9. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
3.6
7:00
18:00

 Na úmysel
+ Matúš

Utorok
4.6
18:00 + Štefan, Mária, Jozef 17:00
Streda
5.6
18:00 + Mária, Jozef, Veronika, Štefan 16:30
Štvrtok
6.6

18:00  + Emília, Michal
Piatok
7.6
Najsvätejšie
Srdce Ježišovo
7:00
18:00
ZBP pre Máriu- za uzdravenie z choroby
ZBP pre Milana s rod.
 18:00
Sobota
8.6
Nepoškvrnené Srdce
Panny Márie

8:00
18:00

+ Helena
+  Eva, Ján

16:30
10. Nedeľa cez rok
9.6
8:00
10:30
ZBP pre Maroša – 50 r.ž.
Za rodinu Krídlovú
10:30

 Prvopiatková spoveď:

[TABLE=4]

  • V pondelok 3.júna vychádza na našu farnosť služba celodennej adorácie. Preto po rannej sv. omši o 7.00 hod. bude vyložená sviatosť až do večernej sv. omše o 18.00 hod. Pozývame vás k súkromnej adorácii.
    Ako ste si zaiste všimli, včera nám priviezli nový digitálny organ – požehnanie organu a jeho oficiálne spustenie bude vo štvrtok pri sv. omši o 18.00 hod. 
  • Stretnutie kurátorov Lackoviec s pánom farárom bude v utorok po sv. omši. 
  • V piatok 14. júna o 10.00 hod. v Košiciach, ak Boh dá, bude vysvätený na diakona náš bohoslovec Marek Vajs. Pri tejto príležitosti vám ponúkame možnosť ísť spoločne autobusom na jeho vysviacku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakrestii – poplatok za autobus 6 €. 
  • Na budúcu nedeľu vás pozývame do Lackoviec na odpustovú slávnosť ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho- hlavným celebrantom bude  náš rodák, kaplán Peter Sabol. 
  • Dnes popoludní o 15.00 vás pozývame k spoločnej modlitbe- kde sa spojíme aj s úmyslami sv. otca Františka – o 17.00 hod. vás povzbudzujeme k sledovaniu TV Lux, ktorá bude vysielať priamy prenos adorácie s pápežom Františkom.