8. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
27.5
18:00 ZBP pre Martina
Utorok
28.5
18:00 + Július, Ľudovít, Mária, Filip 17:00
Streda
29.5
18:00 + Mária 16:30
Štvrtok 30.5
Najsvätejšie Kristovo
Telo a Krv 
7:00
16:00
18:00 
ZBP pre Vladimíra s rod.
Za farnosť
+ Miroslav
18:00
Piatok
31.5
18:00 + Vierka
Sobota
1.6
8:00
18:00
Za členov ruž. bratstva
+  Milan, Marian
16:30
8. Nedeľa cez rok
2.6
8:00
10:30
18:00
Za farnosť
ZBP pre Renátu s rod. ( 40 r.ž.)
9:15

 

  • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sv. omše: 7.00, 16.00, 18.00
  • Dnešnou nedeľou končí ročná prax nášmu diakonovi Jankovi – ďakujeme mu za jeho službu a prosím o modlitbu za neho.
  • Na organ venovali rodičia prvoprijimajúcich detí : 442 eur
  • Vyšla nová Trojka