Arcidiecézne stretnutie mládeže v Prešove

Z našej farnosti sa v Prešove na Arcidiecéznom stretnutí mládeže s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom v sobotu 2. apríla 2016 zúčastnila partia 8 mladých. Boli sme na svätej omši v Konkatedrále sv. Mikuláša, na workshopoch na Gymnáziu sv. Moniky a nakoniec na popoludňajšom programe v hádzanárskej športovej hale. Ďakujeme všetkým mladým, ktorí skoro ráno vstávali, merali cestu vlakom tam a späť, ale veríme, že viac získali ako obetovali.

Arcidiecézne stretnutie mládeže v Prešove, 2016