13. týždeň v období cez rok

13.week
Oznamy

  • V utorok 1.7.2014 pri sv. omši si pripomenieme 10. výročie založenie našej farnosti.
  • V stredu po sv. omši pozývame rodičov, ktorí prihlásili deti na tábor O.Z . Podaj ruku na predtáborové stretnutie. Prosíme o modlitby za náš tábor. V prípade, že niekto z vás môže a chce sponzorsky prispieť na náš tábor reklamnými vecami môže tak učiniť do 7.7.2014.
  • V prvopiatkovom týždni bude kancelária FÚ zatvorená. Potrebné záležitosti vybavíte po sv. omši, resp. po telefonickej dohode.
  • Krstiteľnica- na nástenke pred kostolom máte návrhy krstiteľnice. Pán farár spolu s kurátormi budú vyberať návrh pre náš kostol v pondelok 7.7.2014 po sv. omši pri stretnutí kurátorov. Vaše postrehy a pripomienky k návrhom tlmočte prosím našim kurátorom alebo priamo pánu farárovi.
  • Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. PBZ.

Prvopiatková spoveď:

[TABLE=4]