23.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
10.9
18:00 ZBP pre Bohu známu rodinu
Utorok
11.9
18:00 + Paulína
Streda
12.9
Najsvätejšieho mena
Panny Márie
18:00

+ Juraj, Alžbeta, Zuzana

16:30
Štvrtok
13
.9
Sv. Jána Zlatoústeho
18:00 +Magdaléna
Piatok
14.9
Povýšenie sv. Kríža
7:00
16:00
18:00
Na úmysel
Na úmysel
+ Ján, Júlia, Fedor, Mária, Andrej
18:00
Sobota
15.9
Sedembolestnej
Panny Márie
8:00
10:30
18:00
+ Michal, Mária
Za farnosť
Na úmysel
9:15 9:15
24. nedeľa cez rok
16.9
8:00
10:30
Na úmysel
Na úmysel
9:15
  • Prihlášky na birmovku sú v sakrestii a na farskom webe– prihlasujú sa študenti stredných škôl a starší – prvé stretnutie bude už túto stredu 12.9.2012 po sv. omši!
  • Prihlášky na 1 sv. prijímanie sú v sakrestii a na farskom webe – stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude vo štvrtok o 19.00 hod.
  • V piatok 14.9 o 18.00 hod. bude prvá „detská sv. omša“.
  • Na budúci týždeň máme pozvanie na odpust POVÝŠENIE SV.KRÍŽA Chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť našu odpustovú slávnosť.
  • Na budúci týždeň máme zbierku na FaPC – vzhľadom k tomu, že je na budúci víkend viacero odpustových slávností, možnosť prispieť do našej zbierky budete mať nielen v nedeľu, ale už aj pri sv. omšiach v sobotu. Pán Boh zaplať, za každý váš milodar, ktorý nám pomáha pri splácaní našich záväzkov.