32. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
11.11.
Sv. Martin z Tours, biskup
spomienka
18:00  + Matúš, Pavol
Utorok
12.11
Sv. Jozafát, biskup a mučeník spomienka
18:00
+ Ján 17:00
Streda
13.11

18:00 Mária, Mikuláš, Juraj  
ZBP pre Alojza
16:30
Štvrtok
14.11

18:00  +Pavol, Alžbeta, Katarína
Piatok
15.11
Sv. Albert Veľký
biskup a učiteľ Cirkvi
18:00  + Igor 17:00
Sobota
16.11

8:00
18:00

+Štefan, Helena, Milan
+ Mária, Vladimír

 16:30
33. Nedeľa cez rok
17.11
8:00
10:30

ZBP Ján s rod. /40 r.ž./
Za farnosť

9:15

 

  • V utorok 12.11. GODZONE 2013 odchod autobusu je o 15.45 hod. z parkoviska od kvety Leny
  • Birmovancom ponúkame druhý termín víkendovky od 22.-24.11.2013, ktorý je povinný v rámci prípravy k prijatiu sv. birmovania. Nahlásiť sa môžete u pána kaplána Dalibora.
  • V stredu 13.11 2013 k nám na mládežnícku sv. omšu príde pán farár z Kamenice nad Cirochou, bývalý kaplán v Humennom a moderátor pastorácie mladých v košickej arcidiecéze Peter Sepeši.
  • Vo štvrtok po sv. omši vás pozývame na Lectio divina do FaPC.
  • Ponúkame pozemok v Lackovciach na prenájom. Je vhodný aj na záhradkársku činnosť, s prístupovou cestou. Bližšie informácie u pána farára.
  • Pozývame vás na celonočnú adoráciu – z piatka na sobotu do farského kostola 15.-16.11. Zapísať sa môžete v sakrestii.
  • Lektori – možnosť zapísať sa.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na FaPC