7. týždeň v období cez rok

 [TABLE=7]

  • V nedeľu v našej farnosti bude birmovka, preto sv. omše v nedeľu budú o : 7.30, 9.00, 11.00. Prosím vás, aby ste na sv. omši o 9.00 rešpektovali pokyny usporiadateľov – v laviciach budú sedieť birmovanci s birmovnými rodičmi. 
  • V pondelok 20. mája berieme úmysly sv. omší na mesiac, júl, august – upozorňujeme vás, že cez prázdniny sv. omše v utorok a vo štvrtok budú ráno. 
  • V utorok 21. mája vás pozývame na dekanátne večeradlo 
  • V dňoch od 19.5. do 26.5.2013 je už tradične vyhlásený Týždeň modlitieb mladých za mladých 
  • Pripomíname birmovancom, že  v stredu bude sv. omša pre mládež a po jej ukončení generálka na birmovku.