31. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
4.11.
Sv. Karol Boromeo, biskup spomienka
18:00  + Anna 17:30
Utorok
5.11

9:00
18:00
rekolekcie
+ Mária, Ján, Justína
17:30
Streda
30.10

18:00 + Andrej, Andrej 16:30 17:30
Štvrtok
6.11

18:00  + Jozef, Rozália, Anna, Vasiľa  17:30
Piatok
7.11

18:00  + Mária 17:30
Sobota
8.11
Výročie posviacky Lateránskej baziliky,
sviatok
8:00
18:00

+Irena, Ján, Milan
+ Dušan a ostatní z rod.

 16:30
32. Nedeľa cez rok
9.11
8:00
10:30

ZBP Barbora
Za farnosť

9:15

 

  • Dnes má náš arcibiskup Bernard Bober narodeniny, prosíme vás, aby ste ho zahrnuli do svojich modlitieb.
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – popoludní je vo farskom kostole pobožnosť o 15.00 hod.
  • V utorok 5.11 sa budú v našej farnosti konať kňazské rekolekcie – pozývame vás na sv. omšu o 9.00 hod.
  • V utorok 5.11 o 18.30 hod. je stretnutie rodičov prvoprijimajúcich detí v FaPC.
  • Vo štvrtok 7.11. vás pozývame na ďalšie stretnutie Lectio divina
  • Birmovancom ponúkame prvý termín víkendovky od 8.-10.11.2013, ktorý je povinný v rámci prípravy k prijatiu sv. birmovania. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola- bližšie informácie u animátorov.
  • V utorok 12.11 ponúkame všetkým mladým možnosť zúčastniť sa evanjelizačného projektu GODZONE 2013 – cena za dopravu 5 €. Nahlásiť sa môžete v sakrestii do stredy 6.11.2013. letáčiky GODZONE nájdete pri východe.