3. týždeň cez rok

  Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
23.1
18:00 + Ján, Elena, Mária, Ján    
Utorok
24.1
Sv.Františka Saleského
18:00 + Ján, Helena   17:00
Streda
25.1
Obrátenie sv. Pavla
18:00 ZBP pre Emíliu – 60 r.ž. 16:30  
Štvrtok
26.1
Sv. Timoteja a Títa
18:00 + Ivan    
Piatok
27.1
18:00 Za Dary DS a ZBP pre rodinu   17:00
Sobota
28.1
Sv. Tomáša Akvinského
8:00
18:00
+ Anna – pohrebná
+ Slávka – výročná
16:30  
3. nedeľa cez rok
29.1
8:00

10:30
+ Jozef, Anna, Stanislav, Ján
Za farnosť
  09:15
  • V stredu bude sv. omša pre birmovancov
  • Dnes je zbierka na FaPC. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať. Prispieť môžete aj na naše číslo účtu:Slovenská sporiteľňa: 0462465726/ 0900