2.Veľkonočný týždeň

[TABLE=3]

  • V pondelok – slávnosť Zvestovanie Pána. Sv. omše – HE III.: 7.00, 18.00, Lackovce 17.00 hod.
  • V utorok máme dekanátne rekolekcie – začíname sv. omšou o 9.00 hod. u bratov saleziánov.
  • Saleziáni don Bosca a Farský úrad Všetkých svätých v Humennom vás pozývajú na uctenie relikvií don Bosca program: v piatok o 19.00 hod. – Príchod relikvií –na nádvorie saleziánskeho domu, následne -Slávnostný sprievod po centre mesta– o 20.15 hod. – Slávnostná sv. omša v kostole Všetkých svätých – po omši možnosť uctenia relikvií počas celej noci.
  • Vo štvrtok po sv. omši vás pozývame na ďalšie stretnutie Lectio divina.
  • Na nástenke, ako aj na webe farnosti je nový rozpis sobášnych náuk.
  • V piatok 12.4 po detskej sv. omši je stretnutie rodičov prvoprijimajucich detí.
  • Dnes popoludní o 15.00 hod. vás pozývame k modlitbe v hodine Božieho Milosrdenstva.
  • Na budúcu nedeľu máme zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za milodary.