7. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
24.2
18:00 ZBP Andrej s rod. /83 r.ž./
Utorok
25.2
18:00 + Ján  17:00
Streda
26.2
18:00

+ Ján, František, Ján

 17:00
Štvrtok
27.2
18:00 + Stanislav
Piatok
28.2
18:00 ZBP kňazov našej farnosti 17:00
Sobota
1.3
Katedra sv. Petra, apoštola,
sviatok
8:00
18:00
Ružencové bratstvo
+ Jozef, Margita
 17:00
8. nedeľa cez rok
2.3

8:00
10:30
ZBP Alena s rod. ( 40 r.ž.)
ZBP Marián, Emília
9:15

Oznamy:

  • Dnes popoludní o 15.00 hod. vás pozývame k spoločnej modlitby v Hodine milosrdenstva a následne na stretnutie združenia Faustínum.
  • Výzva arcibiskupa Bernarda Bobera: Znepokojene vnímame zložitú situáciu a to, čo sa deje na Ukrajine. V ťažkých chvíľach našich susedov je nevyhnutné zjednotiť sa v modlitbe a prosiť dobrotivého Pána Boha  za pokoj pre obyvateľov Ukrajiny, za slobodu a za dodržiavanie základných ľudských práv. Na tento úmysel prosím obetujte modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlievate pred sv. omšou. Okrem toho, všetkých veriacich povzbudzujem k osobnej modlitbe pred Svätostánkom alebo pred krížom 
  • Prosíme rodičov a zároveň kresťanských učiteľov a vychovávateľov na školách, aby s väčšou starostlivosťou a záujmom pristupovali k rôznym školským aktivitám. Pred istým časom sa mnohým školám ponúkal projekt Sex nie je tabu, ktorý sa odvoláva na podporu Ministerstva školstva- ale nemá ju! Nebolo by múdre, aby si niekto robil reklamu, resp. prichádzal medzi naše deti a mládež s myšlienkami a inšpiráciami, ktoré nie sú v zhode s hodnotami kresťanskej rodiny. Zároveň povzbudzujeme rodičov, aby ste to boli práve vy, kto medzi prvými a pravdivo predstavia v otvorených rozhovoroch svojim deťom dar sexuality. 
  • Pôst so sv. otcom – Od 4. marca do 21. apríla 2014 (Veľkonočný pondelok) budú môcť záujemcovia získať každý deň na e-mail myšlienku od Svätého Otca Františka. Pochádzajú z jeho pôstnych homílii, príhovorov a posolstiev..Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na stránke post.kbs.sk. 
  • V tomto týždni si v sobotu 1.marca v Košiciach a v nedeľu 2.marca v Udavskom pripomenie 90 rokov života a 65 rokov kňazstva Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko a 80 rokov života emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. Prosíme vás, aby ste ich zahrnuli do svojich modlitieb. 
  • Košická arcidiecéza v tomto roku pripravuje dve významné púte a to v máji (22.5. – 23.5.)  púť Levoča- Šaštín- Mariánka – a v októbri (6.10. – 13.10.)  púť  do Svätej Zeme. Nahlásiť sa môžete v sakristii. 
  • O pár dní začíname pôstne obdobie – preto prosíme birmovanecké skupiny a spoločenstvá v našej farnosti aby sa nahlásili k modlitbe krížovej cesty. 
  • Spovedanie pred začiatkom pôstu a mesiaca – streda 26.2. od 16.00 kaplnka Božieho milosrdenstva , v piatok od 15.00 – 17.00 Lackovce 
  • Prosíme o podporu O.Z. Podaj Ruku – darujte nám  2 % . tlačivá nájdete v kostole a na našom webe: www.humenne3.rimkat.sk/