Informácie pre najbližšie dni

Farský kostol bude otvorený v pracovných dňoch od 12:00 – 15:00 hod. a cez víkend od 8:30- 10:00 hod.  k súkromnej modlitbe. O 15:00 hod. ( v pracovných dňoch ) zazvonia zvony, ktoré nás budú takýmto spôsobom pozývať k spoločnej modlitbe za seba navzájom, budú … čítaj viac

Aktuálne usmernenia k sláveniu sv. omší – platné od 1.10.2020

článok je prevzatý z https://www.ke-arcidieceza.sk/ Milí bratia kňazi a veriaci, vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Povzbudzujem svojich veriacich, ktorí sú viac … čítaj viac

Stretká a detské sv. omše do 13.11.2020

Milí rodičia, na základe nových inštrukcií platných od 1.10.2020 Vás chceme informovať o zmene príprave detí k prvému svätému prijímaniu v našej farnosti. Piatkové stretká: pokračujú ďalej podľa rozpisu- začiatok 16:45 hod. – koniec 18:00 hod. Prosíme rodičov, aby si detí po stretku … čítaj viac

Pokyny na najbližšie dni

Kostoly sa otvárajú 30 minút pred sv. omšou. V kostole sa striktne dodržiavajú všetky hygienické pravidlá- rúško zakrýva ústa aj nos! Dezinfekcia rúk. Prísny zákaz vstupu veriacim, ktorí majú stanovenú povinnú karanténu. Štvrtok 12:00 – podľa príchodu do kostola 35 miest … čítaj viac

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19

V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch … čítaj viac

Odpustová slávnosť 2020

V nedeľu 5. septembra 2020  sa  v našej farnosti konala odpustová slávnosť ku cti košických mučeníkov Marka Križina, Melichera Grodzieckeho a Štefana Pongrácza. Hlavným celebrantom bol Mons. Juraj Kamas, kancelár Arcibiskupského úradu v Košiciach. Hneď v úvode zdôraznil slávnostnosť chvíle, … čítaj viac

Svätá omša pri kaplnke Panny Márie

Vďaka iniciatíve pani starostky Ing. Ľuboslavy Hofericovej a obecnému zastupiteľstvu sme sa opäť po roku mohli stretnúť pri kaplnke Panny Márie blízko studničky svätého Jozefa v Lackovciach. Krásne počasie a nádherná príroda nás privítali v našej oáze pokoja a modlitby kde bola slávená svätá omša. … čítaj viac