O nedeli Božieho milosrdenstva

Nedeľa Božieho milosrdenstva (Spracované podľa knihy I. Róžyckého, Božie milosrdenstvo) Nedeľa Božieho milosrdenstva zaujíma medzi ostatnými prejavmi úcty prvé miesto: Pán Ježiš od sv. sestry Faustíny žiadal, aby sviatku predchádzala novéna z ružencov k Božiemu milosrdenstvu, dokonca jej osobne nadiktoval … čítaj viac

Veľkonočná sv. spoveď 2011

Sobota 16. 04. Lackovce 08.30 – 9.30 Kvetná nedeľa 17. 04. KM – Humenné III 14.30 – 17.30 Pondelok 18. 04. Spoveď chorých KM – Humenné III Od 10.00 Utorok 19. 04. KM – Humenné III 16.00 – 17.30 „K tomu, … čítaj viac