4. pôstny týždeň

  Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
31.3
12.00
18:00
na úmysel
+ Eduard, Ján, Otília, Július
   
Utorok
1.4
18:00 + Stanislav, Emília, Jozef   17:00
Streda
2.4
18:00

+ Elena, Ján, Ján, Mária

17:00  
Štvrtok
3.4
18:00 + Anna, Jozef    
Piatok
4.4
7.00
18:00
na úmysel
+ Alžbeta, Mária, Štefan
  17:00
Sobota
5.4
8:00
18:00
Ružencové bratstvo
+ Belo, Andrej, Anna
17:00  
5.pôstna nedela
6.4
8:00
10:30
ZBP Adriana /40 r.ž./
Za farnosť
  9:15

Prvopiatková spoveď:

[TABLE=4]


Oznamy:

  • Vyšla nová TROJKA.
  • Prosíme vás, aby ste do budúcej nedele 6.4. nahlásili v sakristii kostola chorých na predveľkonočnú spoveď. Navštívime ich 11.4. v dopoludňajších hodinách.
  • Aj tento rok Vás poprosíme o 2% z Vašich daní pre naše OZ Podaj ruku. Tlačivá nájdete pri východe z kostola  a na našom farskom webe: www.humenne3.rimkat.sk
  • Pozývame vás na krížové cesty, ktoré budú v našom kostole v piatok pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedeľu pred pôstnym zamyslením o 14.30 hod.
  •  Pozývame vás na pôstne zamyslenia s Vladimírom Juhásom. Začíname o 15.00hod. a dnešnou témou je Zajatie a Vypočúvanie
  • Kancelária farského úradu bude od 4. do 23. apríla zatvorená. V nevyhnutnom prípade kontaktujte kňazov po sv. omši.
  • V stredu 2.4. na mládežnícku sv. omšu o 18.00 hod. príde k nám náš bývalý pán kaplán František Voľanský.
  • Prosíme mladých našej farnosti, ktorí by sa chceli zúčastniť 26.4.2014 ADSM v Prešove, aby sa prihlásili v sakristii kostola.