6.týždeň cez rok

  Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
13.2
18:00 + Mária    
Utorok
14.2
18:00 + Tadeáš, Anna, Anna, Marta   17:00
Streda
15.2
18:00 + Mária a Jozef 16:30  
Štvrtok
16.2
18:00 + Alexander, Margita, Alexander, Zlatica    
Piatok
17.2
18:00

+ Dušan

  17:00
Sobota
18.2
8:00
18:00
+ Ján – pohrebná
+ Anna, Ján, Ján, Mária
16:30  
6. nedeľa cez rok
12.2
8:00
10:30

ZBP pre Alenu – 40 r.žZa farnosť
ZBP pre Rastislava a Richarda

  09:15
  • Stretnutie rodičov prvoprijimajúcich detí bude v stredu o 19.00 hod. na FaPC.
  • sobotu 18.2. pozývame deti a ich rodičov a starých rodičov na detský karneval do CVČ, ktorý sa začne o 14.00 hod.
  • Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 3.6.2012.
  • Pri východe z kostola nájdete tlačivo na 2% z dane pre naše OZ Podaj ruku.
  • Na našej web adrese: www.humenne3.rimkat.sk nájdete aktuálny rozpis sobášov.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na FaPC. PánBoh zaplať.
  • Vyšlo nové číslo Trojky.