2.adventný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
5.11

Obetovanie Panny Márie
18:00 + Juraj – výročná
Utorok
6.11.
Sv. Mikuláša
18:00 Za pútnikov k sv. Ondrejovi 17:00
Streda
7.11
Sv. Ambróza
18:00 ZBP pre Andreja – 75 r.ž. 16:30
Štvrtok
8.12
Nepoškvrnené Počatie
Panny Márie
7:00
18:00
Za farnosť
+Ivan
17:00
Piatok
9.12
Prvý piatok v mesiaci
18:00 + Mária, Ján 17:00
Sobota
10.12
Sv. Jozafáta
8:00
18:00
+ Michal, Mária, Ján
+ Terézia
16:30
3. Adventná Nedeľa
11.12
8:00
10:30
+ Jozef, Jozef
Za farnosť
09.15
  • Pozývame vás na mládežnícku omšu (pre birmovancov) – 07.12.2011.
  • Deti, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrej noviny nech prídu na stretnutie v piatok 9.12.2011 o 15:45h do PC. Koledovanie sa uskutoční 25.12.2011 po jasličkovej pobožnosti. Termíny nácviku a program sa dohodne na prvom stretnutí.
  • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude vo štvrtok po sv. omši v PC.
  • Pokračuje adventná hra pre deti. Výmenný lístok nájdete vzadu pri vchode.
  • Prosba o upratovanie kostola. Môžete sa zapísať do skupín pri vchode do kostola. Rovnako hľadáme ochotných mužov, kt. by si v prípade potreby vzali na zodpovednosť odhŕňanie snehu spred kostola.
  • Ak máte doma chorých, ktorí nemôžu zo zdravotných dôvodov prísť do kostola k sviatosti zmierenia pred Vianocami, nahláste ich meno, adresu, č. poschodia, t. číslo a menovku na zvončeku v sakristii kostola.
  • Vyšlo nové číslo Trojky, v ktorom dávame odpovede týkajúce sa všetkých, ktorí sú rozvedení.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na FaPC.