Na krídlách umenia

Program

 

 1. German: Festive trumpet tune
  F. Greš – organ, pripr. P. Franko, DiS. art.
 1. Cocciante: Belle Extrait de Notr Dame de Paris
  akordeónový orchester Rondo, pripr. J. Nemčíková, DiS. art.
 1. van Beethoven: Pieseň lásky
  S. Čisľáková – husle, pripr. K. Harvanová, DiS. art.M. Berešová, DiS. art. – klavinova
 1. Bábel: Sonáta –Largo Allegro
  L. Kocová – zobc. flauta, pripr. A. Džurbalová, DiS. art.M. Berešová, DiS. art. – klavinova
 1. Bernos de Gasztold: Modlitba motýľa
  A. Piňková – báseň, pripr. PhDr. E. Jacevičová
 1. Sartori: Time To Say Goodbye
  akordeónový orchester Rondo, pripr. J. Nemčíková, DiS. art
 1. Vačkář: Spomienka na Zbiroh
  I. Hanzalová, P. Tkáčová – husľ. duo, pripr. K. Harvanová, DiS. art.M. Berešová, DiS. art. – klavinova
 1. Young: Prelúdium v klasickom štýle
  F. Greš – organ, pripr. P. Franko, DiS. art.
 1. Hop´t Ende: Plateado
  akordeónový orchester Rondo, pripr. J. Nemčíková, DiS. art.
 1. Dvořák: Humoreska
  A. Pipáková – husle, pripr. D. Rišková, DiS. art.
  Mgr. J. Dobrančinová, DiS. art. – klav.
 1. Rúfus: Modlitba za nového bračeka
  S. Baláž – báseň, pripr. PhDr. E. Jacevičová
 1. Kowalski: Radostná nálada
  T. Chmura husle, pripr. D. Rišková, DiS.art.Mgr. J. Dobrančinová, DiS. art.- klav.
 1. Albinoni: Adagio pre husle a organ
  J. Lichmanová – husle, pripr. K. Harvanová, DiS. art.Mgr. D. Fraňová – organ
 1. Piazzolla: Yo Soy Maria
  akordeónový orchester Rondo, pripr. J. Nemčíková, DiS. art
 1. Rúfus: Poďakovanie za lásku
  K. Polanská – báseň, pripr. PhDr. E. Jacevičová
 1. Schubert: Ave Maria
  Z. Hančarová – priečna flauta, pripr. M. Hrubovčák, DiS. art.  Mgr. D. Fraňová – organ
 1. Klein: I Will Follow Him
  akordeónový orchester Rondo, pripr. J. Nemčíková, DiS.art.
 1. Bédard: Christus Vincit
  Mgr. D. Fraňová – organ

Moderátorka: PhDr. Eva Jacevičová