14.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
2.7
Sviatok Návšteva Panny Márie
19:00
ZBP pre Máriu s rod.  18:00
Utorok
3.7
Sviatok Sv. Tomáša, apoštola 
7:00 + Jozef, Ján
Streda
4.7
Sv. Ladislava
19:00

+ Ján, Anna, Ján, Mária

16:30
Štvrtok
5.7
Slávnosť Sv. Cyrila a Metoda
8:00

10:30

+ Anna

Za manželov Petra a Katarínu s rod. ( 30 rokov spoločného života)

 9:15
Piatok
6.7
Prvý piatok v mesiaci
7:00
19:00
Na úmysel
+ Ján – 1. Výr.
18:00
Sobota
7.7
Prvá sobota v mesiaci
8:00
19:00
Za živých aj mŕtvych členov Ruž.
bratstva
+ Lukáš
16:30
14. nedeľa cez rok
8.7

8:00
10:30
ZBP Anna s rod.
Za farnosť
9:15
  • Na prvý piatok vás pozývame k osobnej adorácii.
  • Počas prázdnin budú vo farskom kostole večerné sv. omše o 19.00, okrem utorka, kedy bude sv. omša ráno o 7.00. hod
  • Kancelária počas prázdnin: Pondelok, štvrtok, piatok iba po večernej sv.omši – Utorok je nestránkový deň – Streda od 17.30-18.30 hod.