20.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
20.8
Sv.Bernarda
19:00
+ Michal, Anna, Jozef
Utorok
21.8
Sv.Pia X.
7:00 ZBP pre Františka s rod.
Streda
22.8
Panny Márie Kráľovnej
19:00

+Mária – výročná

16:30
Štvrtok
23.8
Féria 
7:00 ZBP pre rod.Šalatovú
Piatok
24.8
SV.Bartolomeja
19:00 ZBP pre Michala s rod. 18:00
Sobota
25.8
8:00
19:00
+ Maria, Pavol, Štefan
+ Ludovít, Michal, Anna, Mária
16:30
21. nedeľa cez rok
26.8

8:00
10:30
ZBP pre Martina a Petra s rod
Vďaka za 30.r manž. Anna a Jozef
9:15