26. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
30.9.
Sv. Hieronym,kňaz a učiteľ Cirkvi
18:00  + Monika,  Alžbeta,  Ondrej
Utorok
1.10
Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi
18:00
+ Peter 17:00
Streda
2.10
Sv. anjeli strážcovia
18:00 + Mária,  Štefan, Helena 16:30
Štvrtok
3.10
18:00  ZBP pre Petru – 18 r.ž.
Piatok
4.10
Sv. František Assiský
7:00
18:00 
ZBP pre Zuzku a Martina
+ Vladislav, Karolína
17:00
Sobota
5.10

8:00
18:00

   Ruž. bratstvo
+ Milan

 16:30
27. Nedeľa cez rok
6.10

8:00
10:30

za farnosť
ZBP  Laura a Samuel

9:15
  • V nedeľu 29.9.  vás o 15.00 hod. pozývame na prvé stretnutie združenia Faustýnum
  • V stredu 2.10. na sv. omši privítame hosťa – kňaza Michala Muchu
  • Štvrtok 10.10 vás po sv. omši pozývame na ďalšie stretnutie Lectio divina do nášho FaPC

[table=4]