6. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
26.5
Sv. Filip Neri, kňaz
spomienka
18:00 + Berta, Anna
Utorok
27.5
18:00 ZBP Gabriela, Ján s rod.  17:00
Streda
28.5
18:00 ZBP členov r. Rošáková, Ružičková 17:00
Štvrtok
29.5
Nanebovstúpenie Pána
Slávnosť – prikázaný sviatok
12:00
16:00
18:00
Pro populo
+ Patrícia
ZBP Ján,Viera
 18:00
Piatok
30.5
18:00 Dary DS pre Miroslavu
Sobota
31.5
8:00
18:00
Na úmysel
+ Jozef, Júlia, Štefan, Štefan, Helena
 17:00
7. Veľkonočná nedeľa
1.6
7:30
9:00
11:00
Na úmysel
Na úmysel
birmovka
7:30

Oznamy:

  • Upozorňujeme na zmenu časov sv. omší v nedeľu vzhľadom na slávnosť prijatia sviatosti birmovania.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na masmédia