14. týždeň v období cez rok

14.week

 • Prázdninový režim – sv. omše a kancelária
  V čase prázdnin budú sv. omše v utorok a vo štvrtok ráno o 7.00 hod. Farská kancelária bude zatvorená, všetky potrebné náležitosti vybavíte po sv. omšiach, prípadne po predchádzajúcej osobnej, či telefonickej dohode.
 • Z dôvodu čerpania dovoleniek a dodržiavania predpisov pre kňazov v otázke binácii a trinácii (slúženie dvoch resp. troch sv. omší za deň ) v letných mesiacoch rušíme sv. omšu v sobotu ráno o 8.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.
 • Na nástenke máme pozvánku na odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej – Humenné.
 • Na budúcu nedeľu máme pravidelnú zbierku na FaPC a krstiteľnicu.
 • Vyšla nová Trojka.

13. týždeň v období cez rok

13.week
Oznamy

 • V utorok 1.7.2014 pri sv. omši si pripomenieme 10. výročie založenie našej farnosti.
 • V stredu po sv. omši pozývame rodičov, ktorí prihlásili deti na tábor O.Z . Podaj ruku na predtáborové stretnutie. Prosíme o modlitby za náš tábor. V prípade, že niekto z vás môže a chce sponzorsky prispieť na náš tábor reklamnými vecami môže tak učiniť do 7.7.2014.
 • V prvopiatkovom týždni bude kancelária FÚ zatvorená. Potrebné záležitosti vybavíte po sv. omši, resp. po telefonickej dohode.
 • Krstiteľnica- na nástenke pred kostolom máte návrhy krstiteľnice. Pán farár spolu s kurátormi budú vyberať návrh pre náš kostol v pondelok 7.7.2014 po sv. omši pri stretnutí kurátorov. Vaše postrehy a pripomienky k návrhom tlmočte prosím našim kurátorom alebo priamo pánu farárovi.
 • Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. PBZ.

Prvopiatková spoveď:

[TABLE=4]

12. týždeň v období cez rok

12.week

 • Vyšla nová Trojka
 • Budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. PBZ.
 • V piatok po sv. omši je odprosujúca pobožnosť. Pri dodržaní obvyklých podmienok je možné získať úplné odpustky.
 • Keďže je aj záver školského roka, tak pozývame žiakov, učiteľov ale aj všetkých pracovníkov v školstve na ďakovné Te Deum v piatok pri večernej sv. omši vo farskom kostole.
 • Birmovanci, ktorí si objednali fotografie z birmovky si môžu vyzdvihnúť DVD vo štvrtok po sv. omši v kostole.
 • Záujemcovia o púť do Levoče dňa 2.7.2014 (streda) sa môžu hlásiť u p. Pavlíkovej, alebo u p. Gavaľovej. Odchod autobusu je od VšZP o 5:30 hod. Poplatok 8€.

11. týždeň v období cez rok

11.week

 • vo štvrtok je prikázaný sviatok. Oltáriky po sv. omši, podľa počasia.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na FaPC a krstiteľnicu.
 • Prihlášky na pobytový tábor Podaj ruku v Pavlovciach sú v sakristii. – poplatok 25 €. Termín od 8-12.7.
 • Pozývame vás na odpustovú slávnosť do Lackoviec- hlavným celebrantom a kazateľom bude dp. Rastislav Roba farský administrátor z Hrubova
 • Dnes o 17.00 hod. vás pozývame na krátku pobožnosť do farského kostola spojenú s novokňazským požehnaním primicianta Mareka Vajsa.

10. týždeň v období cez rok

omse

 • Naše O.Z Podaj ruku pripravuje pre detí letný tábor- bližšie informácie Vám dáme už najbližšiu nedeľu.
 • Budúcu nedeľu sú v našej farnosti primície. Zmena časov sv. omší.
 • V piatok je v Dóme sv. Alžbety diakonská vysviacka a v sobotu kňazská vysviacka aj nášho Mareka Vajsa. Obidve slávnosti začínajú o 10.00 hod. Tí, ktorí ste sa nahlásili na kňazskú vysviacku, odchod autobusu je o 8.00 z parkoviska pri kvetinárstve Leny.
 • Budúcu nedeľu bude popoludňajšia pobožnosť mimoriadne o 17.00 a povedie ju primiciant. Po nej vás pozýva na osobné stretnutie a malé občerstvenie na farský dvor.
 • Vyšla nová Trojka

7. Veľkonočný týždeň

rozpis

Oznamy

 • Dnes bude pobožnosť o 15.00 hod.
 • V utorok 3.6. je v našej farnosti celofarská poklona Sviatosti Oltárnej. Vo farskom kostole začne poklona o 9.00 hod. a v Lackovciach od 15.00 hod. Z tohto dôvodu na prvý piatok celodenná poklona nebude.
 • Nocovačka na fare. Pozývame detí na ďalšiu nocovačku na fare zo 6.-7. júna 2014. Prihlášku pre svoje dieťa nájdete v sakristii aj kontakt na zodpovedných animátorov.
 • V sobotu 14.6. v Košiciach má kňazskú vysviacku Marek Vajs a ďalší diakoni. Kto má záujem ísť autobusom nech sa nahlási v sakristii do 8.6.2014. Poplatok za autobus je 5 €.
 • Veriaci, ktorí sa zúčastní na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 • Kancelária farského úradu bude v prvopiatkovom týždni zatvorená.
 • V pondelok 2. júna od 16.00 -16.45 hod. budeme vyberať intencie na mesiace júl, august, september.
 • Dnes máme zbierku na Masmédia. PBZ za vaše milodary.

6. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
26.5
Sv. Filip Neri, kňaz
spomienka
18:00 + Berta, Anna
Utorok
27.5
18:00 ZBP Gabriela, Ján s rod.  17:00
Streda
28.5
18:00 ZBP členov r. Rošáková, Ružičková 17:00
Štvrtok
29.5
Nanebovstúpenie Pána
Slávnosť – prikázaný sviatok
12:00
16:00
18:00
Pro populo
+ Patrícia
ZBP Ján,Viera
 18:00
Piatok
30.5
18:00 Dary DS pre Miroslavu
Sobota
31.5
8:00
18:00
Na úmysel
+ Jozef, Júlia, Štefan, Štefan, Helena
 17:00
7. Veľkonočná nedeľa
1.6
7:30
9:00
11:00
Na úmysel
Na úmysel
birmovka
7:30

Oznamy:

 • Upozorňujeme na zmenu časov sv. omší v nedeľu vzhľadom na slávnosť prijatia sviatosti birmovania.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na masmédia

5. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
19.5
18:00 ZBP Radoslav /40 r.ž./, Vladimír /70r.ž./ 17:00
Utorok
20.5
7:00
14:00
ZBP Aneta, Matúš, Alžbeta, Jozef
dekanátne večeradlo
Streda
21.5
18:00 + Matúš 17:00
Štvrtok
22.5
18:00 + Ján, Ján, Michal
Piatok
23.5
18:00 + Mária, Juraj 17:00
Sobota
24.5
8:00
18:00
Na úmysel
+ Michal – 1. rok
 17:00
6. Veľkonočná nedeľa
25.5
8:00
10:30
ZBP Peter /50 r.ž./ s rod.
ZBP Juraj /80 r.ž./
9:15

Oznamy:

 • V pondelok na sv. omšu k nám príde Radoslav Lojan, ktorý sa nám prihovorí na tému: Dar života a rodiny.
 • V utorok vás pozývame na dekanátne večeradlo o 14.00. zároveň pripomíname, že v utorok sv. omša nebude večer, ale ráno o 7.00 hod.
 • V stredu sv. omšu nielen pre mladých bude slúžiť náš bývalý diakon, teraz už kaplán v Trebišove Ján Kocúrko.
 • Tí, ktorí ste sa prihlásili na Farskú púť Izrael – Svätá Zem nezabudnite do 31.5. priniesť zálohu 100 €. Zálohu preberá v pondelok po sv. omši naša ekonómka pani Marika Kulová.
 • Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí prijali naše pozvanie na farský guláš – či už ako kuchári alebo ochutnávači. Tešíme sa opäť na spoločne strávený čas.
 • Niektorí z vás ste sa pýtali ako môžete pomôcť nášmu primiciantovi Marekovi Vajsovi – druhé stretnutie tých, ktorí by chceli pomôcť priamo pri primíciách bude v pondelok 19. mája po sv. omši vo farskom  kostole. Tí, ktorí by ste chceli prispieť finančne – pokladnička na tento úmysel bude vo farskom kostole  pri soche Panny Márie.
 • Dnes máme zbierku na FaPC, Pán Boh zaplať za vaše milodary

4. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
12.5
18:00 + Dušan, Ondrej, Mária
Utorok
13.5
Panna Mária Fatimská
18:00 ZBP Jozef, Mária, Miroslava  17:00
Streda
14.5
Sv. Matej, apoštol
sviatok
18:00 ZBP Ivan s rod. 17:00
Štvrtok
15.5
18:00 +Ján, Pavlína
Piatok
16.5
Sv. Ján Nepomucký, kňaz
a mučeník, spomienka
18:00 ZBP Eva, Radek 17:00
Sobota
17.5
8:00
18:00
Na úmysel
ZBP Štefan /55 r.ž./, Peter
 17:00
5. Veľkonočná nedeľa
18.5
Nedeľa Dobrého Pastiera
7:30
9:00
11:00
Za uzdravenie Silvie
1. sv. prijímanie
1. sv. prijímanie
7:30

Oznamy:

 • Udalosťou tohto týždňa v našej farnosti bude 1.sv. prijímanie, ktoré je naplánované na nedeľu 18. mája. Program pre detí a rodičov pre tento týždeň je zverejnený v Trojke. Upozorňujeme na zmenu časov nedeľných sv. omší – farská ráno o 7.30 a potom prijímanie máme o 9.00 hod a o 11.00 hod. Prosíme vás o modlitby za detí a za ich rodičov. Zároveň vás pozývame na ich slávnosť, kde sa aj my môžeme posilniť a povzbudiť k úprimnejšiemu vzťahu k Eucharistii – k sv. prijímaniu.
 • Z arcibiskupského úradu v Košiciach nám prišli ohlášky pred presbyterátom: Diakon Marek Vajs patriaci do tejto farnosti, chce prijať kňazské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to v priebehu budúceho týždňa zahlási na farskom úrade.
 • Niektorí z vás ste sa pýtali ako môžete pomôcť nášmu primiciantovi Marekovi Vajsovi – stretnutie tých, ktorí by chceli pomôcť priamo pri primíciách bude v pondelok 12. mája po sv. omši vo farskom  kostole. Tí, ktorí by ste chceli prispieť finančne – pokladnička na tento úmysel bude vo farskom kostole  pri soche Panny Márie.
 • V stredu 14. mája po sv. omši pozývame rodičov birmovancov na krátke stretnutie s pánom farárom. Témou bude priebeh sviatosti birmovania a organizačné pokyny. Birmovanci, ktorí ešte neboli na rozhovor s pánom farárom majú poslednú možnosť v pondelok 12.5. – zapísať sa na rozhovor môžete v sakristii.
 • Farský guláš: Ak Boh dá dobré počasie, radi by sme vás pozvali na farský guláš, ktorý v sobotu 17. mája na farskom dvore od 15.00 hod. budú pre vás podávať tímy kurátorov z Humenného a z Lackoviec, OZ Podaj ruku a tím kaplána Dalibora. Od 14.00 hod. budú pre detí pripravené Tvorivé dielne. Tešíme sa na spoločný čas s vami. Ak by ste mali záujem ponúknuť nás vašim gulášom, potešíme sa aj ďalším kuchárskym tímom. V prípade nepriaznivého počasia akcia bude preložená.
 • Na budúcu nedeľu máme pravidelnú zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • V najnovšej Trojke sa venujeme okrem iného aj téme rozvedených – prosíme vás pomôžte tým, ktorých sa to dotýka k spoznaniu potrebných informácií.
 • Dnes je Deň matiek – chceme poďakovať všetkým ženám, ktoré prijali pozvanie prijať dar života a stali sa matkami. Chceme uistiť o svojej modlitbe všetky ženy, ktoré túžia byť matkami – prosíme s vami a za vás, aby vám Boh požehnal detí. A chceme zvlášť poďakovať tým ženám, ktoré sa o nás s pánom kaplánom starajú ako naše mamy. Ďakujeme vám, že ste nás prijali do svojho srdca a zahŕňate nás svojou dobrotou.

3. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
5.5
18:00 + Anna, Helena, Viktor, Peter
Utorok
6.5
18:00 ZBP a pokoj v rodine Miroslava  17:00
Streda
7.5
18:00 Dary DS pre bohuznámeho maturanta 17:00
Štvrtok
8.5
18:00 ZBP Viktória, Lenka, Viera s rod.
Piatok
9.5
18:00 + Anna, Ján 17:00
Sobota
10.5
8:00
18:00
Na úmysel
+ Nadežda, Anna, Ján
 17:00
4. Veľkonočná nedeľa
11.5
Nedeľa Dobrého Pastiera
8:00
10:30
Pro populo
ZBP Melánia /70 r.ž./
9:15

Oznamy:

 • Lavice- chceme vám poďakovať za vašu trpezlivosť v čase úpravy lavíc. Ako vidíte, všetky už sú na svojom mieste. Ešte však to nie je úplný koniec. Do 10. mája budú prebiehať záverečné úpravy a doplnenie niektorých komponentov. Zároveň chceme ešte raz touto cestou poďakovať OcÚ v Lackovciach a starostke pani Ing. Hofericovej za zapožičanie stoličiek v čase realizácie úprav našich lavíc.
 • Dnes je májová pobožnosť a Eucharistická poklona o 14.00 hod.
 • Budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár v Košiciach – Pán Boh Zaplať za milodar.
 • radi by sme uskutočnili výmenu ventilátorov na našom chóre. Chceli by sme znížiť ich hlučnosť, zväčšiť výkonnosť a zabrániť úniku tepla cez otvory. Cenové ponuky na nové prístroje a zrealizovanie výmeny prijímame na adrese: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Košických mučeníkov, Dargovských hrdinov 6177/22, 066 01 Humenné do 10.5.2014. Výmenu by sme radi zrealizovali do 30.6.2014. Firmy, ktoré by mali záujem dať svoju cenovú ponuku môžu kontaktovať pána farára.
 • Tí, ktorí ste sa prihlásili na našu farskú púť : Izrael – Svätá Zem 2015 pripomíname, že prvú zálohu: 100 € je potrebné uhradiť do 31.5.2014. Zálohu vás prosíme odovzdať našej ekonómke pani Marike Kulovej, ktorá bude preberať zálohu vždy v pondelok po sv. omši.
 • Ohlášky našich snúbencov nájdete na farskej výveske.
 • Tí, ktorí sa pripravujú k sviatosti birmovania môžu sa začať zapisovať na rozhovor s pánom farárom, v prvom týždni prešlo pohovorom 23 birmovancov. Hárok na druhý týždeň nájdete v sakristii.
 • Na základe výzvy KBS vás pozývame zapojiť sa do petície, ktorú pripravila Aliancia za rodinu. Viac o petícii ste sa mohli dočítať v našej Trojke. Petičné hárky sú v sakristii resp. vzadu pri východe.
 • Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Prosíme vás, aby ste zvlášť vo svojich modlitbách pamätali na nášho diakona Mareka Vajsa, ktorý 14. Júna prijme kňazské svätenie a 15. júna v našom farskom kostole sv. Košických mučeníkov bude sláviť primičnú sv. omšu.
 • V mesiaci máj, pravdepodobne v sobotu 17.5.2014 by sme radi zopakovali minuloročnú vydarenú akciu – súťaž vo varení guláša. Touto cestou by sme chceli vyzvať rodiny, alebo rôzne partie z našej farnosti, ktoré by mali chuť zapojiť sa do tejto akcie, aby sa nahlásili v sakristii u pána farára alebo kurátorov.