27. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
7.10.
Panny Márie Ružencovej, spomienka
18:00  Za uzdravenie – Peter
Utorok
8.10
18:00
 + Helena, Július 17:00
Streda
9.10

18:00 + Milan, Helena, Vasiľ 16:30
Štvrtok
10.10
18:00  + Anna, Ján, Eugen, Helena
Piatok
11.10

18:00  + Margita 17:00
Sobota
12.10

8:00
18:00

Na úmysel
ZBP Ján, Monika, Lívia

 16:30
28. Nedeľa cez rok
13.10

8:00
10:30

 ZBP Anna s rod.
ZBP   Vladimír, Michaela, Lukáš

9:15
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – pozývame na spoločnú modlitbu pri vyloženej Oltárnej sviatosti o 15:00 hod. vo farskom kostole.
  • Vo štvrtok po sv. omši pokračujeme v Lectio Divina na fare. Pri tejto príležitosti otvoríme aj našu obnovenú farskú knižnicu.
  • Na budúcu nedeľu do našej farnosti príde kňaz z farnosti sv. archanjela Michala v Ľubiši. Poprosili nás o finančnú pomoc pri rekonštrukcii ich kostola. Preto pri dverách budú pokladníčky, do ktorých budete mať možnosť prispieť na ich úmysel.