Predmanželská náuka Humenné

Piatok a Sobota 3.- 4.5.2019

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Košických mučeníkov

Program v piatok:

18.00 – 18.20 hod.    Predstavenie kurzu, zoznámenie
18.30 – 19 .45 hod.   Príprava na manželstvo
20.00 – 21.00 hod.   Podoby lásky

 

Program v sobotu:

09.00 –10 .00 hod.   Rozdiely medzi mužom a ženou
10.30 – 11.30 hod.   Komunikácia v manželstve
11.45 – 12.15 hod.   Život kresťanskej rodiny

 

12.15 – 13.30 obedňajšia prestávka

  13.30 – 14.30 hod.    Konflikty v manželstve a ich riešenie
15.00 – 16.15 hod.   Sviatosti a Vierouka
16.30 – 17.30 hod.   Plánovanie  rodičovstva a príprava na rodičovstvo
17.30 –17.45 hod.   Záverečný dotazník a ukončenie kurzu