2.adventný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
10.12
6:00
18:00
ZBP pre Richarda s rod. 75r.ž.
Utorok
11.12
6:00
18:00
+ Blažena 17:00
Streda
12.12
6:00
18:00
+ Alexander, Margita, Alexander, Zlatica 16:30
Štvrtok
13.12
6:00
18:00
+ Michal
Piatok
14.12
7:00
18:00
+ Mária, Ondrej 17:00
Sobota
15.12
8:00
18:00
+ Jozef
ZBP pre Adrianu
16:30
3.ADVENTNÁ NEDEĽA
16.12
8:00
10:30
Na úmysel
ZBP pre Martinu – 40r.ž.
9:15
  • V stredu po sv. omši pozývame všetkých rodičov birmovancov na krátke stretnutie s pánom farárom.
  • Vo štvrtok po sv. omši vás srdečne pozývame na ďalšie stretnutie Lectio divina so sestrou Agátou do FaPC.
  • V sakristii máte možnosť nahlásiť chorých na spoveď pred Vianocami ako aj záujem o to, aby váš príbytok navštívili koledníci Dobrej noviny.
  • Vyšlo nové číslo Trojky – okrem iného nájdete v najnovšom čísle aj rozpis spovedania pred Vianocami ako aj pomôcku k spytovaniu svedomia pre manžela a manželku.
  • O týždeň máme zbierku na FaPC. Vopred Pán Boh zaplať.