Arcidiecézna púť v Gaboltove 2011

ARCIDIECÉZNA PÚŤ V GABOLTOVE

PROGRAM

SOBOTA 16. júl 2011

14.00 – HODINKY o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie

Stály zápis nových členov do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie

15.00 – HODINA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Vysluhovanie sviatosti zmierenia

16.30 – RADOSTNÝ RUŽENEC
17.00 – STÁLA ADORÁCIA v kostole Krista Kráľa
17.30 – VEŠPERY

18.00 – SV. OMŠA – Mons. STANISLAV STOLÁRIK – pomocný košický biskup
spieva – Zbor z farnosti Nižný Hrušov

19.30 – POSVÄTENIE ŠKAPULIAROV, prijatie nových členov
do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie – v kostole

20.00 – bl. Sára Salkaházi Spoločnosť sociálnych sestier – Košice

21.00 – SV. OMŠA – novokňazi Košickej arcidiecézy
Spieva Gama Lúč, Dlhá Lúka

22.30 – ADORÁCIA

NEDEĽA 17. júl 2011

00.00 – SV. OMŠA – vdp. Peter HALKOCI, väzenský dekan NITRA
spieva skupina JENO´S BROTHERS

Po sv. omši posvätenie škapuliarov, prijatie nových členov do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie

1.45 – RUŽENEC SVETLA
2.15 – KRÍŽOVÁ CESTA
4.15 – BOLESTNÝ RUŽENEC

5.00 – AKADÉMIA „budíček“ – augustiniánska mládež

6.00 – SV. OMŠA – P. Juraj PIGULA, OSA
spieva – augustiniánska mládež

7.00 – HODINKY o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie + spev pútnických piesní

8.00 – SV. OMŠA – Mons. Pavol MARTON, dekan, farár Bardejov – mesto
spieva zbor pri kostole sv. Kataríny Alexandrijskej Tarnov

9.30 – SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC

10.30 – SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA – celebrant: J. E. Mons. BERNARD BOBER, košický arcibiskup, metropolita
spieva miešaný spevácky zbor – Lipany

Po sv. omši posvätenie škapuliarov a medailónkov a prijatie do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie pri vonkajšom oltári