21. týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
27.8
Sv.Moniky
19:00
+ Dezider
Utorok
28.8
Sv. Augustína
7:00 + Miroslav
Streda
29.8
Mučenícka smrť
sv. Jána Krstiteľa
19:00

ZBP Peter a Helena s rod.

16:30
Štvrtok
30.8
7:00 ZBP Anna s rod.
Piatok
31.8
19:00 + Anna, Anna, Mária, Jozef 18:00
Sobota
1.9
8:00
19:00
Za živých a mŕtvych členov
ruž. bratsva
+ Michal, Mária, Juraj
16:30
22. nedeľa cez rok
2.9
8:00
10:30
za farnosť
ZBP pre Jarmilu
9:15
  • Na farskej nástenke sú nové ohlášky a nový rozpis sobášnych náuk
  • V sobotu ráno máme Fatimskú sobotu
  • Krátke stretnutie kantorov bude v pondelok 27.8.po sv. omši
  • V sakrestii, ako aj na našej farskej stránke, si môžete vyzdvihnúť / stiahnuť prihlášku na prípravu detí k prvému sv. prijímaniu v našej farnosti. Prihlášku je potrebné  odovzdať vo štvrtok 13.9.2012 po sv. omši pri prvom stretnutí rodičov prvoprijimajúcich detí.
  • O dva týždne budeme mať odpustovú slávnosť sv. Košických mučeníkov.
  • Na túto slávnosť sa chceme pripraviť duchovne spoločnou modlitbou deviatnika, ako aj úpravou nášho kostola a okolia- preto vás chceme poprosiť a pozvať v sobotu 1.9. od 9.30 na farskú brigádu.