4. adventný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
23.12
7:00 ZBP Adriana s rod.
Utorok
24.12
Štedrý deň
21:00
24:00

Na úmysel
Na úmysel

 22:00
Streda
25.12
Narodenie Pána
8:00
10:30

Na úmysel
Na úmysel

 10:30
Štvrtok
26.12
Sv. Štefan, prvý mučeník,
sviatok
8:00
10:30
ZBP Matúš /18 r.ž./
Za uzdravenie Aničky
 9:15  9:15
Piatok
27.12
Sv. Ján, apoštol a evanjelista,
sviatok
18:00 + Michal, Katarína, Eugen, Michal 17:00
Sobota
28.12
Svätých neviniatok, mučeníkov,
sviatok
8:00
18:00
Za počaté deti a ich rodičov
+ Ján
 16:30
3. Adventná nedeľa
29.12
8:00
10:30
Za farnosť
Na úmysel
9:15

 

  • Kancelária farského úradu bude zatvorená v dňoch od 16. 12. 2013 do 7.1.2014. Potrebné náležitosti vybavíte po dohode s kňazom.
  • Na sviatok Narodenia Pána pri sv. omši o 10.30 bude požehnanie Koledníkov Dobrej noviny a všetkých detí pri jasličkách.
  • Budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole vianočný koncert Ťaskovcov, na ktorý srdečne pozývame. Ak si ho chcete vychutnať v pohodlí domova tak ho môžete vidieť v priamom prenose na TV Lux.
  • Najbližšie  Lectio divina bude až 9.1.2014. Tí, ktorí máte záujem o požehnanie bytu, alebo domu, prosím nahláste sa v sakristii najneskôr do 29.12. 2013