Barborka Fiľová – Môj zážitok z prvého sv. prijímania

Celý rok nás pani katechétka Gabika a pán farár pripravovali na spoločných stretnutiach a na detských sv. omšiach na prvé sv. prijímanie. Pomáhali im aj animátori – naši kamaráti. Učili nás rôzne modlitby a aj to, ako sa máme správať v kostole.

V piatok sme chodili do na faru na stretká. Tu sme sa dozvedeli, čo všetko sa musíme ešte naučiť, kým príde ten dlho očakávaný deň. Dobre pripravení sme sa spolu s rodičmi vybrali na sv. spoveď. Prosila som Pána Ježiša, aby mi všetko odpustil.

Po prvej spovedi som sa tešila na veľkú slávnosť, ktorá nás čakala na druhý deň.

Ráno som vstala s veľkým úsmevom. Tešila som sa, že konečne prijmem Božie Telo a budem stále s Pánom Ježišom. Keď som sa dobre prichystala, s radosťou a očakávaním som išla do kostola. Na začiatku sv. omše som čítala básničku. Konečne prišla tá chvíľa, keď som prijala Božie Telo. V tej chvíli som cítila, že je pri mne Ježiš. Všetky deti boli šťastné /vraj to bolo na nás vidieť/ a na konci našej slávnosti sme si s radosťou zaspievali pesničku ako darček pre našich rodičov. Nakoniec sme sa poďakovali pánu farárovi, katechétke Gabike aj animátorom.

Veľmi sa mi páčilo aj to, ako sme s pánom farárom odniesli dary na detské oddelenie         v humenskej nemocnici pre choré deti, aby sme ich aspoň trošku potešili.

Prvé sv. prijímanie som oslávila s celo rodinou. Dostala som veľa darčekov, ale najviac sa mi páčil ruženček, anjelik a biblia. Bola so mnou celá rodina a cítila som sa veľmi šťastne.

 

Barborka Fiľová, 3.A
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné