3. pôstny týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
12.3
18:00 + Mária
Utorok
13.3
18:00 + Ivan 17:00
Streda
14.3
18:00

+ ZBP pre kaplána Vladimíra

16:30
Štvrtok
15.3
18:00 + Margita
Piatok
16.3
18:00

+ Mária

17:00
Sobota
17.3
8:00
18:00
+ Irena -pohrebná
ZBP pre Teréziu
16:30
3.pôstna nedeľa
18.3
8:00
10:30

ZBP pre Magdalénu s rod.
ZBP pre Veroniku

09:15
  • V pondelok 12. marca budeme od 16.00 – 17.00 hod. v kancelárii farského úradu prijímať úmysly na sv. omše v mesiaci máj, jún, júl 2012.
  • V pondelok o 19.00 hod. bude stretnutie všetkých členov farskej ekonomickej rady ( tzn. z Humenného aj z Lackoviec) – ak máte nejaké návrhy alebo pripomienky, prosíme vás, aby ste to povedali kurátorom a tí potom môžu tlmočiť vaše slová na stretnutí.
  • Vo štvrtok o 19.00 hod bude stretnutie lektorov a rozdávateľov sv. prijímania – témou bude príprava na veľkonočné trojdnie.
  • V piatok bude detská sv. omša – deťom a ich rodičom pripomíname, že pri východe sú kartičky na tretí týždeň našej pôstnej hry.
  • Vyšlo nové číslo Trojky – ktoré sa venuje sviatosti birmovania. Okrem iného tam nájdete zoznam tých, ktorí sú v príprave na birmovanie. Taktiež tam nájdete vypísané podmienky, ktoré majú byť splnené, aby títo kandidáti mohli pristúpiť k sviatosti birmovania.
  • V pôstnom období vás pozývame k modlitbe krížovej cesty – každý piatok o 17.30 a v nedeľu po pôstnom zamyslení.
  • Srdečne vás pozývame na pôstne zamyslenie s Jurajom Juricom , ktoré bude dnes o 13.30 hod.
  • Na budúcu nedeľu máme zbierku na FaPC.