Birmovanci – Seminár Ako žiť

Pôstne obdobie sme s birmovancami začali spoločne na našej fare. V sobotu 9.3.2019 popoludní k nám zavítali manželia Jozef a Lucia Červeňákovci zo Sabinova. Poodkryli nám časť svojho života – čosi z detstva, spoločného chodenia i manželstva. Na príkladoch zo života a osobnom príbehu poukázali na rôzne zranenia, ktoré si nesieme z detstva, najčastejšie práve z prostredia vlastnej rodiny. V druhej prednáške rozprávali o rozdieloch medzi mužom a ženou a o prežívaním manželstva. V tretej prednáške sa dotkli svojho života pred manželstvom, zvlášť poukázali, že krásny vzťah počas chodenia spolu sa dá prežívať aj bez sexu.

Na záver sme všetky tieto vlastné zranenia, túžby i pády odovzdali na kolenách Ježišovi, niektorí aj symbolicky zapálili sviečku a položili ju pod oltár, pretože jedine Ježiš dokáže uzdravovať tieto naše problémy.

Ďakujeme Bohu a i manželom Červeňákovcom za krásne prežité spoločné popoludnie. Aj vďaka nim sme sa opäť presvedčili, že život s Bohom sa oplatí.

kaplán Marián