7.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
20.2
18:00 + Jozef, František, Andrej, Angela, Žofia
Utorok
21.2
14:00
18:00
Dekanátne večeradlo
+ Emília
Streda
22.2
7:00
16:00
18:00

ZBP pre Vladimíra
ZBP pre Beátu s rod.

16:30  18:00
Štvrtok
23.2
18:00 + Marián
Piatok
24.2
18:00

+ Ivan – výročná

17:00
Sobota
25.2
8:00
18:00
+ Pavlina – pohrebná
ZBP pre Margitu
16:30
1.pôstna nedeľa
26.2
8:00
10:30

+ Michal, Michal, Mária
ZBP pre Kristiána a rodičov

09:15
  • Na popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
  • V piatok a nedeľu budú v našej farnosti krížové cesty: v piatok o 17.30hod. a v nedeľu po pôstnych zamysleniach. Rozpis nájdete na výveske.
  • Pozývame vás na pôstne zamyslenia s Jurajom Juricom každú nedeľu o 13.30 hod. Bližšie info o témach pôstnych zamyslení na výveske.
  • pri východe z kostola nájdete tlačivo na 2% z dane pre naše OZ Podaj ruku.
  • Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať.
  • Dnes je zbierka na FaPC. PánBoh zaplať.