2. pôstny týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
17.3
18:00 +Ladislav
Utorok
18.3
14:00
18:00
dekanátne večeradlo
ZBP Martin /18 r.ž./ a Simona
 17:00
17:Streda
19.3
Sv. Jozef, ženích Panny Márie, slávnosť
7:00
18:00

Na úmysel
Na úmysel

 17:00
Štvrtok
20.3
18:00 + Andrej
Piatok
21.3
kántry
18:00 Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 17:00
Sobota
22.3
8:00
18:00
+ Ferdinand, Mária, Martin, Saloma
+ Ján, Anna
 17:00
3.pôstna nedela
23.3

8:00
10:30
za farnosť
ZBP Jozef, Mária /38 rokov manželstva/
9:15

Oznamy:

  • Dnes je zbierka na FaPC – úprimné Pán Boh zaplať. 
  • Vyšla nová Trojka.
  • Počas celého týždňa bude v našom meste vo farskom kostole Všetkých svätých program s názvom „Humenné za život“. Program na jednotlivé dni nájdete na výveske.
  • V sobotu sa uskutoční v Humennom Pochod za život spojený so sv. omšou, ktorú celebruje Mons. Bernard Bober.
  • 22.3. o 14.00 hod. začína na fare program pre všetkých birmovancov. Pripravil ho misijný tím ACM z Prešova. Účasť povinná
  • Pozývame vás na krížové cesty, ktoré budú v našom kostole v piatok pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedeľu pred pôstnym zamyslením o 14.30 hod.
  • Dnešné pôstne obrazové zamyslenie s Vladimírom Juhásom bude na tému: Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema a Posledná večera. Začíname o 15.00 hod.
  • Aj tento rok Vás poprosíme o 2% z Vašich daní pre naše OZ Podaj ruku. Z týchto prostriedkov sme financovali  aktivity pre deti a mládež v našej farnosti. Tlačivá nájdete pri východe z kostola  a na našom farskom webe: www.humenne3.rimkat.sk