29.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
22.10
bl. Ján Pavol II.
18:00 + Michal, Mária, Štefan,
Helena, Jaromír
Utorok
23.10
18:00 ZBP Vivien 17:00
Streda
24.10
18:00 + Gabriel 16:30
Štvrtok
25.10
18:00 + František
Piatok
26.10
18:00 + Jozef, Anna, Ján 17:00
Sobota
27.10
8:00
18:00
+ Na úmysel
+ Štefan
16:30
30. nedeľa cez rok
28.10
8:00
10:30
Poďakovanie za manželstvo Viliam a Viera
ZBP Emília s rod.
9:15
  • V stredu bude sv. omša pre birmovancov a mládež.
  • Vo štvrtok 25.10.2012 vás po sv. omši sr. Agáta pozýva na prvé stretnutie Lectio divina – tzn. čítanie a premýšľanie nad Svätým písmom.
  • V piatok bude detská sv. omša. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude o 17.00hod. v FaPC.
  • V sobotu 27.10.2012 pozývame deti a mladých na tvorivé dielne. Začíname o Stretneme sa v FaPC.
  • V noci z 27. na 28.októbra sa mení čas. O 03 hod letného času posúvame hodiny na 02. Hod. stredoeurópskeho času.
  • Dnes popoludní o 14.30 vás pozývame k spoločnej modlitbe sv. ruženca za misie.
  • Dnes máme zbierka na naše MISIE. Pán Boh zaplať za vaše milodary.