3.adventný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
17.12
18:00 ZBP Beata ( 20 r.ž.) 18:00
Utorok
18.12
7:00 ZBP pre Olivera a Lauru
Streda
19.12
18:00 + Juraj, Alžbeta, Zuzana 16:30
Štvrtok
20.12
7:00 + Mária, Andrej, Jozef
Piatok
21.12
18:00 + Anna 17:00
Sobota
22.12
8:00
18:00
na úmysel
+ Helena, Michal
16:30
4.ADVENTNÁ NEDEĽA
23.12
8:00
10:30
18:00
Za farnosť
ZBP pre Helenu a Helenu
na úmysel
9:15
  • Časy sv. omší budú v tomto týždni zmenené – v utorok a vo štvrtok bude sv. omša ráno o 7.00 hod.
  • Na nástenke máte rozpis spovedania pred Vianocami v Humennom a v blízkom okolí, nielen, aby ste vedeli kde sme J, ale aj preto, aby ste si mohli vybrať deň a miesto, kde prijmete sv. zmierenia. V našej farnosti spovedáme V pondelok od 16.00 – 18.00, v Lackoviach  utorok od 10.00 – 12.00, v He III. v nedeľu od 13.30 – 18.00 v HE III.
  • Platí pravidlo, že v našej farnosti majú prednosť v rade na spoveď ženy, ktoré sú v požehnanom stave. Prosíme vás o rešpektovanie tohto pravidla a zároveň vyzývame ženy v požehnanom stave, aby sa pokojne hlásili kurátorom, ktorí ich privedú až k spovedníkovi. Zároveň vás všetkých prosíme, aby tí, ktorí môžete, využili ste možnosť sv. spovede v utorok dopoludnia.
  • Spovedať chorých, ktorých ste nahlásili v sakristii budeme v piatok od 9.00 hod.
  • Aj dnes sme požehnali kahančeky o.z. Podaj ruku, ktoré si môžete zakúpiť za dobrovoľný príspevok.
  • V sakristii môžete nahlásiť záujem o prijatie koledníkov Dobrej noviny do svojich príbytkov.
  • Kancelária FÚ bude v dňoch 17.12.2012 – 7.1.2013 zatvorená. Neodkladné záležitosti vybavíme po sv. omši.
  • Chceme veľmi pekne poďakovať tým, ktorí nám prišli včera pomôcť pri upratovaní nášho kostola.
  • Dnes máme zbierku na FaPC- Pán Boh zaplať za vaše milodary.