3. adventný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
16.12
18:00 + Viliam /1. výročie/
Utorok
17.12
7:00
+ Imrich, Eva, Ján, Anna, Ján
Streda
18.12
18:00 + Juraj, Alžbeta, Anna, Vasiľ, Ján 16:30
Štvrtok
19.12
7:00 + Michal, Sabína
Piatok
20.12
18:00 + Ján, Alžbeta, Michal 17:00
Sobota
21.12
8:00
18:00
Na úmysel
+ Mária, Štefan a zosnulí z rod.
 16:30
3. Adventná nedeľa
22.12
8:00
10:30
18:00
Za farnosť
ZBP Peter,Katka/40 r.ž.-narodeniny/
Na úmysel
9:15

 

  • Farský ples –v sakristii si môžete zakúpiť u p. Kulovej a p. kurátora Kovalčina vstupenku na náš farský ples, ktorý bude 1.2.2014.Cena lístka je 23 €. Prosíme vás o pomoc pri zháňaní tombolových cien, ďakujeme vopred za každú pomoc.
  • V našom kostole budú v priebehu najbližších dní dva koncerty  – viac info na nástenke.
  • Ďakujeme všetkým, za pomoc pri predvianočnom upratovaní. Taktiež chceme vám poďakovať za pomoc pri príprave ako aj pohostení pri príležitosti omše vysielania koledníkov Dobrej noviny.
  • Na začiatku adventu sme požehnali aj ,už pre našu farnosť tradičné, sviečky  O.Z. Podaj ruku – zakúpením týchto sviečok podporujete aktivity pre detí a mládež v našej farnosti.
  • Kancelária FÚ bude od 16.12 do 7.1.2014 zatvorená. Všetky naliehavé záležitosti vybavíte po dohode s kňazmi.
  • Chorých, ktorých ste nahlásili k spovedaniu budeme spovedať v utorok od 8.00  do 11.00 hod.
  • Na nástenke a v Trojke je možnosť oboznámiť sa, kedy a kde budeme vysluhovať sv. zmierenia- spoveď. Prosíme vás, aby ste využili tento milostivý čas. Modlime sa navzájom za seba – za dobrú spoveď a aj z kňaza, ku ktorému sa pôjdeme vyspovedať. V našom kostole budeme spovedať v stredu od 10.00-12.00 hod. a v nedeľu od 14.00 -18.00 hod.
  • V  Lackovciach – budeme spovedať dnes od 17.45 -18.45 hod.
  • Dnes sa modlitbu sv. ruženca mimoriadne budeme modliť už o 13.30 hod.
  • O týždeň 22.12 máme zbierku na FaPC – Pán Boh zaplať za vaše milodary.