15.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
16.7
Preblahoslavenej
Panny Márie Karmelskej 
19:00
+ Jozef, Helena, Margita
Utorok
17.7
Sv. Andreja –Svorada a Benedikta, pustovníkov
7:00 + Michal
Streda
18.7
Sv. Benedikta, opáta,
patróna Európy
 
19:00

+ Antónia – 1. Výr.

16:30
Štvrtok
19.7
7:00 + Júlia, Štefan, Alžbeta, Štefan
Piatok
20.7
19:00
+ Ján 18:00
Sobota
21.7
8:00
19:00
Na úmysel
+ Marta
16:30
16. nedeľa cez rok
22.7

8:00

10:30
ZBP Michal s rod.

ZBP pre Irenu ( 60.r.ž.)s rod.

9:15
  • Zvážili sme vaše návrhy a postrehy a vyšli sme vám v ústrety – preto počas prázdnin budú vo farskom kostole večerné sv. omše o 19.00, sv. omša ráno o 7.00. hod. bude však v utorok ale aj vo štvrtok.
  • Kancelária počas prázdnin: Pondelok, piatok po večernej sv. omši – Utorok je nestránkový deň – Streda od 17.30-18.30 hod. štvrtok po rannej sv. omši.
  • V utorok 17. Júla od 14.00 hod.vás pozývama na dekanátne večeradlo
  • V utorok 17.7.2012 – pozývame mládež na palacinkovú párty – viac na nástenke.
  • Dnes máme zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať, za vaše milodary.