČ  Dúha  a  FaPC,  pozývajú  všetky  deti  a ich  rodičov  na  FARSKÝ  KARNEVAL budúcu sobotu 8.2. o 13:30 v CVČ.
 • Lackovce:  Po  zvážení  návrhov  a konzultácii  s kurátormi  a staršími  kňazmi  sme  sa  rozhodli  upraviť a zjednotiť čas zvonenia tzv. umieračikom. Zvoniť budeme nasledujúco o 9.00, 11.57 a o 15.00  –  dĺžka  zvonenia  bude  pre  všetkých jednotná  –  zvoniť  budeme  3 min. Na  otázku prečo  práve  tieto  hodiny  je  odpoveď  nasledujúca:  všetky  3  hodiny  sú  hodinami  liturgie, v každej tejto hodine  spoznávame hodinu   Ježišovej agónie a zvlášť  15.00 hodina je hodina  Božieho milosrdenstva- sám Ježiš nás povzbudzuje, aby sme zvlášť v tejto hodine prosili za  umierajúcich a duše v očistci. A dáva našej modlitbe veľké prisľúbenia.
 • Vyšla nová Trojka.

3. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
27.1
18:00 + Ján – výročná
Utorok
28.1
Sv. Tomáš Akvinský,
kňaz
a učiteľ Cirkvi, spomienka
18:00 + Anna, Ján, Ján, Mária  17:00
Streda
29.1.
18:00

 + z rod. Rošákovej

 17:00
Štvrtok
30.1
18:00 + Anna
Piatok
31.1
Sv. Ján Bosco, kňaz, spomienka
18:00 ZBP prvoprímajúce deti a ich rodiny 17:00
Sobota
1.2
Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
8:00
18:00
Ružencové bratstvo
+ Jozef
 17:00
3. nedeľa cez rok
2.2
OBETOVANIE PÁNA,sviatok
8:00
10:30
15:00
ZBP Eva
ZBP Miroslav s rod.
za farnosť
9:15

 

 • Budúcu nedeľu (aj v sobotu večer) pri sv. omšiach požehnáme sviece, ktoré si môžete priniesť.
 • Dnes je zbierka na ACM a UPC
 • Dnes o 15.00 vás pozývame na stretnutie Združenia Faustýnum
 • Omša v nedelu o 15:00 pre PLES

2. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
20.1
18:00 + Helena, Ján, Anna, Michal
Utorok
21.1
Sv. Agnesa, panna a mučenica,
spomienka
14:00
18:00
Dekanátne večeradlo
ZBP Svetlana s rod
 17:00
Streda
22.1.
18:00

 + Jozef

 17:00
Štvrtok
23.1
18:00 ZBP Ján, Slávka, Monika, Petra
Piatok
24.1
Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi,
spomienka
18:00 + Jozef,  Anna 17:00
Sobota
25.1
Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
8:00
18:00
Na úmysel
+ Štefan, Helena, Anna, Jozef
 17:00
3. nedeľa cez rok
26.1
8:00
10:30
Za farnosť
ZBP Peter, Zuzana
9:15

 

 • Ešte stále sú v predaji lístky na farský ples. Zakúpiť si ich môžete v sakristii farského kostola ako aj v Lackovciach. Privítame aj sponzorské dary do tomboly, za ktoré už vopred ďakujeme.
 • Od 18. do 25. Januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosíme Vás, aby ste zahrnuli tento úmysel do svojich modlitieb.
 • Snúbencom, ktorí chcú uzatvoriť sv. manželstva ponúkame predmanželské náuky v našej farnosti. Rozpis náuk je na výveske a v Trojke. Začíname už tento utorok o 19.00 hod.
 • Pozývame rodičov birmovancov na stretnutie s pánom farárom v stredu 22.1.2014 o 19.00 hod. Okrem iného zverejníme informácie o dochádzke a predlžení prípravy niektorých kandidátov birmovania. Stretnutie bude v kostole.
 • Vo štvrtok 23.1. o 19.00 hod. bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
 • V roku 2014 by sme chceli na filiálnom kostole v Lackovciach urobiť revíziu a opravu okien – okná sú drevené- ak by ste mali firmu, ktorá by bola ochotná zrealizovať potrebné práce, prosíme vás, aby ste nám pripravili cenovú ponuku do 5.2.2014. Kontaktovať v tejto veci môžete kurátorov z Lackoviec p. Rajniča a p. Nazada.
 • Pozývame vás v utorok 21.1.2014 na dekanátne večeradlo.
 • Budúcu nedeľu pozývame na Faustýnum o 15.00 hod.
 • Dnes je zbierka na FaPC. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • Budúcu nedeľu je celodiecézna zbierka na dostavbu pastoračných centier pre vysokoškolákov v Prešove a Košiciach. Sú to miesta kde je zabezpečovaná duchovná pomoc a starostlivosť mladým študentom.

1. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
13.1
18:00 ZBP Helana – 70 r.ž.
Utorok
14.1
18:00 ZBP Eva s rod.  17:00
Streda
15.1.
18:00 + Ján, Anna  17:00
Štvrtok
16.1
18:00 + Mária 1. výr.
Piatok
17.1
Sv. Antona, opáta
18:00 + Ignác, Anna, Ján 17:00
Sobota
18.1
8:00
18:00
Na úmysel
Za zosnulých z rod. Bovanovej.
 17:00
2. nedeľa cez rok
19.1
8:00
10:30
ZBP Iveta – 40 r.ž.
ZBP Anna s rod. /65 r.ž./
9:15

 

 • Ešte stále sú v predaji lístky na farský ples. Zakúpiť si ich môžete v sakristii farského kostola ako aj v Lackovciach. Privítame aj sponzorské dary do tomboly, za ktoré už vopred ďakujeme.
 • Od 18. do 25. Januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosíme Vás, aby ste zahrnuli tento úmysel do svojich modlitieb. Tohtoročné zamyslenia na tému Je Kristus rozdelený? (1 Kor 1, 1-17) pripravilo ekumenické spoločenstvo v Kanade. Viac nájdete na www.kbs.sk, alebo www.ekumena.sk
 • V roku 2014 by sme chceli na filiálnom kostole v Lackovciach urobiť revíziu a opravu okien – okná sú drevené- ak by ste mali firmu, ktorá by bola ochotná zrealizovať potrebné práce, prosíme vás, aby ste nám pripravili cenovú ponuku do 5.2.2014. Kontaktovať v tejto veci môžete kurátorov z Lackoviec p. Rajniča a p. Nazada.
 • Prosíme lektorov, aby sa zapísali do nového zoznamu na čítanie na najbližšie dva mesiace, ak by mal záujem niekto nový zapojiť sa do tejto služby, nech sa páči, nech sa zastaví za kňazom po sv. omši.
 • Pozývame vás a vaše deti na Tvorivé dielne do nášho FaPC v sobotu 18.1.2014 od 14.30 hod.
 • Na budúcu nedeľu máme zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

2. vianočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
6.1 ZJAVENIE PÁNA
Prikázaný sviatok
8:00
10:30
Za farnosť
ZBP Terézia s rod.
 9:15  9:15
Utorok
7.1
18:00 + Miroslav
Streda
8.1.2014
18:00 ZBP Matúš s rod.  17:00
Štvrtok
9.1
18:00 ZBP Helena
Piatok
10.1
18:00 + Michal, Mária, Zuzana, Jozef 17:00
Sobota
11.1
8:00
18:00
Na úmysel
+ Helena, Ján
 17:00
3. Nedeľa po narodení Pána
12.1.
KRST KRISTA PÁNA
8:00
10:30
Za farnosť
ZBP Andrea /40 r.ž./
9:15

 

 • Od 1.1.2014 sväté omše v kaplnke Božieho milosrdenstva resp. v klube dôchodcov budú o 17.00 hod.
 • V predaji sú lístky na farský ples, ktorý bude 1.2.2014. Zakúpiť si ich môžete v Humennom u p. Kulovej a p. Kovalčina v sakristii a v Lackovciach u p. Susovej a p. Nazada v cene 23 €.
 • V sakristii si môžete zakúpiť knihu „Duchovné Slovensko“, ktorá zachytáva vo fotografiách kultúrne a duchovné bohatstvo našej krajiny. Cena 20 €.
 • V sakristii si taktiež môžete zakúpiť obrázky z výjavov krížovej cesty, ktoré nám ponúkol akademický maliar Andrej Smolák – cena 1 €.
 • TV Lux 6.1.2014 o 20.15 hod. odvysiela záznam vianočného koncertu Ťaskovcov – „Narodzil se nam Spasitel…“, ktorý vysielali 29.12.2013 z nášho kostola v priamom prenose.
 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 v Humennom pozýva deti a ich rodičov na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA,
 • Upozornenie z biskupského úradu
  Skupina veriacich, ktorá sa označuje ako „Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja“ nemá zo strany košického arcibiskupa oficiálne schválenie – ani písomné, ani ústne. Pôsobí na  vlastnú zodpovednosť a ich aktivity sú veľmi problematické. Do ich činnosti boli vtiahnutí aj dvaja naši kňazi, ktorým ale bolo opakovane zdôraznené, aby sa tam nijako neangažovali.
 • Dnes ideme požehnávať príbytky – začíname o 12.30 – koniec predpokladáme o 19.30 hod.
 • Od nového roka sa zmenila ceny Kat. novín na 0,50 €.
 • Vyšlo nové číslo Trojky – venujeme sa Roku Sedembolestnej Panny Márie
 •  V utorok je stretnutie lektorov po sv. omši. 
 • V stredu 8.1.2014 po sv. omši bude stretnutie birmovancov s pánom farárom 
 •  v piatok 10.1.2014 sa po sv. omši stretne pán farár s kurátormi z Lackoviec. Ak máte postrehy, návrhy, pripomienky alebo otázky prosíme vás, aby ste ich tlmočili kurátorom a tí následne prednesú vašu vec nášmu farárovi.

1. vianočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
30.12
18:00 + Štefan
Utorok
31.12
15:00 ZBP Veronika s rod.  16:00
Streda
1.1.2014
Panna Mária Bohorodička,
prikázaný sviatok
8:00
10:30
za farnosť
ZBP Magdaléna
 10:30
Štvrtok
2.1
Sv. Bazil Veľký a Gregor
Naziánsky, biskupi a učitelia
Cirkvi, spomienka
18:00 + František a zosnulí z rod. Sivej
Piatok
3.1
18:00 ZBP Anna s rod. /70 r.ž./ 17:00
Sobota
4.1
8:00
18:00
Členovia ružencového bratstva
ZBP Martin s rod.
 17:00
2. Nedeľa po narodeníPána
5.1.
8:00
10:30
ZBP Andrej s rod. /60 r.ž./
Za farnosť
9:15

 

 • „Fara na ľade“ na Silvestra od 11.00 do 12.00 na zimnom štadióne. Pozývame deti a mládež s rodičmi. Ďakujeme O.Z. Podaj ruku za sponzorovanie tejto akcie.
 • Na Silvestra pozývame mladých na faru kde začneme o 20.00 spoločne čakať na Nový rok. Privítame ho moderovanou adoráciou od 23.30 vo farskom kostole s Eucharistickým požehnaním. Pozývame všetkých privítať Nový rok Eucharistickým požehnaním.
 • V predaji sú lístky na farský ples, ktorý bude 1.2.2014. Zakúpiť si ich môžete u p. Kulovej a p. Kovalčina v sakristii v cene 23 €.
 • V piatok 3.1. pozývame na ďalšie stretnutie Faustýnum so začiatkom o 17.00 na fare.
 • V sakristii si môžete zakúpiť knihu „Duchovné Slovensko“, ktorá zachytáva vo fotografiách kultúrne a duchovné bohatstvo našej krajiny. Cena 20 €.
 • V utorok pri sv. omši poďakujeme za všetky dobrodenia získané v tomto roku spevom hymnu Teba Bože chválime a o požehnanie do nového roka poprosíme vzývaním Ducha Svätého 1.1. pri sv. omšiach spevom Veni Creator Spiritus kedy pri dodržaní obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.
 • Požehnanie domov a bytov v Humennom bude v nedeľu 5.1. Kto má záujem o toto požehnanie nech sa nahlási v sakristii kostola.

4. adventný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
23.12
7:00 ZBP Adriana s rod.
Utorok
24.12
Štedrý deň
21:00
24:00

Na úmysel
Na úmysel

 22:00
Streda
25.12
Narodenie Pána
8:00
10:30

Na úmysel
Na úmysel

 10:30
Štvrtok
26.12
Sv. Štefan, prvý mučeník,
sviatok
8:00
10:30
ZBP Matúš /18 r.ž./
Za uzdravenie Aničky
 9:15  9:15
Piatok
27.12
Sv. Ján, apoštol a evanjelista,
sviatok
18:00 + Michal, Katarína, Eugen, Michal 17:00
Sobota
28.12
Svätých neviniatok, mučeníkov,
sviatok
8:00
18:00
Za počaté deti a ich rodičov
+ Ján
 16:30
3. Adventná nedeľa
29.12
8:00
10:30
Za farnosť
Na úmysel
9:15

 

 • Kancelária farského úradu bude zatvorená v dňoch od 16. 12. 2013 do 7.1.2014. Potrebné náležitosti vybavíte po dohode s kňazom.
 • Na sviatok Narodenia Pána pri sv. omši o 10.30 bude požehnanie Koledníkov Dobrej noviny a všetkých detí pri jasličkách.
 • Budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole vianočný koncert Ťaskovcov, na ktorý srdečne pozývame. Ak si ho chcete vychutnať v pohodlí domova tak ho môžete vidieť v priamom prenose na TV Lux.
 • Najbližšie  Lectio divina bude až 9.1.2014. Tí, ktorí máte záujem o požehnanie bytu, alebo domu, prosím nahláste sa v sakristii najneskôr do 29.12. 2013

3. adventný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
16.12
18:00 + Viliam /1. výročie/
Utorok
17.12
7:00
+ Imrich, Eva, Ján, Anna, Ján
Streda
18.12
18:00 + Juraj, Alžbeta, Anna, Vasiľ, Ján 16:30
Štvrtok
19.12
7:00 + Michal, Sabína
Piatok
20.12
18:00 + Ján, Alžbeta, Michal 17:00
Sobota
21.12
8:00
18:00
Na úmysel
+ Mária, Štefan a zosnulí z rod.
 16:30
3. Adventná nedeľa
22.12
8:00
10:30
18:00
Za farnosť
ZBP Peter,Katka/40 r.ž.-narodeniny/
Na úmysel
9:15

 

 • Farský ples –v sakristii si môžete zakúpiť u p. Kulovej a p. kurátora Kovalčina vstupenku na náš farský ples, ktorý bude 1.2.2014.Cena lístka je 23 €. Prosíme vás o pomoc pri zháňaní tombolových cien, ďakujeme vopred za každú pomoc.
 • V našom kostole budú v priebehu najbližších dní dva koncerty  – viac info na nástenke.
 • Ďakujeme všetkým, za pomoc pri predvianočnom upratovaní. Taktiež chceme vám poďakovať za pomoc pri príprave ako aj pohostení pri príležitosti omše vysielania koledníkov Dobrej noviny.
 • Na začiatku adventu sme požehnali aj ,už pre našu farnosť tradičné, sviečky  O.Z. Podaj ruku – zakúpením týchto sviečok podporujete aktivity pre detí a mládež v našej farnosti.
 • Kancelária FÚ bude od 16.12 do 7.1.2014 zatvorená. Všetky naliehavé záležitosti vybavíte po dohode s kňazmi.
 • Chorých, ktorých ste nahlásili k spovedaniu budeme spovedať v utorok od 8.00  do 11.00 hod.
 • Na nástenke a v Trojke je možnosť oboznámiť sa, kedy a kde budeme vysluhovať sv. zmierenia- spoveď. Prosíme vás, aby ste využili tento milostivý čas. Modlime sa navzájom za seba – za dobrú spoveď a aj z kňaza, ku ktorému sa pôjdeme vyspovedať. V našom kostole budeme spovedať v stredu od 10.00-12.00 hod. a v nedeľu od 14.00 -18.00 hod.
 • V  Lackovciach – budeme spovedať dnes od 17.45 -18.45 hod.
 • Dnes sa modlitbu sv. ruženca mimoriadne budeme modliť už o 13.30 hod.
 • O týždeň 22.12 máme zbierku na FaPC – Pán Boh zaplať za vaše milodary.