30.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
29.10
18:00 + Ján, Júlia, Mária, Pavol 17:00
Utorok
30.10
18:00 + Dušan, Ondrej, Mária, Ján
Streda
31.10
18:00 + Tomáš 16:30
Štvrtok
1.11
8:00
10:30 
na úmysel
ZBP pre Oskara s rod. – 80r.ž.
 9:15
Piatok
2.11
7:00
18:00
+ Eva
+ Mária, Ján, Mária, Anna, Jozef
17:00
Sobota
3.11
8:00

18:00

Za živých a mŕtvych členov
ruž. bratstva
+Alžbeta a Štefan
16:30
31. nedeľa cez rok
4.11
8:00
10:30
ZBP pre Jána s rod. – 70 r.ž.
na úmysel
9:15
  • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Všetkých svätých. Zároveň v tento deň sa konajú osobitné pobožnosti. Pobožnosť na Všetkých svätých bude v Humennom v kostole sv. košických mučeníkov a v Lackovciach na cintoríne o 14.00 hod.
  • Pri východe si môžete zakúpiť sviečky Fóra života. Zakúpením podporíte kampaň za nenarodené deti.
  • Chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí zorganizovali aj prišli na naše akcie – Fara na ľade a tvorivé dielne. Vďaka patrí najmä ľuďom z nášho O.Z Podaj ruku, ktoré podujatie nielen pripravili , ale ho aj finančne zastrešovali. Taktiež chceme poďakovať našim sestrám za prvé stretnutie Lectio divina so sestrou Agátou. Najbližšie stretnutie pri čaji a sv. písme bude 8.11.2012.
  • Vyšlo nové číslo Trojky – okrem iného je tam zverejnený rozpis spovedania na nasledujúci týždeň. Časy oproti prvopiatkovému spovedaniu sme zmenili, vzhľadom k tomu, že chceme vám pomôcť, aby ste od 1.11. boli v stave milosti a mohli získavať odpustky pre svojich zosnulých!