15. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
15.7
Sv. Bonaventúra, biskupa
18:00

 +Helena, Ján

Utorok
16.7
Panna Mária Karmelská
7:00 + Ján
Streda
17.7
l
Sv. Andrej  Svorad a Benedikt
18:00 +  Slavomír 16:30
Štvrtok 18.7
Sv. Benedikt, opát
7:00  ZBP pre sr. Máriu Svoradu
Piatok 19.7
18:00  +  Jozef, Mária, Anna 19:00
Sobota 20.7 8:00
18:00
+ Alena– pohrebná
+  Viktor, Viktor
 16:30
16. Nedeľa cez rok
21.7
8:00
10:30
Za farnosť.
ZBP pre Dávida a Patrika
9:15
  • Dnes máme zbierku na FaPC – Pán Boh zaplať za milodary.
  • Na nástenke máme program odpustových slávnosti ku cti Karmelskej Panny Márie v Gaboltove a v Humennom.
  • Modlitbou sa chceme aj my pripojiť k akcii – pochod za život 2013 – viac aj na našom webe.